Comparte!

A CORUÑA :: LUGO :: OURENSE

CONCELLOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA
  • Fontes: INE, IGE, Ministerio de Hacienda, Ministerio Empleo y Seguridad Social, Transparencia Internacional.
  • Porcentaxe poboación en pobreza e exclusión social. Dato (IGE/2012) nas 7 cidades principais, resto corresponde á area comarcal).
  • COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 e 2019. Se o importe é 0 indica que no 2013 xa se superaba o orzamento social esixido.
A Cañiza
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 717.336
Total Gastos Concello 2013 3.694.564
Investimento por persoa 2013 132.45
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 149.224
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
A Estrada
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 20.53
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 4.446
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -667
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -1.112
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 2.383.641
Total Gastos Concello 2013 13.293.585
Investimento por persoa 2013 111.05
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 536.11
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 1.050.599
Mais información Concello ver
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
A Guarda
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 732.730
Total Gastos Concello 2013 5.594.414
Investimento por persoa 2013 70.20
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 415.450
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 937.350
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
A Illa de Arousa
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 178.916
Total Gastos Concello 2013 2.747.929
Investimento por persoa 2013 35.58
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 374.164
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 625.564
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
A Lama
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 144.180
Total Gastos Concello 2013 1.836.859
Investimento por persoa 2013 50.38
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 170.640
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 313.740
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Agolada
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 264.614
Total Gastos Concello 2013 1.945.571
Investimento por persoa 2013 96.40
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 37.336
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 174.586
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Arbo
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 346.137
Total Gastos Concello 2013 1.772.976
Investimento por persoa 2013 116.66
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 128.583
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
As Neves
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 204.747
Total Gastos Concello 2013 2.030.367
Investimento por persoa 2013 48.84
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 256.373
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 465.973
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Baiona
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 24.97
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 3.012
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -452
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -753
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 402.464
Total Gastos Concello 2013 8.723.167
Investimento por persoa 2013 33.44
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 133.61
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 921.386
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 1.523.136
Mais información Concello ver
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Barro
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 347.556
Total Gastos Concello 2013 1.710.032
Investimento por persoa 2013 93.63
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 60.764
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 246.364
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Bueu
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 981.456
Total Gastos Concello 2013 5.561.638
Investimento por persoa 2013 79.31
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 379.800
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 998.550
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Caldas de Reis
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 517.535
Total Gastos Concello 2013 5.450.232
Investimento por persoa 2013 51.66
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 584.555
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 1.085.505
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Cambados
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 728.599
Total Gastos Concello 2013 8.518.082
Investimento por persoa 2013 53.79
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 761.241
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 1.438.441
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Campo Lameiro
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 164.837
Total Gastos Concello 2013 1.264.712
Investimento por persoa 2013 83.17
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 53.183
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 152.283
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Cangas
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 30.08
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 7.847
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -1.177
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -1.962
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 950.492
Total Gastos Concello 2013 13.685.300
Investimento por persoa 2013 36.32
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 121.13
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 1.928.538
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 3.237.188
Mais información Concello ver
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Catoira
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 333.158
Total Gastos Concello 2013 4.873.230
Investimento por persoa 2013 97.39
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 43.152
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 214.202
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Cerdedo
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 299.414
Total Gastos Concello 2013 1.238.836
Investimento por persoa 2013 160.54
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano)
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Cotobade
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 320.172
Total Gastos Concello 2013 2.327.86
Investimento por persoa 2013 73.45
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 159.318
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 377.268
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Covelo
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 211.820
Total Gastos Concello 2013 1.831.041
Investimento por persoa 2013 75.65
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 96.180
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 236.180
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Crecente
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 314.385
Total Gastos Concello 2013 1.518.946
Investimento por persoa 2013 135.86
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 55.855
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Cuntis
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 673.763
Total Gastos Concello 2013 2.570.326
Investimento por persoa 2013 137.14
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 112.317
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Diputación Prov. de Pontevedra
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 26.86
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1)

