Polo dereito a unha vivenda digna, axeitada e accesible

Novas destacadas

  • O senfogarismo, o chabolismo, os desafiuzamentos e a infravivenda foron temas clave a tratar durante a presentación da exposición itinerante que permanecerá na sede da Valedora do Pobo ata o mes de maio. Ao acto asistiron parlamentarios e parlamentarias de varios grupos políticos para escoitar as demandas das entidades que tecen rede en EAPN Galicia. A exposición consta de 14 paneis nos que figuran fotografías e testemuñas que amosan situacións reais e actuais das dificultades de acceso a unha vivenda digna, axeitada e accesible, que foron recollidas e enviadas polas Entidades Membro. Tamén figuran algunhas seleccionadas a partires do concurso de fotografía que lanzou EAPN Galicia, para mostrar a realidade da exclusión residencial en Galicia, dentro da campaña #EmerxenciaVivenda.     O acto está enmarcado no Día da Xustiza Social que tivo lugar o 20 de febreiro e trátase do primeiro evento que celebra EAPN Galicia tralas elección ao Parlamento Galego do pasado 18 de Febreiro. O seu obxectivo non é outro que transmitir de cara á nova lexislatura a necesidade de que a Xunta de Galicia, concellos e forzas políticas con representación na nosa Comunidade Autónoma traballen dun xeito coordinado para dar respostas e solucións concretas á problemática da vivenda que existe en Galicia. A presentación contou coa colaboración da Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, quen se encargou da apertura e peche do acto e incidiu en que unha vivenda é unha necesidade social e un elemento de loita contra a desigualdade, xa que é parte principal da inclusión social e laboral.   Escaseza orzamentaria e desvinculación co Terceiro Sector de Acción Social Pola súa banda, a Presidenta de EAPN-Galicia, Ana Pardo, quixo salientar antes de dar paso á visita guiada polos paneis expositivos, a necesidade de que tódalas galegas e galegos dispoñan dunha vivenda digna, axeitada e accesible. Ana Pardo lembrou a escaseza orzamentaria en acceso a vivenda por parte da Xunta e dos concellos e a necesidade de que todas estas claves de inclusión se fagan de xeito coordinado coas entidades do Terceiro Sector. Engadiu ademais que é moi complicado que unha persoa poida ter un proxecto de vida se non conta cun espazo de seguridade e de pertenza. Tras a análise que EAPN Galicia realizou dos programas electorais das principais forzas políticas que acadaron representación nas pasadas eleccións autonómicas, Pardo asegura que existe un certo grao de consenso na necesidade de levar a cabo medidas de acceso a unha vivendadigna e accesible. Con todo, as propostas relacionadas con este ámbito non son tan ambiciosas como deberían. A exposición Emerxencia Vivenda fai un percorrido por varias dificultades para acadar unha vivenda digna como son o senfogarismo, o chabolismo, o desafiuzamento, a falta de adaptación estrutural ou o despoboamento do rural. Tamén no parque público de vivenda social, que en Galicia supón do 0,32% das vivendas principais. 3 veces menos que a media estatal do 0,96% e 30 veces menos que no conxunto da Unión Europea (9,3%). Unha das principais demandas de EAPN Galicia é que se triplique este parque de vivenda na nova lexislatura e chegar ás 22.800 no ano 2030. Porén, a iniciativa é un recordatorio ás forzas políticas do Parlamento Galego da necesidade de demostrar o seu compromiso por unha vivenda digna axeitada e accesible, tanto nos orzamentos da Xunta como nas Deputacións e nos concellos así como a necesidade traballar de xeito conxunto para proporcionar unha resposta real a esta emerxencia. Os paneis foron presentados por voceiros de entidades que tecen rede en EAPN Galicia, como Provivenda, Fundación Secretariado Xitano, Fundación Érguete, Federación Galega de Dano Cerebral (FEGADACE), Federación Galega de Alzheimer (FAGAL) e Fundación Esplai.   Responsabilidade en materia de Vivenda A modo de peche, a presidenta de EAPN Galicia, Ana Pardo quixo lembrar que a responsabilidade en temas vencellados á vivenda corresponde á Consellería de Vivenda, ao Instituto Galego de Vivenda e Solo e ás concellerías vinculadas con Urbanismo, e non á Consellería de Política Social ou ás concellerías de servizos sociais. As demandas foron escoitadas por parlamentarios e parlamentarias do PPdeG, Alberto Pazos Couñago e Carmen Pomar, do PSdeG PSOE, Paloma Castro, e do BNG, Olalla Rodil, que asistiron á presentación. A exposición poderá visitarse na Sede da Valedora do Pobo ata o mes de maio. Tamén está dispoñible un libro en branco para que os asistentes plasmen nel as súas demandas en tema vivenda.  

