Polo dereito a unha vivenda digna, axeitada e accesible

Novas destacadas

  • A implicación conxunta de 14 entidades traballando en rede, cunha metodoloxía integral e individualizada, foron determinantes para o éxito dos resultados obtidos No Simposio ‘A inclusión sociolaboral das persoas vulnerabilizadas’ presentáronse os resultados do Programa e mais o ‘Manual de boas prácticas para a inclusión sociolaboral con persoas vulnerabilizadas’     O pasado 15 de novembro, na Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, celebrouse o Simposio ‘A inclusión sociolaboral das persoas vulnerabilizadas: mellora das políticas públicas para erradicar a pobreza e a exclusión’. Foi o evento de peche do Programa Integrado para o Fomento da Empregabilidade de Persoas Vulnerables, desenvolvido no período 2022-2023 por 14 entidades do Terceiro Sector de Acción Social (TSAS), coa coordinación de EAPN Galicia e co financiamento da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e do Ministerio de Traballo e Economía Social, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.   No Simposio presentáronse os resultados cuantitativos e cualitativos do Programa Integrado. Do balance cabe destacar que melloraron a súa empregabilidade máis de 600 persoas en situación ou risco de exclusión social. Un total de 538 persoas completaron os itinerarios do Programa Integrado; e delas, 245 acadaron a inserción laboral. É dicir, obtívose unha taxa de inserción do 46%, duplicando amplamente os obxectivos comprometidos inicialmente, que eran dun 20%.   A implicación conxunta, por primeira vez, de 14 entidades do TSAS galego traballando en rede pola inclusión sociolaboral, así como a metodoloxía empregada, cun enfoque integral, individualizado e totalmente centrado na persoa, foron determinantes para o éxito dos resultados obtidos no programa. O encontro tamén serviu como medio para presentar o ‘Manual de boas prácticas para a inclusión sociolaboral con persoas vulnerabilizadas’, un dos principais propósitos deste programa de cara a continuar realizando incidencia política no eido do emprego. Trátase dun documento imprescindible tanto para o TSAS coma para os organismos públicos, dado que contén o coñecemento e as claves para realizar unha inclusión sociolaboral efectiva con persoas en situación de vulnerabilidade dentro do contexto socioeconómico no que estamos a vivir.   De onde partimos? O Manual foi o resultado dunha investigación cualitativa que se desenvolveu no marco do Programa Integrado, entre os meses de outubro de 2022 e outubro de 2023. O obxectivo xeral do estudo foi o de visibilizar e poñer en valor o coñecemento e o traballo do Terceiro Sector en materia de inclusión sociolaboral, así como recoller as súas demandas e retos, coa finalidade de contribuír a mellorar a abordaxe integral desta cuestión. A través de entrevistas e grupos de discusión, realizouse unha consulta con persoal técnico e directivo do TSAS, con profesionais do ámbito universitario e da administración local e autonómica, así como con persoas participantes no Programa Integrado. O Manual pretende ser unha ferramenta práctica, con pautas e orientacións para desenvolver procesos de inclusión produtivos, ao tempo que un chamamento á acción social e política, con propostas para atallar as limitacións que se atopan en ditos procesos. Dun lado, o Manual achega unha proposta metodolóxica para configurar procesos de inclusión sociolaboral produtivos. A clave desta metodoloxía está no enfoque centrado na persoa, que ofrece unha atención individualizada e integral, proporcionando apoios coordinados e estables a medio e longo prazo non só no eido laboral, senón en todos os ámbitos en que a persoa enfronte vulnerabilidades. Para isto é fundamental a cooperación de todos os axentes implicados no proceso: o traballo en rede entre as entidades e recursos involucrados, a colaboración co tecido empresarial e a coordinación coas diferentes áreas e niveis da administración.   