Comparte!

LUGO :: OURENSE :: PONTEVEDRA

CONCELLOS DA PROVINCIA DA CORUÑA
  • Fontes: INE, IGE, Ministerio de Hacienda, Ministerio Empleo y Seguridad Social, Transparencia Internacional.
  • Porcentaxe poboación en pobreza e exclusión social. Dato (IGE/2012) nas 7 cidades principais, resto corresponde á area comarcal).
  • COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 e 2019. Se o importe é 0 indica que no 2013 xa se superaba o orzamento social esixido.
A Baña
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 315.333
Total Gastos Concello 2013 2.606.515
Investimento por persoa 2013 81,93
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 108.057
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 300.507
A Capela
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 184.952
Total Gastos Concello 2013 1.237.681
Investimento por persoa 2013 135,40
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 33.608
A Coruña
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 19.09%
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 46.989
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -7.048
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -11.747
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 23.388.566
Total Gastos Concello 2013 242.281.881
Investimento por persoa 2013 95.11
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 497.74
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 3.662.964
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 15.959.114
Taxa Ocupación 2014 45,0%
Taxa Desemprego 2014 16,6%
Indicador Transparencia (máximo 100) 83,8
Mais información Concello ver
A Laracha
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 1.080.184
Total Gastos Concello 2013 7.802.984
Investimento por persoa 2013 94.96
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 171.066
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 739.816
A Pobra do Caramiñal
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 1.042.040
Total Gastos Concello 2013 6.059.110
Investimento por persoa 2013 108.03
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 19.020
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 501.320
Abegondo
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 19.14%
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 1.093
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -164
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -273
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 698.235
Total Gastos Concello 2013 4.174.308
Investimento por persoa 2013 123.28
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 639.00
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 208.005
Mais información Concello ver
Ames
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 19.91%
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 5.840
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -876
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -1.460
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 1.710.663
Total Gastos Concello 2013 19.432.231
Investimento por persoa 2013 57.62
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 292.93
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 1.555.127
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 3.039.577
Mais información Concello ver
Aranga
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 442.447
Total Gastos Concello 2013 2.048.321
Investimento por persoa 2013 215.72
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano)
Ares
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 19.77%
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 1.154
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -173
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -289
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 761.385
Total Gastos Concello 2013 4.814.212
Investimento por persoa 2013 131,25
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 659,57
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 166.775
Mais información Concello ver
Arteixo
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 19.14%
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 5.881
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -882
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -1.470
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 3.837.022
Total Gastos Concello 2013 29.164.225
Investimento por persoa 2013 123.75
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 652.47
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 1.123.778
Mais información Concello ver
Arzúa
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 21.33
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 1.347
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -202
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -337
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 829.140
Total Gastos Concello 2013 4.694.822
Investimento por persoa 2013 132.11
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 615.55
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 175.020
As Pontes de García Rodríguez
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 19.77
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 2.174
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -326
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -543
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 1.193.343
Total Gastos Concello 2013 15.503.516
Investimento por persoa 2013 112.96
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 548.94
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 496.897
Mais información Concello ver
As Somozas
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 19.77
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 253
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -38
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -63
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 326.415
Total Gastos Concello 2013 5.763.929
Investimento por persoa 2013 261.34
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 1.290.90
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano)
Mais información Concello ver
Bergondo
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 660.468
Total Gastos Concello 2013 4.702.581
Investimento por persoa 2013 98.02
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 80.712
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 417.612
Betanzos
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 19.14
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 25.96
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -389
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -649
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 903.760
Total Gastos Concello 2013 8.141.259
Investimento por persoa 2013 67.22
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 348.09
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 575.190
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 1.247.440
Mais información Concello ver
Boimorto
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 21.33
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 469
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -70
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -117
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 806.887