  • EAPN Galicia e as suas entidades membro animan a votar nas eleccións do 18 de febreiro e propoñen a todas as candidaturas 4 principios, 10 prioridades, 80 medidas e 15 metas para avanzar contra a pobreza, a exclusión social e a desigualdade en Galicia. Ante o impacto da inflación, a suba dos prezos da enerxía e bens de primeira necesidade ou especialmente a emerxencia do acceso a unha vivenda digna, axeitada e accesible, a primeira meta que debería figurar nos programas electorais é o compromiso de triplicar o parque público de vivenda ata chegar ás 11.400 vivendas no 2028 e a resposta a tres preguntas: cantas vivendas; onde van a estar e cando? Entre as 15 metas destacan a elaboración dunha nova Lei de Garantía de Ingresos de Galicia, implantar a Tarxeta Básica de Emerxencia, un plan autonómico de simplificación burocrática, apoio ás Familias Monoparentais, unha Lei do Terceiro Sector de Galicia e o fortalecemento de mecanismos de financiación das entidades. No 2022, 636.000 persoas, o 23,6% da poboación galega, estaban en risco de pobreza ou exclusión social, a porcentaxe máis baixa dos últimos cinco anos. Esta taxa podería chegar a case á metade da poboación, ata o 48,6%, de non haber transferencias públicas (Estado, Xunta ou concellos). Estes datos constatan que, cando hai vontade política, a pobreza pode reducirse. As prioridades e estratexias europea, estatal e das Comunidades Autónomas fronte á pandemia da COVID-19, coa aplicación das medidas comprendidas no chamado ‘Escudo Social’ e o mantemento e reforzo de políticas de protección social na nosa comunidade, tiveron un impacto positivo. Lamentablemente, no 2024 hai menos razóns para o optimismo. As entidades do Terceiro Sector que tecen rede en EAPN Galicia constatan día a día o empeoramento das condicións de vida de moitas galegas e galegos no último ano e os datos de Privación Material e Social Severa publicados polo Instituto Nacional de Estadística (INE) e o Instituto Galego de Estadística (IGE) confirman este empeoramento. As eleccións ao Parlamento de Galicia celébranse cando é evidente tanto o impacto da elevada inflación e a suba dos prezos da enerxía e bens de primeira necesidade, como especialmente a emerxencia das enormes dificultades de acceso a unha vivenda digna, axeitada e accesible. Non só nas persoas en pobreza severa ou relativa, senón tamén nas de clase media e media baixa. Porén, as organizacións que formamos EAPN Galicia elaboramos un documento con 4 principios, 10 prioridades e 15 metas, para avanzar contra a pobreza, a exclusión social e a desigualdade en Galicia e incidimos en que o goberno que emane destas eleccións non pode dar marcha atrás en dereitos e políticas sociais, senón traballar en colaboración con concellos, deputacións e coas organizacións da sociedade civil, cumprindo cos compromisos adquiridos na loita contra a pobreza e a exclusión social. Compromiso coas persoas: 4 principios xerais, 10 demandas prioritarias e 15 metas. Para a vindeira lexislatura é factible continuar a diminuir a taxa de persoas que se atopan en risco de pobreza e exclusión social en Galicia, contribuíndo a que no ano 2030 se vexa reducida ata o 14%, tal e como recolle a Meta 11 do Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030. Dende as entidades do Terceiro Sector de Acción Social galegas esiximos que se cumpra a normativa vixente e se garantan os dereitos sociais de todas as persoas e a redución drástica da pobreza, a exclusión social e a desigualdade en Galicia. Todas as propostas, medidas e metas que se propoñen neste documento ás distintas forzas políticas que se presentan as eleccións do 18F teñen o respaldo da normativa e estratexias que deberían ser de obrigado cumprimento. 4 principios Garantir o respecto á dignidade das persoas en risco de pobreza ou exclusión. Evitando discursos de culpabilización, aporofobia, mágoa ou a compaixón. Loita contra a pobreza e a desigualdade con tres requisitos: actuacións contra as causas, compromiso en orzamentos e planificación a medio e longo prazo coa máxima simplificación burocrática. Fomentar a máxima coordinación interadministrativa e corresponsabilidade política e técnica. Reforzar, recoñecer, impulsar e dotar dun financiamento estrutural axeitado e a longo prazo ás necesidades das entidades do Terceiro Sector de Acción Social de Galicia. 10 demandas prioritarias 1. A vivenda digna e accesible é o primeiro. Asegurar actuacións contra a exclusión residencial, fomentando o acceso á vivenda co alugueiro social e a prevención de desafiuzamentos ou a redución da vivenda baleira e garantindo que os orzamentos destinados á rehabilitación, accesibilidade ou eficiencia enerxética cheguen aos fogares vulnerabilizados. Con medidas como triplicar o parque público de vivenda ata chegar ás 11.400 vivendas no 2028 e asegurar que se multiplique por 6, ata as 22.800 no 2030 e respostar con rigor a estas tres preguntas: cantas vivendas; onde van a estar e cando? Pero tamén co compromiso de erradicación do chabolismo e a infravivenda en Galicia no 2030 ou a creación dun parque básico de emerxencia con dúas vivendas de transición por cada 10.000 habitantes. 2. Asegurar o dereito á garantía de ingresos e ao acompañamento nos procesos de inclusión social (non a obriga). Recuperando a Tarxeta Básica e promulgando unha Lei de Garantía de Ingresos de Galicia que actualice e reforce a Lei de Inclusión Social e asegure un sistema áxil, accesible e axeitado. 3. Loita efectiva contra a pobreza e a exclusión en familias con nenos, nenas e adolescentes. Priorizando en orzamentos a atención profesional urxente e o seguimento individualizado así como apoiando ás familias, con medidas como a elaboración da Lei Galega da Infancia ou un plan urxente de atención especializada a familias monoparentais. 4. Establecer medidas específicas de loita contra a pobreza e pola inclusión residencial, social e laboral das persoas vulnerabilizadas, como mínimo das recollidas no Artigo 3 da Lei 10/2013 de inclusión social de Galicia, así como medidas contra a soidade non desexada ou programas de promoción da saúde que garantan o pleno acceso e cobertura sanitaria universal. 5. Priorizar nos orzamentos de obra pública o investimento en accesibilidade universal en infraestruturas e edificios públicos ou privados dacordo co establecido na Lei […]