Doutro lado, o Manual presenta propostas de mellora das políticas públicas para que os programas de inclusión sociolaboral poidan resultar eficaces. As achegas quedan resumidas no Decálogo titulado ‘O emprego é un dereito, non unha obriga’. É posible acceder ao Manual e ao correspondente Resumo executivo nas seguintes ligazóns: MANUAL de boas prácticas de inclusión sociolaboral con persoas vulnerabilizadas (galego)RESUME EXECUTIVO Manual de boas prácticas de inclusión sociolaboral (galego) O Simposio dirixiuse a proporcionar espazos para o encontro, a comunicación e, polo tanto, a posibilidade de establecer sinerxías entre TSAS, tecido empresarial, administracións e universidade, co obxectivo de seguir mellorando o traballo en inclusión sociolaboral. Así, completou os seus contidos con varias mesas redondas nas que colaboraron persoas representantes de cada un destes ámbitos. O evento foi transmitido por streaming e pode verse aquí: A continuación, deixamos os contidos do evento, cunha breve descrición e a ligazón ao minuto do vídeo no que se desenvolven: Presentación institucional. Ana Pardo, Presidenta EAPN Galicia; Arturo Parrado, Director xeral de Inclusión Social; María Canal, Conselleira económica da Comisión Europea en España; Alberto Fuentes, Secretario xeral técnico da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. (Ligazón) Presentación do Balance de resultados do Programa. Berta Lema, coordinadora do Programa Integrado. (Ligazón) Presentación do Manual de boas prácticas para a inclusión sociolaboral con persoas vulnerabilizadas. Verónica Verdía, investigadora Manual Inclusión Sociolaboral; Berta Lema, coordinadora do Programa Integrado. (Ligazón) A inclusión sociolaboral en primeira persoa. Tratouse dunha conversa con persoas participantes no Programa integrado que tivo por obxectivo achegarnos ás dificultades para a inclusión sociolaboral e reflexionar sobre o que precisamos para que esta se poida garantir. Contouse coa presenza de Rosa Hidalgo (participante da Fundación Érguete-Integración), Chema Blanco (participante da Fundación Ronsel), Pablo Suárez (participante de ASPANAES- Federación Autismo) e Keyla Rodrigues (participante de Ecos do Sur). (Ligazón) As entidades do Terceiro Sector traballando en rede coas empresas. Tivo por obxectivo visibilizar e recoñecer as boas prácticas na colaboración entre entidades do TSAS e o tecido empresarial nos programas de inclusión. Tamén se abordaron os retos de futuro para afianzar as ditas colaboracións. Contamos coa participación de Rocío Domínguez, prospectora laboral da Fundación Érguete-Integración, xunto con María Nadales, da FNAC Vigo. Tamén tivemos a presenza de Rosa Mosquera, prospectora de Ecos do Sur, xunto con Estefanía López-Amado, técnica de organización e talento en Vegalsa Eroski e Juan Mato, xerente na empresa Abocados. A mesa foi moderada por Íñigo Caínzos, xornalista de Radio Galicia Cadena Ser. (Ligazón) Traballando en rede […]

  • Este evento aberto á participación de empresas, administracións e entidades do Terceiro Sector, terá lugar o 15 de novembro na Cidade da Cultura, co dobre obxectivo de presentar o balance do Programa Integrado para o Fomento da Empregabilidade de Persoas Vulnerables e o Manual de boas prácticas para a inclusión sociolaboral. O éxito do programa reside na implicación conxunta, por primeira vez, de 14 entidades do Terceiro Sector de Acción Social galego traballando en rede pola inclusión sociolaboral, dende un enfoque integral, individualizado e centrado en cada persoa. E coa colaboración en todo momento da Consellería de Política Social. O Simposio “A inclusión sociolaboral das persoas vulnerabilizadas: mellora das políticas públicas para erradicar a pobreza e a exclusión” está organizado por EAPN Galicia coa colaboración da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. Pretende fomentar o diálogo entre as entidades do Terceiro Sector de Acción Social (TSAS), as administracións e as