257.434

COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -38.615
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -64.358
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 16.731.433
Total Gastos Concello 2013 133.942.002
Investimento por persoa 2013 17.52
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 64.99
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano)
Taxa Ocupación 2014 41.10%
Taxa Desemprego 2014 25.50%
Indicador Transparencia (máximo 100)
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Dozón
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 186.949
Total Gastos Concello 2013 830.114
Investimento por persoa 2013 150.64
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 11.611
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Forcarei
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 330.568
Total Gastos Concello 2013 2.615.456
Investimento por persoa 2013 86.54
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 89.632
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 280.632
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Fornelos de Montes
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 120.668
Total Gastos Concello 2013 1.827.929
Investimento por persoa 2013 64.74
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 84.372
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 177.572
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Gondomar
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 24.97
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 3.484
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -523
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -871
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 660.510
Total Gastos Concello 2013 7.534.748
Investimento por persoa 2013 47.16
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 189.57
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 880.040
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 1.580.290
Mais información Concello ver
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Lalín
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 20.53
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 4.190
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -628
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -1.047
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 2.021.055
Total Gastos Concello 2013 19.120.436
Investimento por persoa 2013 100.81
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 482.36
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 184.225
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 1.186.625
Mais información Concello ver
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Marín
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 30.08
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 7.689
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -1.153
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -1.922
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 1.654.589
Total Gastos Concello 2013 12.905.422
Investimento por persoa 2013 64.93
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 215.19
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 1.148.541
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 2.422.691
Mais información Concello ver
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Meaño
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 711.886
Total Gastos Concello 2013 3.005.204
Investimento por persoa 2013 131.32
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 155.474
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Meis
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 200.105
Total Gastos Concello 2013 2.742.072
Investimento por persoa 2013 39.96
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 350.665
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 601.015
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Moaña
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 30.08
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 5.803
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -870
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -1.451
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 2.591.522
Total Gastos Concello 2013 8.661.550
Investimento por persoa 2013 134.21
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 446.60
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 497.918
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Mondariz
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 286.970
Total Gastos Concello 2013 2.476.372
Investimento por persoa 2013 59.79
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 241.030
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 481.030
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Mondariz-Balneario
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 22.056
Total Gastos Concello 2013 592.653
Investimento por persoa 2013 33.62
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 50.104
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 82.904
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Moraña
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 359.090
Total Gastos Concello 2013 2.341.029
Investimento por persoa 2013 81.61
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 124.910
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 344.910
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Mos
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 24.97
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 3.812
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -572
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -953
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 1.981.555
Total Gastos Concello 2013 8.678.863
Investimento por persoa 2013 128.95
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 519.80
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 477.165
Mais información Concello ver
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Nigrán
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 24.97
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 4.455
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -668
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -1.114
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 488.531
Total Gastos Concello 2013 13.431.506
Investimento por persoa 2013 27.54
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 109.67
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 1.462.649
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 2.349.549
Mais información Concello ver
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
O Grove
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 922.900
Total Gastos Concello 2013 9.507.937
Investimento por persoa 2013 83.17
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 297.660
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 852.460
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
O Porriño
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 24.97
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 4.630
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -695
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -1.158
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 3.45.807
Total Gastos Concello 2013 14.432.595
Investimento por persoa 2013 161.09
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 657.82
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano)
Mais información Concello ver
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
O Rosal
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 356.117
Total Gastos Concello 2013 2.959.614
Investimento por persoa 2013 54.53
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 362.293
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 688.843
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Oia
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 382.632
Total Gastos Concello 2013 1.645.759
Investimento por persoa 2013 123.674
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 112.408
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Pazos de Borbén
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 130.834
Total Gastos Concello 2013 1.356.863
Investimento por persoa 2013 42.03
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 211.596
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 367.246
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Poio
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 25.11
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 4.179
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -627
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -1045
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 742.527
Total Gastos Concello 2013 11.147.439
Investimento por persoa 2013 44.29
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 177.69
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 1.101.843
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 1.940.193
Mais información Concello ver
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Ponte Caldelas
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 383.307
Total Gastos Concello 2013 3.372.708
Investimento por persoa 2013 67.63
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 240.173
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 523.573