  • Un seminario, organizado por EAPN Galicia en colaboración con EAPN España, de interese para calquera organización social que realice programas de inclusión sociolaboral e queira coñecer en detalle a metodoloxía utilizada polas entidades da Rede Emprego Digno, ademais das propostas de mellora das políticas de inclusión sociolaboral Martes 30 de xaneiro 10.00 – 12.30 por Zoom     Evento organizado por EAPN Galicia en colaboración con EAPN España, para a presentación do Manual de buenas prácticas para la inclusión sociolaboral con personas vulnerabilizadas, elaborado no marco do Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e EAPN Galicia, para a realización de programas integrados de emprego de persoas en situación de vulnerabilidade, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia impulsado pola Unión Europea e o Ministerio de Traballo e Economía Social. Grazas a este Convenio, durante os anos 2022 e 2023, e por primeira vez en Galicia, 14 entidades do Terceiro Sector de Acción Social (TSAS), coordinadas por EAPN Galicia, desenvolveron de forma conxunta un programa piloto para o fomento da empregabilidade e a inclusión sociolaboral no que participaron máis de 600 persoas en situación ou risco de exclusión social de toda Galicia, principalmente nas cidades de Santiago de Compostela, A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, pero tamén noutras localidades galegas. Este programa levaba aparellado o obxectivo de identificar boas prácticas e propostas de mellora da calidade dos programas de inclusión sociolaboral. Deste xeito, en outubro de 2022 iniciouse unha investigación cualitativa para recoller o traballo desenvolvido polo persoal técnico de 18 entidades que están a dar resposta á multicausalidade das situacións das persoas en situación ou risco de exclusión. Para alcanzar o obxectivo establecido no Convenio de permitir á Consellería a mellor abordaxe futura no tratamento da inclusión sociolaboral das persoas en situación ou risco de exclusión, ademais das boas prácticas das entidades incluímos unha análise das limitacións atopadas, tanto na configuración dos programas como noutros campos da administración e a sociedade, acompañadas de propostas de mellora. O principal reto da iniciativa conxunta, bautizada como Rede Emprego Digno, foi traballar en rede e unir esforzos para alcanzar unha maior inclusión sociolaboral das persoas participantes, pero tamén para validar a metodoloxía de traballo utilizada, que serve de base para o traballo de investigación que culmina coa publicación deste Manual de Boas Prácticas, que xa foi presentado o pasado 15 de novembro en Santiago de Compostela. Mais información neste enlace: As claves do Terceiro Sector para a inclusión sociolaboral: enfoque centrado na persoa, perspectiva integral e traballo en rede É posible acceder ao Manual e ao correspondente Resumo executivo nas seguintes ligazóns: MANUAL de buenas prácticas de inclusión sociolaboral con personas vulnerabilizadas (castellano) RESUMEN EJECUTIVO Manual de buenas prácticas de inclusión sociolaboral con personas vulnerabilizadas (castellano)   Dado o éxito do programa piloto, queremos difundir o Manual resultante na súa versión en castelán por tratarse dun recurso valioso e unha ferramenta práctica para todos os actores comprometidos coa inclusión sociolaboral. A súa utilidade radica na súa capacidade de traducir o coñecemento e a experiencia en accións concretas que melloren as vidas daquelas persoas vulnerabilizadas. Obxectivos Presentar os resultados da investigación e o Manual de boas prácticas para a inclusión sociolaboral, ferramenta práctica con pautas de mellora das políticas públicas dirixidas á inclusión sociolaboral de persoas vulnerabilizadas. Fomentar o diálogo entre o Terceiro Sector de Acción Social (TSAS), as administracións e as empresas, e o traballo en rede co obxectivo común de alcanzar a inclusión sociolaboral das persoas vulnerabilizadas. Visibilizar e pór en valor o traballo das entidades do Terceiro Sector Programa 10.00 Rexistro de asistentes 10.05 Benvida e inauguración Ana Álvarez Franco. Secretaria de EAPN Galicia Victor García Ordás. Comisión Permanente EAPN España María Canal Fontcuberta. Consejera Económica, Comisión Europea en España Amparo Merino Segovia. Secretaria de Estado de Economía social 10.30 Comunicación: presentación do Manual de boas prácticas para a inclusión sociolaboral con persoas vulnerabilizadas 11.15 Así se traballa en rede: diálogo con entidades participantes 12.00 Conclusións. Clausura institucional 12.30 Fin da xornada Inscricións Antes do luns 29 de xaneiro (14:00h) na seguinte ligazón:  