empresas; e alentar o traballo en rede co propósito de acadar a inclusión sociolaboral das persoas en situación ou risco de pobreza ou exclusión social. Celebrarase no Auditorio 1 do CINC da Cidade da Cultura en Santiago de Compostela, e nel presentaranse os resultados cuantitativos e cualitativos do Programa Integrado para o Fomento da Empregabilidade de Persoas Vulnerables 2022-2023 así como o Manual de boas prácticas para a inclusión sociolaboral. Triplicando obxectivos: Balance de resultados do Programa Integrado para o Fomento da Empregabilidade de Persoas Vulnerables Baixo o lema “Unha vida digna. Un traballo digno”, o Programa Integrado para o Fomento da Empregabilidade de Persoas Vulnerables foi desenvolvido durante o 2022 e 2023 de forma conxunta por 14 entidades do Terceiro Sector de acción social, coa coordinación de EAPN Galicia, co financiamento da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e do Ministerio de Traballo e Economía Social, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, así como a colaboración en todo momento da Consellería de Política Social en xeral e da Dirección Xeral de Inclusión Social en particular.     Do balance pormenorizado que se presentará no Simposio, cabe destacar que a través deste programa melloraron a súa empregabilidade máis de 600 persoas en situación ou risco de exclusión social; residentes na Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo e outras localidades galegas. O programa case triplicou os obxectivos de inserción, pasando do 20% comprometido inicialmente a unha porcentaxe de inserción que roza o 60%. Manual de boas prácticas para a inclusión sociolaboral de persoas vulnerabilizadas No marco do Simposio presentarase tamén o Manual de boas prácticas para a inclusión sociolaboral de persoas vulnerabilizadas, realizado a partir da investigación levada a cabo durante a segunda anualidade de execución do programa, e que inclúe o enfoque das entidades do Terceiro Sector na execución deste tipo de programas, as diferentes trabas que atopan para realizalos, e propostas de mellora das políticas públicas para que os programas de inclusión sociolaboral sexan eficaces. Asemade, o Simposio vai servir de plataforma para amplificar a voz e dar visibilidade ás persoas participantes no programa, que compartirán a súa experiencia relativa ás boas prácticas, así como as limitacións que atopan e as demandas de mellora das políticas públicas. Tamén incluirá a testemuña de diferentes actores: empresas, administracións e entidades do Terceiro Sector, que presentarán exemplos de prácticas de traballo en rede pola inclusión sociolaboral. O éxito cuantitativo e cualitativo acadado no Programa Integrado para o Fomento da Empregabilidade de Persoas Vulnerables, que culmina co Simposio do vindeiro 15 de novembro, reside na metodoloxía seguida polas entidades, baseada nun enfoque integral, individualizado e totalmente centrado na persoa. Pero tamén, o seu éxito está estreitamente relacionado coa implicación conxunta, por primeira vez, de 14 entidades do Terceiro Sector galego traballando en rede no desenvolvemento dun programa destas características. Xa está aberto o prazo de inscrición para o Simposio na seguinte ligazón: Programa definitivo | 15.11.2023 | 09.00 – 14.00 CIDADE DA CULTURA – EDIFICIO CINC Santiago de Compostela 09.00 Recepción 09.30 Presentación institucional Ana Pardo Fernández. Presidenta de EAPN Galicia Arturo Parrado Puente. Director xeral de Inclusión Social María Canal Fontcuberta. Comisión Europea en España (vídeo) Alberto Fuentes Losada. Secretario Xeral Técnico da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade 09.45 Manual de boas prácticas para a inclusión sociolaboral de persoas vulnerabilizadas Berta Lema Añón. Coordinadora Programa Inclusión Sociolaboral Verónica Verdía Varela. Investigadora Manual Boas Prácticas Inclusión Sociolaboral 10.30 A inclusión sociolaboral en primeira persoa Modera: Verónica Verdía. Investigadora