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Ponteareas
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 33.12
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 7.753
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -1.163
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -1.938
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 1.562.993
Total Gastos Concello 2013 11.393.978
Investimento por persoa 2013 67.01
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 201.60
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 1.002.867
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 2.169.167
Mais información Concello ver
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Pontecesures
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 141.987
Total Gastos Concello 2013 1.747.553
Investimento por persoa 2013 45.61
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 200.443
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 356.093
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Pontevedra
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 20.62
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 17.087
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -2.563
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -4.272
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 4.042.566
Total Gastos Concello 2013 69.886.752
Investimento por persoa 2013 48.74
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 236.59
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 5.080.174
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 9.226.874
Taxa Ocupación 2014 41.60%
Taxa Desemprego 2014 28.70%
Indicador Transparencia (máximo 100) 43.80%
Mais información Concello ver
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Portas
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 232.060
Total Gastos Concello 2013 1.546.784
Investimento por persoa 2013 76.51
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 101.570
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 253.220
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Redondela
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 24.97
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 7.495
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -1.124
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -1.874
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 1.190.386
Total Gastos Concello 2013 16.009.367
Investimento por persoa 2013 39.79
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 158.83
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 2.100.594
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 3.596.494
Mais información Concello ver
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Ribadumia
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 385.178
Total Gastos Concello 2013 2.498.095
Investimento por persoa 2013 74.53
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 183.302
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 441.702
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Rodeiro
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 272.862
Total Gastos Concello 2013 1.979.450
Investimento por persoa 2013 95.94
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 39.978
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 182.178
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Salceda de Caselas
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 423.064
Total Gastos Concello 2013 4.526.475
Investimento por persoa 2013 47.60
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 554.506
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 998.856
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Salvaterra de Miño
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 807.887
Total Gastos Concello 2013 4.948.809
Investimento por persoa 2013 82.30
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 271.873
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 762.673
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Sanxenxo
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 30.33
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 5.339
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -801
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -1.335
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 2.571.711
Total Gastos Concello 2013 17.973.763
Investimento por persoa 2013 146.27
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 481.66
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 241.409
Mais información Concello ver
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Silleda
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 557.622
Total Gastos Concello 2013 4.916.068
Investimento por persoa 2013 61.70
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 436.448
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 888.298
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Soutomaior
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 473.653
Total Gastos Concello 2013 3.556.152
Investimento por persoa 2013 64.87
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 329.568
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 694.668
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Tomiño
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 968.642
Total Gastos Concello 2013 6.696.138
Investimento por persoa 2013 70.50
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 542.758
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 1.229.758
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Tui
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 33.12
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 5.707
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -856
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -1.427
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 1.050.805
Total Gastos Concello 2013 8.611.477
Investimento por persoa 2013 62.45
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 184.14
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 800.165
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 1.641.515
Mais información Concello ver
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Valga
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 691.962
Total Gastos Concello 2013 3.298.017
Investimento por persoa 2013 114.20
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 277.478
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Vigo
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 21.21
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 63.069
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -9.460
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -15.767
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 19.800.813
Total Gastos Concello 2013 241.360.622
Investimento por persoa 2013 66.79
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 313.95
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 12.811.877
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 27.635.827
Taxa Ocupación 2014 45.90%
Taxa Desemprego 2014 23.70%
Indicador Transparencia (máximo 100) 95.0%
Mais información Concello ver
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Vila de Cruces
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 687.434
Total Gastos Concello 2013 3.519.091
Investimento por persoa 2013 115.85
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 262.006
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Vilaboa
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 271.939
Total Gastos Concello 2013 2.435.770
Investimento por persoa 2013 46.50
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 371.341
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 663.741
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Vilagarcía de Arousa
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 30.33
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 11.410
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -1.712
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -2.853
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 4.931.749
Total Gastos Concello 2013 25.461.468
Investimento por persoa 2013 130.67
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 432.21
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 1.106.811
Mais información Concello ver
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015
Vilanova de Arousa
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016?
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019?
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 492.251
Total Gastos Concello 2013 5.8536.840
Investimento por persoa 2013 46.87
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 662.969
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 1.188.069
Mais información Concello
Candidaturas ás Elecións Municipais 2015

Fai un comentario

O seu email non será publicado. Os campos marcados son obrigatorios *

*

CONTACTO

Pza. Camilo Díaz Baliño, 17
(Centro de negocios ESMARTA)
Santiago de Compostela
15704 A Coruña
Teléfono: 698 12 71 10

Traducir

GalegoEspañol

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está dando o seu consentimento para a aceptación das devanditas cookies e a aceptación da nosa política de cookiespique no enlace para maior información.

ACEPTAR
Aviso de cookies