  • A implicación conxunta de 14 entidades traballando en rede, cunha metodoloxía integral e individualizada, foron determinantes para o éxito dos resultados obtidos No Simposio ‘A inclusión sociolaboral das persoas vulnerabilizadas’ presentáronse os resultados do Programa e mais o ‘Manual de boas prácticas para a inclusión sociolaboral con persoas vulnerabilizadas’     O pasado 15 de novembro, na Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, celebrouse o Simposio ‘A inclusión sociolaboral das persoas vulnerabilizadas: mellora das políticas públicas para erradicar a pobreza e a exclusión’. Foi o evento de peche do Programa Integrado para o Fomento da Empregabilidade de Persoas Vulnerables, desenvolvido no período 2022-2023 por 14 entidades do Terceiro Sector de Acción Social (TSAS), coa coordinación de EAPN Galicia e co financiamento da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e do Ministerio de Traballo e Economía Social, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.   No Simposio presentáronse os resultados cuantitativos e cualitativos do Programa Integrado. Do balance cabe destacar que melloraron a súa empregabilidade máis de 600 persoas en situación ou risco de exclusión social. Un total de 538 persoas completaron os itinerarios do Programa Integrado; e delas, 245 acadaron a inserción laboral. É dicir, obtívose unha taxa de inserción do 46%, duplicando amplamente os obxectivos comprometidos inicialmente, que eran dun 20%.   A implicación conxunta, por primeira vez, de 14 entidades do TSAS galego traballando en rede pola inclusión sociolaboral, así como a metodoloxía empregada, cun enfoque integral, individualizado e totalmente centrado na persoa, foron determinantes para o éxito dos resultados obtidos no programa. O encontro tamén serviu como medio para presentar o ‘Manual de boas prácticas para a inclusión sociolaboral con persoas vulnerabilizadas’, un dos principais propósitos deste programa de cara a continuar realizando incidencia política no eido do emprego. Trátase dun documento imprescindible tanto para o TSAS coma para os organismos públicos, dado que contén o coñecemento e as claves para realizar unha inclusión sociolaboral efectiva con persoas en situación de vulnerabilidade dentro do contexto socioeconómico no que estamos a vivir.   De onde partimos? O Manual foi o resultado dunha investigación cualitativa que se desenvolveu no marco do Programa Integrado, entre os meses de outubro de 2022 e outubro de 2023. O obxectivo xeral do estudo foi o de visibilizar e poñer en valor o coñecemento e o traballo do Terceiro Sector en materia de inclusión sociolaboral, así como recoller as súas demandas e retos, coa finalidade de contribuír a mellorar a abordaxe integral desta cuestión. A través de entrevistas e grupos de discusión, realizouse unha consulta con persoal técnico e directivo do TSAS, con profesionais do ámbito universitario e da administración local e autonómica, así como con persoas participantes no Programa Integrado. O Manual pretende ser unha ferramenta práctica, con pautas e orientacións para desenvolver procesos de inclusión produtivos, ao tempo que un chamamento á acción social e política, con propostas para atallar as limitacións que se atopan en ditos procesos. Dun lado, o Manual achega unha proposta metodolóxica para configurar procesos de inclusión sociolaboral produtivos. A clave desta metodoloxía está no enfoque centrado na persoa, que ofrece unha atención individualizada e integral, proporcionando apoios coordinados e estables a medio e longo prazo non só no eido laboral, senón en todos os ámbitos en que a persoa enfronte vulnerabilidades. Para isto é fundamental a cooperación de todos os axentes implicados no proceso: o traballo en rede entre as entidades e recursos involucrados, a colaboración co tecido empresarial e a coordinación coas diferentes áreas e niveis da administración.   Doutro lado, o Manual presenta propostas de mellora das políticas públicas para que os programas de inclusión sociolaboral poidan resultar eficaces. As achegas quedan resumidas no Decálogo titulado ‘O emprego é un dereito, non unha obriga’.     É posible acceder ao Manual e ao correspondente Resumo executivo nas seguintes ligazóns: MANUAL de boas prácticas de inclusión sociolaboral con persoas vulnerabilizadas (galego) MANUAL de buenas prácticas de inclusión sociolaboral con personas vulnerabilizadas (castellano)RESUME EXECUTIVO Manual de boas prácticas de inclusión sociolaboral con persoas vulnerabilizadas (galego) RESUMEN EJECUTIVO Manual de buenas prácticas de inclusión sociolaboral con personas vulnerabilizadas (castellano) O Simposio dirixiuse a proporcionar espazos para o encontro, a comunicación e, polo tanto, a posibilidade de establecer sinerxías entre TSAS, tecido empresarial, administracións e universidade, co obxectivo de seguir mellorando o traballo en inclusión sociolaboral. Así, completou os seus contidos con varias mesas redondas nas que colaboraron persoas representantes de cada un destes ámbitos. O evento foi transmitido por streaming e pode verse aquí: A continuación, deixamos os contidos do evento, cunha breve descrición e a ligazón ao minuto do vídeo no que se desenvolven: Presentación institucional. Ana Pardo, Presidenta EAPN Galicia; Arturo Parrado, Director xeral de Inclusión Social; María Canal, Conselleira económica da Comisión Europea en España; Alberto Fuentes, Secretario xeral técnico da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. (Ligazón) Presentación do Balance de resultados do Programa. Berta Lema, coordinadora do Programa Integrado. (Ligazón) Presentación do Manual de boas prácticas para a inclusión sociolaboral con persoas vulnerabilizadas. Verónica Verdía, investigadora Manual Inclusión Sociolaboral; Berta Lema, coordinadora do Programa Integrado. (Ligazón) A inclusión sociolaboral en primeira persoa. Tratouse dunha conversa con persoas participantes no Programa integrado que tivo por obxectivo achegarnos ás dificultades para a inclusión sociolaboral e reflexionar sobre o que precisamos para que esta se poida garantir. Contouse coa presenza de Rosa Hidalgo (participante da Fundación Érguete-Integración), Chema Blanco (participante da Fundación Ronsel), Pablo Suárez (participante de ASPANAES- Federación Autismo) e Keyla Rodrigues (participante de Ecos do Sur). (Ligazón) As entidades do Terceiro Sector traballando en rede coas empresas. Tivo por obxectivo visibilizar e recoñecer as boas prácticas na colaboración entre entidades do TSAS e o tecido empresarial nos programas de inclusión. Tamén se abordaron os retos de futuro para afianzar as ditas colaboracións. Contamos coa participación de Rocío Domínguez, prospectora laboral da Fundación Érguete-Integración, xunto con María Nadales, da FNAC Vigo. Tamén tivemos a presenza de Rosa Mosquera, prospectora de Ecos do Sur, xunto con Estefanía López-Amado, técnica de organización […]