Manual Boas Prácticas Inclusión Sociolaboral Rosa María Hidalgo Gago. Fundación Érguete-Integración José Manuel Blanco Lago. Fundación Ronsel Keyla Rodrigues da Silva. Ecos do Sur Pablo Suárez Muñoz. ASPANAES – Federación Autismo Galicia 11.15 Descanso café 11.45 As entidades do Terceiro Sector traballando en rede coas empresas Modera: Íñigo Caínzos Achirica, xornalista de Radio Galicia Cadena Ser María Nadales Corral. Responsable de FNAC Vigo Rocío Domínguez Otero. Prospectora laboral na Fundación Érguete-Integración Estefanía López-Amado Fraga. Técnica de organización e talento en Vegalsa-Eroski Juan Mato Bermúdez. Xerente en Abocados Rosa Mosquera Pérez. Prospectora laboral en Ecos do Sur 12.30 Traballando en rede pola inclusión sociolaboral Modera: Berta Lema. Coordinadora Programa Inclusión Sociolaboral María José Alonso Lameiro. Técnica do servizo de orientación laboral da Consellería de Emprego Xosé Alberte Cea Rodríguez. Orientador laboral do Concello de Vigo Ana Luisa Colino Gallego. Xefa de sección de Fomento do Emprego do Concello da Coruña Jesús Deibe Fernández-Simo. Profesor da Facultade de Educación e Traballo Social da Universidade de Vigo Eva Vera Ledo. Directora Territorial da Fundación Secretariado Xitano Galicia 13.15 Conclusións finais Ana Pardo Fernández. Presidenta de EAPN Galicia Ana Álvarez Franco. Secretaria de EAPN Galicia Xosé Cuns Traba. Director de EAPN Galicia 13.30 Clausura institucional Ana Pardo Fernández. Presidenta de EAPN Galicia María Rivas López. Subdelegada do Goberno. A Coruña Manuel Pérez Álvarez. Presidente do Consello Económico e Social de Galicia 14:00 Xantar

  • O informe ‘Estado da pobreza en Galicia 2023’ revela que 636.000 persoas, o 23,6% da poboación galega, estaba en risco de pobreza ou exclusión social no 2022, cifra inferior ao ano anterior. Os datos reflicten o proceso de recuperación tras a pandemia da COVID-19, os efectos da inflación e as consecuencias provocadas pola guerra de Ucraína pero tamén o relativo éxito das medidas de choque contra a pobreza tanto a nivel estatal (ERTE ou Ingreso Mínimo Vital) como na Xunta (mantemento RISGA ou, sobre todo, a Tarxeta Básica), concellos e organizacións do Terceiro Sector de Acción Social. A inflación, o encarecemento dos combustibles e enerxía eléctrica e especialmente as dificultades de acceso á vivenda agravan a Privación Material e Social Severa que se sitúa no 6,3% da poboación, lixeiramente superior ao dato do ano anterior (6,2%) ao contrario que a tendencia estatal. No 2022, 636.000 persoas, o 23,6% da poboación galega, estaban en risco de pobreza ou exclusión social (AROPE en inglés), 42.000 menos que no ano anterior, pero esta taxa podería chegar a case a metade da poboación chegando ao 48,6% de non haber transferencias públicas (Estado, Xunta ou concellos) en Galicia. Esta é unha das conclusións do XIII informe “O estado da pobreza en Galicia 2023 (DESCARGAR AQUÍ), que se fixo público nun acto coa Valedora do Pobo de Galicia, na que estiveron presentes deputadas dos tres grupos políticos do Parlamento e responsables de entidades do Terceiro Sector Social Galego. Está elaborado no marco do informe «El Estado de la Pobreza» de EAPN España cunha análise exhaustiva do indicador de risco de pobreza e exclusión social en base á Encuesta de Condiciones de Vida 2023 (ECV) do Instituto Nacional de Estadística (INE). Os indicadores, en especial o de pobreza, mantéñense por debaixo dos do conxunto do estado, onde a taxa AROPE se reduce do 27,8% no 2021 ao 26% no 2022. Coa diminución de mais de 44.000 persoas da taxa AROPE dende o 2015, avánzase na meta do Plan Estratéxico Galicia 2022-2030 de reducir no 2030 ao 14% a taxa de risco de pobreza ou exclusión social. Pero pese a isto, Galicia mantense lonxe do cumprimento do acordado na Axenda 2030, para a cal, no 2022, tería que haber unhas 114.000 persoas menos en situación de risco de pobreza e/ou exclusión social. Redúcese a taxa de pobreza feminina pero