Comparte!

INCIDENCIA POLÍTICA

En coherencia coas liñas estratéxicas de actuación que EAPN-Galicia ten establecidas, neste apartado recóllense as principais actividades e actuacións que realizamos como representantes do terceiro sector de acción social galego:

CLÁUSULAS SOCIAIS
A Sociedade Civil e o Terceiro Sector de Acción Social (TSAS) temos un papel esencial na prestación de servizos sociais e nas políticas de integración e participación da cidadanía. É por iso que demandamos que as entidades non lucrativas poidan concorrer en igualdade de condicións na contratación publica e elaboramos entre as entidades membro da Rede un documento no que se explica que son as cláusulas sociais na contratación pública.
As organizacións non gobernamentais, polo seu traballo directo coas persoas, son as que mellor coñecen as necesidades e os apoios que deben prestarse e isto supón desaproveitar un coñecemento moi útil para conseguir unha actuación realmente eficaz e eficiente baseada na calidade dos servizos.
Indicadores Cláusulas Sociais

Ver en ventá nova

FONDOS ESTRUTURAIS
Como coñecedoras directas da poboación en risco de pobreza ou de exclusión social, as entidades que integran EAPN-Galicia elaboraron un documento no que se recollen as medidas e prioridades que cren esenciais no investimento do Fondo Social Europeo, do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural. Trátase dun documento de Aportacións á programación de Fondos Estruturais 2014-2020 no que tamén se recolle a petición para que se cumpra a normativa europea que establece que o 20% dos fondos FSE na Comunidade Galega sexan obxectivo de inclusión social.

Ver en ventá nova

CAMPAÑA X SOLIDARIO

Todos os anos as entidades do terceiro sector de acción social e cooperación realizan unha campaña de sensibilización que ten por obxectivo informar e concienciar aos cidadáns da importancia de marcar o X Solidario na súa declaración da renda.

Os programas que se financian grazas ao recadro de Actividades de Interese Xeral consideradas de Interese Social van dirixidos, principalmente, á infancia, ás familias, á mocidade, ás persoas maiores, ás persoas con discapacidade ou a persoas en situación de vulnerabilidade o en risco de exclusión social.

É importante lembrar que:

-Por marcar o X Solidario NON pagas máis impostos, o 0’7% é unha parte dos cartos que pagas coa Declaración da Renda.

-Por marcar o X Solidario NON che devolven menos diñeiro.

-SI podes marcar os dous recadros, o de ‘‘Actividades de Interese Xeral consideradas de Interese Social’’ e o da ‘Igrexa Católica’ NON son excluíntes.

-Se marcas os dous recadros os cartos NON se reparten. Vai un 0’7% para cada un, é dicir, un 14% dos teus impostos.

Ver en ventá nova

ILP PARA A DACIÓN EN PAGAMENTO, PARALIZACIÓN DOS DESAFIUZAMENTOS E ALUGUER SOCIAL
“Non aprobar a medida implica non só condenar á pobreza e a exclusión social a millóns de persoas, senón tamén hipotecar os recursos públicos dunha xeración enteira e as políticas sociais presentes e futuras”.

¿Cal é a situación actual?
Segundo datos do Consello Xeral do Poder Xudicial, desde 2007 producíronse case 315.000 execucións hipotecarias en toda España. O estancamento do modelo de crecemento económico, o estalido da burbulla inmobiliaria e a posterior crise financeira e económica deixaron en España unhas altísimas taxas de desemprego.
As persoas afectadas por estes desafiuzamentos pertencen aos sectores sociais máis castigados pola crise. Ademais, xunto á dramática situación de non ter traballo nin vivenda súmase unha débeda irrecuperable que supón unha condena á exclusión social para sempre, que empuxa a moitas familias á economía mergullada con tal de sobrevivir.
Por isto, ponse en marcha unha Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) que permita levar ao Congreso dos Deputados unha modificación da lei hipotecaria e da lei de enxuizamento civil, para tratar de solucionar esta situación.

¿Que propón esta ILP?
Facer da dación en pago a fórmula preferente para a resolución deste conflito, no caso de que o ben executado sexa a vivenda habitual. A extinción da débeda comportará por efecto da lei a extinción de calquera tipo de fianza ou aval. Esta medida liberaría ás administracións públicas da necesidade de atender con fondos públicos o empobrecemento económico, social persoal das familias.
En coherencia con esta proposta regúlase a paralización dos lanzamentos derivados de execucións hipotecarias, propóndose a conversión da vivenda adxudicada pola entidade financeira nun aluguer social a favor do ocupante, cuns importes de renda situados no 30% da renda do arrendatario.

¿Quen a promove?
Esta iniciativa está promovida por UXT de Catalunya, Taula d’Entitats do Terceiro Sector Social, Plataforma d’Afectats per hipotéqueslles, Observatori DESC, CONFAVC e CCOO de Catalunya.
Ademais, conta co apoio destes referentes a nivel estatal: CCOO, Confederación Estatal de Asociacións Veciñais (CEAV), Plataforma de Afectados pola Hipoteca (PAH), EAPN-España e UXT.
EAPN-Galicia participará como Oficina de Coordinación Territorial (OCT) xa que a organización e recollida de firmas da ILP deseñouse territorialmente para cada provincia.

¿Onde asinar?
A partir do día 23 de abril poderase asinar online a condición de que se dispoña dun lector de DNI electrónico. Senón poderase asinar presencialmente nas Oficinas de Coordinación Territorial, entre as que se atopa EAPN-Galicia (consultar picando aquí as OCT dispoñibles en cada Comunidade Autónoma) e nas actividades que desde estas se realicen.
Máis información nesta web: http://www.quenotehipotequenlavida.org/

Ver en ventá nova

CONTACTO

Pza. Camilo Díaz Baliño, 17
(Centro de negocios ESMARTA)
Santiago de Compostela
15704 A Coruña
Teléfono: 698 12 71 10

Traducir

GalegoEspañol

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está dando o seu consentimento para a aceptación das devanditas cookies e a aceptación da nosa política de cookiespique no enlace para maior información.

ACEPTAR
Aviso de cookies