  • Este evento aberto á participación de empresas, administracións e entidades do Terceiro Sector, terá lugar o 15 de novembro na Cidade da Cultura, co dobre obxectivo de presentar o balance do Programa Integrado para o Fomento da Empregabilidade de Persoas Vulnerables e o Manual de boas prácticas para a inclusión sociolaboral. O éxito do programa reside na implicación conxunta, por primeira vez, de 14 entidades do Terceiro Sector de Acción Social galego traballando en rede pola inclusión sociolaboral, dende un enfoque integral, individualizado e centrado en cada persoa. E coa colaboración en todo momento da Consellería de Política Social. O Simposio “A inclusión sociolaboral das persoas vulnerabilizadas: mellora das políticas públicas para erradicar a pobreza e a exclusión” está organizado por EAPN Galicia coa colaboración da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. Pretende fomentar o diálogo entre as entidades do Terceiro Sector de Acción Social (TSAS), as administracións e as empresas; e alentar o traballo en rede co propósito de acadar a inclusión sociolaboral das persoas en situación ou risco de pobreza ou exclusión social. Celebrarase no Auditorio 1 do CINC da Cidade da Cultura en Santiago de Compostela, e nel presentaranse os resultados cuantitativos e cualitativos do Programa Integrado para o Fomento da Empregabilidade de Persoas Vulnerables 2022-2023 así como o Manual de boas prácticas para a inclusión sociolaboral. Triplicando obxectivos: Balance de resultados do Programa Integrado para o Fomento da Empregabilidade de Persoas Vulnerables Baixo o lema “Unha vida digna. Un traballo digno”, o Programa Integrado para o Fomento da Empregabilidade de Persoas Vulnerables foi desenvolvido durante o 2022 e 2023 de forma conxunta por 14 entidades do Terceiro Sector de acción social, coa coordinación de EAPN Galicia, co financiamento da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e do Ministerio de Traballo e Economía Social, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, así como a colaboración en todo momento da Consellería de Política Social en xeral e da Dirección Xeral de Inclusión Social en particular.     Do balance pormenorizado que se presentará no Simposio, cabe destacar que a través deste programa melloraron a súa empregabilidade máis de 600 persoas en situación ou risco de exclusión social; residentes na Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo e outras localidades galegas. O programa case triplicou os obxectivos de inserción, pasando do 20% comprometido inicialmente a unha porcentaxe de inserción que roza o 60%. Manual de boas prácticas para a inclusión sociolaboral de persoas vulnerabilizadas No marco do Simposio presentarase tamén o Manual de boas prácticas para a inclusión sociolaboral de persoas vulnerabilizadas, realizado a partir da investigación levada a cabo durante a segunda anualidade de execución do programa, e que inclúe o enfoque das entidades do Terceiro Sector na execución deste tipo de programas, as diferentes trabas que atopan para realizalos, e propostas de mellora das políticas públicas para que os programas de inclusión sociolaboral sexan eficaces. Asemade, o Simposio vai servir de plataforma para amplificar a voz e dar visibilidade ás persoas participantes no programa, que compartirán a súa experiencia relativa ás boas prácticas, así como as limitacións que atopan e as demandas de mellora das políticas públicas. Tamén incluirá a testemuña de diferentes actores: empresas, administracións e entidades do Terceiro Sector, que presentarán exemplos de prácticas de traballo en rede pola inclusión sociolaboral. O éxito cuantitativo e cualitativo acadado no Programa Integrado para o Fomento da Empregabilidade de Persoas Vulnerables, que culmina co Simposio do vindeiro 15 de novembro, reside na metodoloxía seguida polas entidades, baseada nun enfoque integral, individualizado e totalmente centrado na persoa. Pero tamén, o seu éxito está estreitamente relacionado coa implicación conxunta, por primeira vez, de 14 entidades do Terceiro Sector galego traballando en rede no desenvolvemento dun programa destas características. Xa está aberto o prazo de inscrición para o Simposio na seguinte ligazón: Programa definitivo | 15.11.2023 | 09.00 – 14.00 CIDADE DA CULTURA – EDIFICIO CINC Santiago de Compostela 09.00 Recepción 09.30 Presentación institucional Ana Pardo Fernández. Presidenta de EAPN Galicia Arturo Parrado Puente. Director xeral de Inclusión Social María Canal Fontcuberta. Comisión Europea en España (vídeo) Alberto Fuentes Losada. Secretario Xeral Técnico da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade 09.45 Manual de boas prácticas para a inclusión sociolaboral de persoas vulnerabilizadas Berta Lema Añón. Coordinadora Programa Inclusión Sociolaboral Verónica Verdía Varela. Investigadora Manual Boas Prácticas Inclusión Sociolaboral 10.30 A inclusión sociolaboral en primeira persoa Modera: Verónica Verdía. Investigadora Manual Boas Prácticas Inclusión Sociolaboral Rosa María Hidalgo Gago. Fundación Érguete-Integración José Manuel Blanco Lago. Fundación Ronsel Keyla Rodrigues da Silva. Ecos do Sur Pablo Suárez Muñoz. ASPANAES – Federación Autismo Galicia 11.15 Descanso café 11.45 As entidades do Terceiro Sector traballando en rede coas empresas Modera: Íñigo Caínzos Achirica, xornalista de Radio Galicia Cadena Ser María Nadales Corral. Responsable de FNAC Vigo Rocío Domínguez Otero. Prospectora laboral na Fundación Érguete-Integración Estefanía López-Amado Fraga. Técnica de organización e talento en Vegalsa-Eroski Juan Mato Bermúdez. Xerente en Abocados Rosa Mosquera Pérez. Prospectora laboral en Ecos do Sur 12.30 Traballando en rede pola inclusión sociolaboral Modera: Berta Lema. Coordinadora Programa Inclusión Sociolaboral María José Alonso Lameiro. Técnica do servizo de orientación laboral da Consellería de Emprego Xosé Alberte Cea Rodríguez. Orientador laboral do Concello de Vigo Ana Luisa Colino Gallego. Xefa de sección de Fomento do Emprego do Concello da Coruña Jesús Deibe Fernández-Simo. Profesor da Facultade de Educación e Traballo Social da Universidade de Vigo Eva Vera Ledo. Directora Territorial da Fundación Secretariado Xitano Galicia 13.15 Conclusións finais Ana Pardo Fernández. Presidenta de EAPN Galicia Ana Álvarez Franco. Secretaria de EAPN Galicia Xosé Cuns Traba. Director de EAPN Galicia 13.30 Clausura institucional Ana Pardo Fernández. Presidenta de EAPN Galicia María Rivas López. Subdelegada do Goberno. A Coruña Manuel Pérez Álvarez. Presidente do Consello Económico e Social de Galicia 14:00 Xantar