crece a fenda de xénero. Das 636.000 persoas que no 2022 estaban en risco de pobreza e/ou exclusión social, 287.000 eran homes (24.000 menos que no ano anterior, 1,8 puntos) e 348.500 mulleres (18.500 menos, 1,3 puntos), o que afecta en especial aos fogares monoparentais (49,2%) ou os das persoas maiores soas. O risco de pobreza e exclusión infantil e xuvenil diminúe notablemente pero seguen a ter as taxas máis elevadas por grupo de idade, o 24,7%, en 2022. Ao contrario do que ocorre co grupo de maiores de 64 anos que é o único grupo de idade no que aumenta a taxa AROPE (23,1%, 3,6 puntos mais que o ano anterior) e, polo tanto empeora a súa situación. Sen embargo, continúa a ser o grupo coa taxa máis baixa. A taxa de pobreza para as persoas que viven en fogares nos que hai menores é de 24,4%, 5,9 puntos menos con respecto ao ano anterior, o que reduce a ampla diferenza que se detectaba o ano pasado co resto de persoas, ao contrario do que ocorre nos fogares sen menores cuxa taxa aumenta do 21% ao 22,9%. Nas zonas urbanas e rurais rexistrouse un descenso da taxa AROPE no último ano, do 23,4% e 24,2%, respectivamente e taxa AROPE cruzada por hábitat tendeu a igualarse nas dúas categorías territoriais nas que se divide. A análise de cada un dos tres indicadores que compoñen a taxa AROPE (Risco de Pobreza, Baixa intensidade de traballo e Carencia material Severa é o seguinte): Risco de pobreza A taxa de pobreza galega diminúe e pasa do 20,2% ao 18% en 2022, unhas 485.000 persoas, das cales mais de 261.000 son mulleres e 224.000 son homes. A taxa de pobreza de Galicia descendeu 2,2, puntos, o que supón dous anos seguidos de redución deste indicador e sitúa o dato galego 2,4 puntos por debaixo da media estatal. A taxa de pobreza severa (con ingresos máximos de 560€ mensuais nun fogar dunha persoa ou 1.177€ no de dous adultos e dous nenos ou nenas) tamén diminuíu, en Galicia foi do 6,8%, 2,1 puntos por debaixo do dato nacional. Con respecto ao ano pasado, a taxa de pobreza volve caer (2 puntos) máis do que o fixo en 2021 (0,6 puntos) e máis do que o fixo o dato estatal, en 1,3 puntos.   De non haber transferencias públicas (Estado, Xunta ou concellos) en Galicia, en 2022 a situación de pobreza ampliaríase a case a metade da poboación chegando ao 48,6%. Ademais, se non se teñen en conta as pensións de xubilación e supervivencia e so o resto de transferencias sociais, a taxa de pobreza alcanzaría a case 226.000 persoas mais, o 26,4 % da poboación galega. Baixa intensidade do emprego no fogar (BITH) O 9,5 da poboación menor de 65 anos residente en Galicia, é dicir, entorno a 188.000 persoas vive en fogares con baixa intensidade de emprego (nos que se traballa menos do 20% do seu potencial de emprego). A cifra supón un descenso de 0,7 puntos respecto ao ano pasado, o que se traduce en mais de 15.000 novas persoas que deixaron de ser contadas neste indicador. Por outra banda, na taxa BITH por sexo no 2022 aumentou a fenda de xénero, debido a que o descenso no último ano de 1,2 puntos da taxa masculina que se sitúa nun 8,3% non se produciu na feminina que chegou a un 10,6 % e que so caeu 0,2 puntos. En 2022 hai case 106.000 mulleres en BITH e 82.000 homes. Privación material e social severa En Galicia, prodúcese un lixeiro aumento da taxa de Privación Material Social e Severa, alcanzando o 6,3%, unhas […]

  • A xornada tivo lugar en Santiago de Compostela, o 19 de outubro, culminando así un ano de intenso traballo en torno as rendas mínimas a nivel estatal (IMV) e autonómico (RISGA). Estivo aberta a calquera profesional ou estudiosa do sistema galego de garantía de ingresos: A Administración Local e Autonómica e o Terceiro Sector de Acción Social. Enmárcase no Proxecto “Acceso Vital” co que se pretenden identificar as barreiras de acceso ao Ingreso Mínimo Vital. O 19 de outubro e baixo o lema “Ninguén sen o mínimo”, celebrouse en Santiago de Compostela o Foro de debate, “Acceso Vital en Galicia: Pobreza e garantía de