Total Gastos Concello 2013 2.220.648
Investimento por persoa 2013 374.60
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 1719.49
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano)
Boiro
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 28.53
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 5.468
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -820
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -1.367
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 881.583
Total Gastos Concello 2013 11.956.559
Investimento por persoa 2013 46.05
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 161.23
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 1.224.257
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 2.181.457
Mais información Concello ver
Boqueixón
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 19.91
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 879
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -132
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -220
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 581.268
Total Gastos Concello 2013 2.902.486
Investimento por persoa 2013 133.01
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 660.96
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 117.932
Mais información Concello ver
Brión
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 19.91
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 1.467
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -220
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -367
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 372.745
Total Gastos Concello 2013 4.517.119
Investimento por persoa 2013 50.13
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 254.06
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 445.105
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 816.855
Mais información Concello ver
Cabana de Bergantiños
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 331.140
Total Gastos Concello 2013 3.084.961
Investimento por persoa 2013 70.22
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 187.620
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 423.420
Cabanas
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 522.332
Total Gastos Concello 2013 2.9.42385
Investimento por persoa 2013 158,91
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 3.588
Camariñas
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 483.887
Total Gastos Concello 2013 4.510.480
Investimento por persoa 2013 82,38
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 162.253
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 455.953
Cambre
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 19,14%
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 4.570
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -686
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -1.142,6
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 2.009.009
Total Gastos Concello 2013 15.225.107
Investimento por persoa 2013 83,71
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 439,56
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 630.881
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 1.830.831
Mais información Concello Ver
Carballo
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 28,27%
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 8.865
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -1.329
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -2.216,22
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 1.469.068,72
Total Gastos Concello 2013 19.456.966,57
Investimento por persoa 2013 46,83
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 165,71
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 1.981.191,28
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 3549491,28
Mais información Concello Ver
Cariño
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 447.814
Total Gastos Concello 2013 2.607.040
Investimento por persoa 2013 103,25
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 29.255,94
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 246.105,94
Carnota
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 293.652
Total Gastos Concello 2013 2.658.982,86
Investimento por persoa 2013 65,20
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 201.787,77
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 426.987,77
Carral
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 458.193,54
Total Gastos Concello 2013 3.813.645,11
Investimento por persoa 2013 74,83
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 215.336,46
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 521.486,46
Cedeira
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 19,77%
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 1.434
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -215
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -358
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 701.894
Total Gastos Concello 2013 4.449.251,22
Investimento por persoa 2013 96,86
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 489,42
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 95.166
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 457.466
Mais información Concello Ver
Cee
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 189.228,78
Total Gastos Concello 2013 5.492.307,44
Investimento por persoa 2013 24,23
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 669.651,22
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 1.060.051,22
Cerceda
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 435.911,12
Total Gastos Concello 2013 7.114.900,76
Investimento por persoa 2013 82,79
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 143.238,88
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 406.488,88
Cerdido
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 187.935
Total Gastos Concello 2013 1.080.573
Investimento por persoa 2013 149,39
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 13.344,7
Cesuras
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 95.958,3
Total Gastos Concello 2013 1.912.560,47
Investimento por persoa 2013 45,03
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 138.451,7
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 245.001,7
Coirós
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 0
Total Gastos Concello 2013 1.347.451,06
Investimento por persoa 2013 0
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 192.610
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 280.160
Corcubión
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 295.522,87
Total Gastos Concello 2013 1.263.616,33
Investimento por persoa 2013 178,67
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano)
Coristanco
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 257.369,58
Total Gastos Concello 2013 3.931.103,32
Investimento por persoa 2013 37,43
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 498.880
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 842.630
Culleredo
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 19,14%
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 5.630
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -844