  • O informe ‘Estado da pobreza en Galicia 2023’ revela que 636.000 persoas, o 23,6% da poboación galega, estaba en risco de pobreza ou exclusión social no 2022, cifra inferior ao ano anterior. Os datos reflicten o proceso de recuperación tras a pandemia da COVID-19, os efectos da inflación e as consecuencias provocadas pola guerra de Ucraína pero tamén o relativo éxito das medidas de choque contra a pobreza tanto a nivel estatal (ERTE ou Ingreso Mínimo Vital) como na Xunta (mantemento RISGA ou, sobre todo, a Tarxeta Básica), concellos e organizacións do Terceiro Sector de Acción Social. A inflación, o encarecemento dos combustibles e enerxía eléctrica e especialmente as dificultades de acceso á vivenda agravan a Privación Material e Social Severa que se sitúa no 6,3% da poboación, lixeiramente superior ao dato do ano anterior (6,2%) ao contrario que a tendencia estatal. No 2022, 636.000 persoas, o 23,6% da poboación galega, estaban en risco de pobreza ou exclusión social (AROPE en inglés), 42.000 menos que no ano anterior, pero esta taxa podería chegar a case a metade da poboación chegando ao 48,6% de non haber transferencias públicas (Estado, Xunta ou concellos) en Galicia. Esta é unha das conclusións do XIII informe “O estado da pobreza en Galicia 2023 (DESCARGAR AQUÍ), que se fixo público nun acto coa Valedora do Pobo de Galicia, na que estiveron presentes deputadas dos tres grupos políticos do Parlamento e responsables de entidades do Terceiro Sector Social Galego. Está elaborado no marco do informe «El Estado de la Pobreza» de EAPN España cunha análise exhaustiva do indicador de risco de pobreza e exclusión social en base á Encuesta de Condiciones de Vida 2023 (ECV) do Instituto Nacional de Estadística (INE). Os indicadores, en especial o de pobreza, mantéñense por debaixo dos do conxunto do estado, onde a taxa AROPE se reduce do 27,8% no 2021 ao 26% no 2022. Coa diminución de mais de 44.000 persoas da taxa AROPE dende o 2015, avánzase na meta do Plan Estratéxico Galicia 2022-2030 de reducir no 2030 ao 14% a taxa de risco de pobreza ou exclusión social. Pero pese a isto, Galicia mantense lonxe do cumprimento do acordado na Axenda 2030, para a cal, no 2022, tería que haber unhas 114.000 persoas menos en situación de risco de pobreza e/ou exclusión social. Redúcese a taxa de pobreza feminina pero crece a fenda de xénero. Das 636.000 persoas que no 2022 estaban en risco de pobreza e/ou exclusión social, 287.000 eran homes (24.000 menos que no ano anterior, 1,8 puntos) e 348.500 mulleres (18.500 menos, 1,3 puntos), o que afecta en especial aos fogares monoparentais (49,2%) ou os das persoas maiores soas. O risco de pobreza e exclusión infantil e xuvenil diminúe notablemente pero seguen a ter as taxas máis elevadas por grupo de idade, o 24,7%, en 2022. Ao contrario do que ocorre co grupo de maiores de 64 anos que é o único grupo de idade no que aumenta a taxa AROPE (23,1%, 3,6 puntos mais que o ano anterior) e, polo tanto empeora a súa situación. Sen embargo, continúa a ser o grupo coa taxa máis baixa. A taxa de pobreza para as persoas que viven en fogares nos que hai menores é de 24,4%, 5,9 puntos menos con respecto ao ano anterior, o que reduce a ampla diferenza que se detectaba o ano pasado co resto de persoas, ao contrario do que ocorre nos fogares sen menores cuxa taxa aumenta do 21% ao 22,9%. Nas zonas urbanas e rurais rexistrouse un descenso da taxa AROPE no último ano, do 23,4% e 24,2%, respectivamente e taxa AROPE cruzada por hábitat tendeu a igualarse nas dúas categorías territoriais nas que se divide. A análise de cada un dos tres indicadores que compoñen a taxa AROPE (Risco de Pobreza, Baixa intensidade de traballo e Carencia material Severa é o seguinte): Risco de pobreza A taxa de pobreza galega diminúe e pasa do 20,2% ao 18% en 2022, unhas 485.000 persoas, das cales mais de 261.000 son mulleres e 224.000 son homes. A taxa de pobreza de Galicia descendeu 2,2, puntos, o que supón dous anos seguidos de redución deste indicador e sitúa o dato galego 2,4 puntos por debaixo da media estatal. A taxa de pobreza severa (con ingresos máximos de 560€ mensuais nun fogar dunha persoa ou 1.177€ no de dous adultos e dous nenos ou nenas) tamén diminuíu, en Galicia foi do 6,8%, 2,1 puntos por debaixo do dato nacional. Con respecto ao ano pasado, a taxa de pobreza volve caer (2 puntos) máis do que o fixo en 2021 (0,6 puntos) e máis do que o fixo o dato estatal, en 1,3 puntos.   De non haber transferencias públicas (Estado, Xunta ou concellos) en Galicia, en 2022 a situación de pobreza ampliaríase a case a metade da poboación chegando ao 48,6%. Ademais, se non se teñen en conta as pensións de xubilación e supervivencia e so o resto de transferencias sociais, a taxa de pobreza alcanzaría a case 226.000 persoas mais, o 26,4 % da poboación galega. Baixa intensidade do emprego no fogar (BITH) O 9,5 da poboación menor de 65 anos residente en Galicia, é dicir, entorno a 188.000 persoas vive en fogares con baixa intensidade de emprego (nos que se traballa menos do 20% do seu potencial de emprego). A cifra supón un descenso de 0,7 puntos respecto ao ano pasado, o que se traduce en mais de 15.000 novas persoas que deixaron de ser contadas neste indicador. Por outra banda, na taxa BITH por sexo no 2022 aumentou a fenda de xénero, debido a que o descenso no último ano de 1,2 puntos da taxa masculina que se sitúa nun 8,3% non se produciu na feminina que chegou a un 10,6 % e que so caeu 0,2 puntos. En 2022 hai case 106.000 mulleres en BITH e 82.000 homes. Privación material e social severa En Galicia, prodúcese un lixeiro aumento da taxa de Privación Material Social e Severa, alcanzando o 6,3%, unhas […]