ingresos”. O obxectivo principal da xornada foi culminar un ano de intenso traballo en torno ás rendas mínimas e servir de espazo para a reflexión e o debate sobre os aspectos más relevantes do sistema de Garantía de ingresos a nivel estatal e autonómico. EAPN Galicia leva anos facendo incidencia política a través de formacións, seminarios, campañas de comunicación e interlocución con decisoras políticas para mellorar o sistema de rendas mínimas. Tanto en Galicia coa RISGA, como a nivel estatal, liderando no 2020 a campaña “Renda Mínima Si, pon os teus prexuizos en corentena” para reclamar o Ingreso mínimo Vital, unha campaña que foi apoiada por máis de 400 organizacións de toda España, 54 galegas. Este ano levouse a cabo, a nivel estatal e coordinado por EAPN España e as diferentes redes territoriais nas súas respectivas comunidades autónomas, o Proxecto “Acceso Vital”, unha investigación piloto coa que se queren identificar as barreiras de porque as persoas que necesitan e son elixibles para o Ingreso Mínimo Vital, non o están a solicitar nin a obter, é dicir “Detección e mobilización das persoas elexibles para o Ingreso Mínimo Vital en situación de non take-up”. Nesta xornada, por tanto, presentáronse os resultados preliminares, pero coma sempre, para analizar a situación da forma máis completa posible, enriquecer o debate e especialmente centrarnos nas propostas de mellora das políticas e medidas estatais como o IMV como as autonómicas que o deben complementar como a RISGA, contouse coa voz de diferentes persoas expertas, por experiencia ou a nivel técnico ou teórico tanto a nivel estatal como galego. Ninguén sen o mínimo Dende EAPN Galicia facemos noso o lema da campaña de comunicación deste proxecto e queremos seguir contribuíndo a que se convirta nunha realidade. Por iso, para enriquecer o debate e especialmente as propostas de mellora, contamos coa voz de diferentes persoas expertas en diferentes espazos. A xornada iniciou coa interervención de Helder Ferreira, Coordinador Xeral do Proxecto Acceso Vital e Sara Abella, Coordinadora do Proxecto Acceso Vital en Galicia. Centraron o seu diálogo na presentación do proxecto en sí, resultados acadados no territorio galego e conclusións preliminares recollidas durante o desenvolvemento da acción. Unha das grandes cuestións que se plantexaron á hora de falar de garantía de ingresos é, de onde partimos? Este foi o tema central do primeiro diálogo do seminario, no cal se aportaron ideas claves sobre o sistema de garantía de ingresos actual, se este cumpre cos obxectivos principais, a súa adecuación á poboación destinataria, etc. É dicir, un diagnóstico xeral da situación en torno á Garantía de Ingresos. Tanto Graciela Malgesini, Directora REDLAB Canarias e Manuel Aguilar, Profesor e Investigador da Universitat de Barcelona, mencionaron casuísticas concretas sobre a violencia administrativa e os datos da AIREF sobre perceptores acumulados e gasto en prestacións da Seguridade Social. Nunha segunda mesa falouse dos futuros retos en Galicia, que non son poucos, a pesar dos avances. Nesta mesa incluiuse unha visión dende tres perspectivas fundamentais no funcionamento do sistema de garantía de ingresos: A Administración Local, a Autonómica e o Terceiro Sector de Acción Social. Nesta orde atopamos a Carlos Santos, Xefe de Servizos Sociais Comunitarios de A Coruña; Arturo Parrado e Inmaculada Pérez, Dirección Xeral de Política Social e Hector López, Coordinador Proyecto FAIN en Lugo, respectivamente. Por último, non se pode falar de Garantía de Ingresos sen falar de vivenda, emprego ou inclusión. Por isto, unha terceira mesa de debate versou sobre a influencia que teñen outras políticas no funcionamento das rendas mínimas e viceversa. Falamos por exemplo de inserción sociolaboral e o seu uso como contraprestación nas rendas mínimas, da vivenda e as barreiras no acceso á mesma, ou do papel dos Servizos Sociais Comunitarios e a dicotomía entre control ou tramitación