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -1.407
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 2.168.598,43
Total Gastos Concello 2013 18.606.012,23
Investimento por persoa 2013 73,72
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 385,17
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 1.067.051,57
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 2.537.801,57
Mais información Concello Ver
Curtis
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 313.882,9
Total Gastos Concello 2013 3.075.964,85
Investimento por persoa 2013 76,33
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 138.437,1
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 344.037,1
Diputación Prov. de A Coruña
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 21,49%
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 245.826
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -36.873
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -61.456
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 26.337.147,67
Total Gastos Concello 2013 169.187.856,81
Investimento por persoa 2013 23,14
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 107,13
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano)
Taxa Ocupación 2014 44,5%
Taxa Desemprego 2014 18,4%
Indicador Transparencia (máximo 100)
Dodro
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 474.805,11
Total Gastos Concello 2013 1.900.328,87
Investimento por persoa 2013 161,82
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano)
Dumbría
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 841.006,51
Total Gastos Concello 2013 4.246.490,44
Investimento por persoa 2013 261,50
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano)
Fene
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 19,77%
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 2.724
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -408
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -681
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 1.937.001,39
Total Gastos Concello 2013 10.163.700,04
Investimento por persoa 2013 142,01
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 711
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 245.238,61
Mais información Concello Ver
Ferrol
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 22,97%
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 16.537
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -2.480
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -4.134
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 7.795.845
Total Gastos Concello 2013 50.630.001
Investimento por persoa 2013 109,44
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 471,39
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 39674
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 3.601.274
Taxa Ocupación 2014 38%
Taxa Desemprego 2014 23,8%
Indicador Transparencia (máximo 100) 71,3
Mais información Concello Ver
Fisterra
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 109716,86
Total Gastos Concello 2013 2742834,63
Investimento por persoa 2013 22,36
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 430.053,14
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 675.403,14
Frades
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 35.295,65
Total Gastos Concello 2013 1.638.943,61
Investimento por persoa 2013 14,06
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 240.694,35
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 366.144,35
Irixoa
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 185.130,64
Total Gastos Concello 2013 1.205.443,82
Investimento por persoa 2013 128,38
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 45.589,36
Laxe
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 393.110,26
Total Gastos Concello 2013 2.111.101,38
Investimento por persoa 2013 120,32
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 129.609,74
Lousame
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 321.884,34
Total Gastos Concello 2013 2.302.104,29
Investimento por persoa 2013 92,15
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 62.345,66
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 236.995,66
Malpica de Bergantiños
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 434.151,25
Total Gastos Concello 2013 4.505.681,8
Investimento por persoa 2013 73,89
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 212.098,75
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 505.848,75
Mañón
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 138.191,49
Total Gastos Concello 2013 1.614.722,71
Investimento por persoa 2013 91,69
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 27.578,51
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 102.928,51
Mazaricos
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 701.918,67
Total Gastos Concello 2013 3.912.521,78
Investimento por persoa 2013 169,50
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano)
Melide
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 21,33%
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 1.600
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -240
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -400
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 1.195.153,39
Total Gastos Concello 2013 6.316.724,44
Investimento por persoa 2013 163,42
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 746,88
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano)
Mesía
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 307.807,91
Total Gastos Concello 2013 2.144.736,9
Investimento por persoa 2013 108,04
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 5.582,09
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 148.032,09
Miño
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 537.194,44
Total Gastos Concello 2013 4.827.300,11
Investimento por persoa 2013 92,84
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 99.265,56
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 388.565,56
Moeche
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 207.613,86
Total Gastos Concello 2013 1.056.596,35
Investimento por persoa 2013 155,516
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 5.986,14
Monfero
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 322.519,91
Total Gastos Concello 2013 2.128.677,69
Investimento por persoa 2013 152,92
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 14.920,09
Mugardos
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 740.641,95
Total Gastos Concello 2013 5.051.384,62
Investimento por persoa 2013 135,40
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 134.558,05
Muros
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 69.110,53
Total Gastos Concello 2013 5.929.806,66
Investimento por persoa 2013 7,44
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) 951.799
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 1.415.849
Muxía
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 290.637,63
Total Gastos Concello 2013 3.259.130,33
Investimento por persoa 2013 56,30
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 277.182,37
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 535.282,37
Narón
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 19,77%
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 7.757