  • A xornada tivo lugar en Santiago de Compostela, o 19 de outubro, culminando así un ano de intenso traballo en torno as rendas mínimas a nivel estatal (IMV) e autonómico (RISGA). Estivo aberta a calquera profesional ou estudiosa do sistema galego de garantía de ingresos: A Administración Local e Autonómica e o Terceiro Sector de Acción Social. Enmárcase no Proxecto “Acceso Vital” co que se pretenden identificar as barreiras de acceso ao Ingreso Mínimo Vital. O 19 de outubro e baixo o lema “Ninguén sen o mínimo”, celebrouse en Santiago de Compostela o Foro de debate, “Acceso Vital en Galicia: Pobreza e garantía de ingresos”. O obxectivo principal da xornada foi culminar un ano de intenso traballo en torno ás rendas mínimas e servir de espazo para a reflexión e o debate sobre os aspectos más relevantes do sistema de Garantía de ingresos a nivel estatal e autonómico. EAPN Galicia leva anos facendo incidencia política a través de formacións, seminarios, campañas de comunicación e interlocución con decisoras políticas para mellorar o sistema de rendas mínimas. Tanto en Galicia coa RISGA, como a nivel estatal, liderando no 2020 a campaña “Renda Mínima Si, pon os teus prexuizos en corentena” para reclamar o Ingreso mínimo Vital, unha campaña que foi apoiada por máis de 400 organizacións de toda España, 54 galegas. Este ano levouse a cabo, a nivel estatal e coordinado por EAPN España e as diferentes redes territoriais nas súas respectivas comunidades autónomas, o Proxecto “Acceso Vital”, unha investigación piloto coa que se queren identificar as barreiras de porque as persoas que necesitan e son elixibles para o Ingreso Mínimo Vital, non o están a solicitar nin a obter, é dicir “Detección e mobilización das persoas elexibles para o Ingreso Mínimo Vital en situación de non take-up”. Nesta xornada, por tanto, presentáronse os resultados preliminares, pero coma sempre, para analizar a situación da forma máis completa posible, enriquecer o debate e especialmente centrarnos nas propostas de mellora das políticas e medidas estatais como o IMV como as autonómicas que o deben complementar como a RISGA, contouse coa voz de diferentes persoas expertas, por experiencia ou a nivel técnico ou teórico tanto a nivel estatal como galego. Ninguén sen o mínimo Dende EAPN Galicia facemos noso o lema da campaña de comunicación deste proxecto e queremos seguir contribuíndo a que se convirta nunha realidade. Por iso, para enriquecer o debate e especialmente as propostas de mellora, contamos coa voz de diferentes persoas expertas en diferentes espazos. A xornada iniciou coa interervención de Helder Ferreira, Coordinador Xeral do Proxecto Acceso Vital e Sara Abella, Coordinadora do Proxecto Acceso Vital en Galicia. Centraron o seu diálogo na presentación do proxecto en sí, resultados acadados no territorio galego e conclusións preliminares recollidas durante o desenvolvemento da acción. Unha das grandes cuestións que se plantexaron á hora de falar de garantía de ingresos é, de onde partimos? Este foi o tema central do primeiro diálogo do seminario, no cal se aportaron ideas claves sobre o sistema de garantía de ingresos actual, se este cumpre cos obxectivos principais, a súa adecuación á poboación destinataria, etc. É dicir, un diagnóstico xeral da situación en torno á Garantía de Ingresos. Tanto Graciela Malgesini, Directora REDLAB Canarias e Manuel Aguilar, Profesor e Investigador da Universitat de Barcelona, mencionaron casuísticas concretas sobre a violencia administrativa e os datos da AIREF sobre perceptores acumulados e gasto en prestacións da Seguridade Social. Nunha segunda mesa falouse dos futuros retos en Galicia, que non son poucos, a pesar dos avances. Nesta mesa incluiuse unha visión dende tres perspectivas fundamentais no funcionamento do sistema de garantía de ingresos: A Administración Local, a Autonómica e o Terceiro Sector de Acción Social. Nesta orde atopamos a Carlos Santos, Xefe de Servizos Sociais Comunitarios de A Coruña; Arturo Parrado e Inmaculada Pérez, Dirección Xeral de Política Social e Hector López, Coordinador Proyecto FAIN en Lugo, respectivamente. Por último, non se pode falar de Garantía de Ingresos sen falar de vivenda, emprego ou inclusión. Por isto, unha terceira mesa de debate versou sobre a influencia que teñen outras políticas no funcionamento das rendas mínimas e viceversa. Falamos por exemplo de inserción sociolaboral e o seu uso como contraprestación nas rendas mínimas, da vivenda e as barreiras no acceso á mesma, ou do papel dos Servizos Sociais Comunitarios e a dicotomía entre control ou tramitación fronte a acompañamento e dereito á inclusión social. Nesta mesa estiveron presentes Ana Álvarez, Coordinadora Fundación Érguete-Integración; Ana Pardo, Directora Asociación Provivienda Galicia e Begoña Gil, Técnica superior na Unidade Técnico Administrativa RISGA-Vigo. Durante a sesión da tarde e continuando coas mesmas cuestións e debates tratados durante a mañá, puxéronse en marcha os grupos de traballo, nos que as asistentes tiveron a oportunidade de aportar as súas demandas e inquedanzas, ademáis de compartir experiencias neste ámbito e en particular sobre o Proxecto Acceso Vital e o seu desenvolvemento nos territorios. MATERIAIS DA XORNADA VÍDEO: Benvida e presentación resultados VÍDEO: Garantía de ingresos en Galicia, España e Europa, de onde partimos? VÍDEO: Futuros retos para a garantía de ingresos en Galicia, cara onde imos? VÍDEO: A influencia de outras políticas na garantía de ingresos: Interferencia ou complementeriedade? Presentacións: Helder Ferreira Sara Abella Graciela Malgesini Manuel Aguilar PROGRAMA 9.00 Recepción 9.30 Benvida da Presidenta de EAPN Galicia 9.45 Proxecto Acceso Vital: Presentación de resultados e conclusións preliminares Helder Ferreira, Coordinador Xeral do Proxecto Acceso Vital Sara Abella, Coordinadora Proxecto Acceso Vital en Galicia 10.30 Garantía de ingresos en Galicia, España e Europa, de onde partimos? Modera: Eloína Ingerto, Directora Fundación JuanSoñador Galicia Graciela Malgesini, Directora REDLAB Canarias. Itinerarios inclusión digital y mejora de empleabilidad Manuel Aguilar, profesor e investigador da Universitat de Barcelona 11.30 Descanso café 12.00 Futuros retos para a garantía de ingresos en Galicia, cara onde imos? Modera: Xosé Cuns, Director EAPN Galicia Carlos Santos, Xefe de servizo de Servizos Sociais Comunitarios en A Coruña – Administración Local Arturo Parrado e Inmaculada Pérez, Dirección Xeral de […]