fronte a acompañamento e dereito á inclusión social. Nesta mesa estiveron presentes Ana Álvarez, Coordinadora Fundación Érguete-Integración; Ana Pardo, Directora Asociación Provivienda Galicia e Begoña Gil, Técnica superior na Unidade Técnico Administrativa RISGA-Vigo. Durante a sesión da tarde e continuando coas mesmas cuestións e debates tratados durante a mañá, puxéronse en marcha os grupos de traballo, nos que as asistentes tiveron a oportunidade de aportar as súas demandas e inquedanzas, ademáis de compartir experiencias neste ámbito e en particular sobre o Proxecto Acceso Vital e o seu desenvolvemento nos territorios. MATERIAIS DA XORNADA VÍDEO: Benvida e presentación resultados VÍDEO: Garantía de ingresos en Galicia, España e Europa, de onde partimos? VÍDEO: Futuros retos para a garantía de ingresos en Galicia, cara onde imos? VÍDEO: A influencia de outras políticas na garantía de ingresos: Interferencia ou complementeriedade? Presentacións: Helder Ferreira Sara Abella Graciela Malgesini Manuel Aguilar PROGRAMA 9.00 Recepción 9.30 Benvida da Presidenta de EAPN Galicia 9.45 Proxecto Acceso Vital: Presentación de resultados e conclusións preliminares Helder Ferreira, Coordinador Xeral do Proxecto Acceso Vital Sara Abella, Coordinadora Proxecto Acceso Vital en Galicia 10.30 Garantía de ingresos en Galicia, España e Europa, de onde partimos? Modera: Eloína Ingerto, Directora Fundación JuanSoñador Galicia Graciela Malgesini, Directora REDLAB Canarias. Itinerarios inclusión digital y mejora de empleabilidad Manuel Aguilar, profesor e investigador da Universitat de Barcelona 11.30 Descanso café 12.00 Futuros retos para a garantía de ingresos en Galicia, cara onde imos? Modera: Xosé Cuns, Director EAPN Galicia Carlos Santos, Xefe de servizo de Servizos Sociais Comunitarios en A Coruña – Administración Local Arturo Parrado e Inmaculada Pérez, Dirección Xeral de […]

  • O 12 de setembro tivemos o I Encontro do Forum Xurídico do Terceiro Sector de Galicia na defensa dos dereitos das persoas A xuntanza entre profesionais que se atopan vinculados á área xurídica serviu para coñecer as posibilidades de apoio e aprendizaxe mutuo, traballo en rede, difusión de coñecemento e denuncia do maltrato xurídico. O martes 12 de setembro tivo lugar o I Encontro do Forum Xurídico do Terceiro Sector de Galicia na Escola Galega de Administración Pública (EGAP). Unha xuntanza entre profesionais que están vinculadas ao ámbito xurídico nas entidades, e que ten por obxecto ser unha ferramenta de axuda na defensa dos dereitos das persoas e a loita contra a pobreza e a exclusión social. O Encontro contou coa participación de membros de entidades vinculadas a EAPN Galicia: Boa Vida, Fundación Secretariado Gitano. AMIGA, Down Galicia, Ecos do Sur, COGAMI. Fundación Juan Soñador, FEGADACE e Igaxes, así como xuristas externos pertencentes a CEGASAL ou FIARE. Co obxectivo de coñecerse, establecer vínculos, e concretar actuacións futuras, desfrutando dun ambiente relaxado e aberto á participación, celebrouse esta primeira xuntanza, onde as profesionais quixeron por en valor o traballo xurídico e promover accións de mellora que beneficien ás entidades do Terceiro Sector, á sociedade no seu conxunto e ás persoas. A xuntanza transcorreu ao longo da mañá, cunha primeira parte que consistiu nunha breve presentación e concretar o que cada unha delas quere e pode aportar a este espazo, así como un intercambio de experiencias e sensacións do seu papel no Terceiro Sector e das principais problemáticas e barreiras que atopan. E, unha segunda parte, relacionada co funcionamento do grupo e as actividades a desenvolver. Como conclusión, quedou conformada unha rede profesional de contacto, apoio mutuo, traballo en rede e difusión de coñecemento de profesionais que abordarán problemáticas recorrentes, formas de resolución e experiencias profesionais, ademáis de levar a cabo unha labor de incidencia política na loita contra a pobreza e a exclusión social.