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -1.163
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -1.939
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 1.787.950,16
Total Gastos Concello 2013 27.953.784,25
Investimento por persoa 2013 45,32
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 230,48
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 2.551.549,84
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 4.524.049,84
Taxa Ocupación 2014
Taxa Desemprego 2014
Indicador Transparencia (máximo 100)
Mais información Concello Ver
Neda
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 535.284,27
Total Gastos Concello 2013 3.879.970,53
Investimento por persoa 2013 98,88
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 60145,73
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 330795,73
Negreira
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 19,91%
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 1.409
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -211
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -352
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 419386,98
Total Gastos Concello 2013 4345238,89
Investimento por persoa 2013 59,14
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 297,55
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 360623,02
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 715173,02
Mais información Concello Ver
Noia
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 1.076.228,52
Total Gastos Concello 2013 10.159.238,97
Investimento por persoa 2013 73,41
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 536.261,48
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 1.269.211,48
O Pino
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 21,33%
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 1.009
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -151
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -252
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 378.377,83
Total Gastos Concello 2013 2.836.014,84
Investimento por persoa 2013 80,36
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 374,87
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 139.502,17
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 374.902,17
Oleiros
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 19,14%
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 6.581
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -987
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -1.645
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 2.015.085,88
Total Gastos Concello 2013 2.2124.468,4
Investimento por persoa 2013 58,45
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 306,17
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 1.776.614,12
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 3.500.114,12
Mais información Concello Ver
Ordes
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 562.252,74
Total Gastos Concello 2013 8.398.447,94
Investimento por persoa 2013 43,45
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 861.037,26
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 1.507.987,26
Oroso
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 361.406,84
Total Gastos Concello 2013 4.708.544,63
Investimento por persoa 2013 48,63
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 456.003,16
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 827.553,16
Ortigueira
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 19,77%
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 1.294
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -194
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -323
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 1.108.150,72
Total Gastos Concello 2013 6.570.386,11
Investimento por persoa 2013 182,74
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 855,75
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano)
Mais información Concello Ver
Outes
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 877.290,71
Total Gastos Concello 2013 4.096.135,2
Investimento por persoa 2013 125,14
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 244.309,29
Oza dos Ríos
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 388.978,27
Total Gastos Concello 2013 2.130.709,6
Investimento por persoa 2013 121,40
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 123.661,73
Paderne
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 140.808,68
Total Gastos Concello 2013 1.244.095,82
Investimento por persoa 2013 55,56
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 137.931,32
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 264.631,32
Padrón
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 19,91%
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 1.768
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -265
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -442
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 733.256,35
Total Gastos Concello 2013 6.761.253,36
Investimento por persoa 2013 84,21
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 414,64
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 224.513,65
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 659.863,65
Mais información Concello Ver
Ponteceso
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 303.722,48
Total Gastos Concello 2013 4.375.706,22
Investimento por persoa 2013 50,92
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 352.317,52
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 650.517,52
Pontedeume
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 19,77%
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 1.645,6548
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -246
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -411
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 1.242.290,28
Total Gastos Concello 2013 5.656.400,65
Investimento por persoa 2013 151,25
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 754,89
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 71.789,72
Mais información Concello Ver
Porto do Son
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 955.552,42
Total Gastos Concello 2013 7.835.085,83
Investimento por persoa 2013 99,40
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 101.877,58
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 582.527,58
Rianxo
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 918.394,8
Total Gastos Concello 2013 7.184.809,37
Investimento por persoa 2013 79,18
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 357.385,2
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 937.285,2
Ribeira
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 28,53%
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 7.925
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -1.188
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -1.981
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 1.958.122,08
Total Gastos Concello 2013 2.3751.055,54
Investimento por persoa 2013 70,40
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 247,07
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 1.101.087,92
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 2.491.637,92