  • O 12 de setembro tivemos o I Encontro do Forum Xurídico do Terceiro Sector de Galicia na defensa dos dereitos das persoas A xuntanza entre profesionais que se atopan vinculados á área xurídica serviu para coñecer as posibilidades de apoio e aprendizaxe mutuo, traballo en rede, difusión de coñecemento e denuncia do maltrato xurídico. O martes 12 de setembro tivo lugar o I Encontro do Forum Xurídico do Terceiro Sector de Galicia na Escola Galega de Administración Pública (EGAP). Unha xuntanza entre profesionais que están vinculadas ao ámbito xurídico nas entidades, e que ten por obxecto ser unha ferramenta de axuda na defensa dos dereitos das persoas e a loita contra a pobreza e a exclusión social. O Encontro contou coa participación de membros de entidades vinculadas a EAPN Galicia: Boa Vida, Fundación Secretariado Gitano. AMIGA, Down Galicia, Ecos do Sur, COGAMI. Fundación Juan Soñador, FEGADACE e Igaxes, así como xuristas externos pertencentes a CEGASAL ou FIARE. Co obxectivo de coñecerse, establecer vínculos, e concretar actuacións futuras, desfrutando dun ambiente relaxado e aberto á participación, celebrouse esta primeira xuntanza, onde as profesionais quixeron por en valor o traballo xurídico e promover accións de mellora que beneficien ás entidades do Terceiro Sector, á sociedade no seu conxunto e ás persoas. A xuntanza transcorreu ao longo da mañá, cunha primeira parte que consistiu nunha breve presentación e concretar o que cada unha delas quere e pode aportar a este espazo, así como un intercambio de experiencias e sensacións do seu papel no Terceiro Sector e das principais problemáticas e barreiras que atopan. E, unha segunda parte, relacionada co funcionamento do grupo e as actividades a desenvolver. Como conclusión, quedou conformada unha rede profesional de contacto, apoio mutuo, traballo en rede e difusión de coñecemento de profesionais que abordarán problemáticas recorrentes, formas de resolución e experiencias profesionais, ademáis de levar a cabo unha labor de incidencia política na loita contra a pobreza e a exclusión social.

CONTACTO

Pza. Camilo Díaz Baliño, 17
(Centro de negocios ESMARTA)
Santiago de Compostela
15704 A Coruña
Teléfono: 698 12 71 10

Traducir

GalegoEspañol

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está dando o seu consentimento para a aceptación das devanditas cookies e a aceptación da nosa política de cookiespique no enlace para maior información.

ACEPTAR
Aviso de cookies