Mais información Concello Ver
Rois
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 356.761,52
Total Gastos Concello 2013 2.674.252,87
Investimento por persoa 2013 74,04
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 173.218,48
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 414.118,48
Sada
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 19,14%
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 2856
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -428
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -714
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 766.583,34
Total Gastos Concello 2013 11.406.934,86
Investimento por persoa 2013 50,85
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 268,40
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 891.666,66
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 1.645.416,66
Mais información Concello Ver
San Sadurniño
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 19,77%
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 605
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -90
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -151
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 20.957,71
Total Gastos Concello 2013 2.667.137,2
Investimento por persoa 2013 6,93
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 34,63
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 311.242,29
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 462.242,29
Mais información Concello Ver
Santa Comba
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 1.248.085,85
Total Gastos Concello 2013 7.349.620,28
Investimento por persoa 2013 125,90
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 337.994,15
Santiago de Compostela
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 18,7%
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 17.890
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -2.683
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -4.472
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 5.370.813
Total Gastos Concello 2013 91.446.951
Investimento por persoa 2013 55,92
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 300,20
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) 5.193.697
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 9.995.747
Taxa Ocupación 2014 54,2%
Taxa Desemprego 2014 13,4%
Indicador Transparencia (máximo 100) 66,3
Mais información Concello Ver
Santiso
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 237.851,24
Total Gastos Concello 2013 1.318.848,39
Investimento por persoa 2013 133,24
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 47.748,76
Sobrado
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 298.904,36
Total Gastos Concello 2013 1.456.260,9
Investimento por persoa 2013 148,26
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 23.655,64
Teo
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 19,91%
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 3.674
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -551
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -918
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 1.348.555,19
Total Gastos Concello 2013 10.188.211,37
Investimento por persoa 2013 75,16
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 367,03
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) 625.064,81
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 1.522.164,81
Mais información Concello Ver
Toques
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 138.232,97
Total Gastos Concello 2013 1.214.009,95
Investimento por persoa 2013 109,27
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 917,02
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 64.167,03
Tordoia
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 292.158,6
Total Gastos Concello 2013 2.551.336,57
Investimento por persoa 2013 76,54
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 127.711,4
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 318.561,4
Touro
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 21,33%
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 848
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -127
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -212
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 341.533,27
Total Gastos Concello 2013 2.564.892,98
Investimento por persoa 2013 87,14
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 402,40
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 89.556,73
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 285.506,73
Trazo
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 274.418,89
Total Gastos Concello 2013 2.220.406,96
Investimento por persoa 2013 82,08
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 93.311,11
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 260.461,11
Val do Dubra
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 179.938,6
Total Gastos Concello 2013 2.373.622,06
Investimento por persoa 2013 43,50
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 275.021,4
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 481.821,4
Valdoviño
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 664.967,79
Total Gastos Concello 2013 3.885.270,62
Investimento por persoa 2013 97,63
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 84.242,21
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 424.792,21
Vedra
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 19,91%
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 1.004
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -150
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -251
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 985.413,05
Total Gastos Concello 2013 3.532.636,22
Investimento por persoa 2013 196,76
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 981,42
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano)
Mais información Concello Ver
Vilarmaior
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 87.179,44
Total Gastos Concello 2013 861.240,14
Investimento por persoa 2013 69,91
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 49.990,56
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 112.340,56
Vilasantar
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 288.386,92
Total Gastos Concello 2013 1.150.063,86
Investimento por persoa 2013 211,73
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano)
Vimianzo
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 881.972,33
Total Gastos Concello 2013 5.368.273,02
Investimento por persoa 2013 112,36
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 373.867,67
Zas
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 311.769,09
Total Gastos Concello 2013 2.928.844,56
Investimento por persoa 2013 62,56
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 236.360,91
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 485.510,91

CONTACTO

Pza. Camilo Díaz Baliño, 17
(Centro de negocios ESMARTA)
Santiago de Compostela
15704 A Coruña
Teléfono: 698 12 71 10

Traducir

GalegoEspañol

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está dando o seu consentimento para a aceptación das devanditas cookies e a aceptación da nosa política de cookiespique no enlace para maior información.

ACEPTAR
Aviso de cookies