  •   A inclusión sociolaboral das persoas en risco de pobreza ou exclusión social que poden traballar é posible: así o demostran as 14 entidades do Terceiro Sector de Acción Social, coordinadas por EAPN Galicia, que conforman a #RedeEmpregoDigno O V Seminario tiña como obxectivo recoller as boas prácticas do ‘Programa integrado para o fomento da empregabilidade de persoas vulnerables’, que está a desenvolver no bienio 2022-2023 a Rede     O pasado 5 de xullo tivo lugar na Escola Galega de Administración Pública (EGAP) de Santiago de Compostela, o V Seminario ‘Claves para a inclusión sociolaboral e o emprego digno das persoas vulnerables’, organizado por EAPN Galicia, no marco do ‘Programa integrado para o fomento da empregabilidade de persoas vulnerables’. Cando desde a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade nos ofreceron desenvolver este programa piloto, formuláronnos dous retos: Demostrar que é posible a inclusión sociolaboral de parte das 635.000 galegas e galegos que no 2022 estaban en risco de pobreza ou exclusión social que poden traballar e que están desexando facelo con contratos e condicións dignas. Identificar as claves que se deben ter en conta nas diferentes convocatorias da Consellería. É posible. Os datos que certifican o éxito do programa e do enorme esforzo das e dos 70 profesionais implicados no mesmo son evidentes, sobre todo no que levamos no 2023 cos efectos do que supón traballar durante case un ano procesos individualizados de acompañamento e inclusión sociolaboral. Se neste programa comprometémonos a desenvolver 192 itinerarios cada anualidade, no ano 2022 rematáronse 255, e no 2023 xa levamos a día de hoxe 295 participantes. Se nos comprometemos a un mínimo do 20% de insercións laborais, no 2022 tivemos un 35,7% e no que levamos no 2023 un 37,2%. É obrigado agradecer e felicitar a anterior Conselleira de Emprego, María Jesús Lorenzana, así como a Covadonga Toca ou Zeltia Lado, pola súa aposta por este programa. Dende EAPN sempre dixemos que este programa non é un fin en si mesmo, senón sobre todo a oportunidade de investigar e validar co rigor que nos caracteriza os factores decisivos para asegurar o éxito. Coa experiencia do programa, coas mais de 18 entrevistas realizadas ou nos 5 grupos de discusión con profesionais, expertas e sobre todo as propias persoas participantes, estamos a elaborar o manual de boas prácticas que presentaremos o vindeiro 15 de novembro no congreso de remate do programa cos factores de éxito e aprendizaxes. Pero tras un ano de experiencia xa podemos identificar os que nos parecen prioritarios: Procesos individualizados, integrais e a medio e longo prazo, nos que os factores persoais, familiares e sociais teñen tanta importancia e non deben separarse baixo ningún concepto das medidas mais específicas de formación de acceso ao emprego. Demostramos que cando os departamentos de Emprego e os de Inclusión Social, na Xunta ou nos concellos non traballan xuntos o fracaso e o desperdicio e fondos públicos está asegurado. Itinerarios nos que o traballo coas empresas e empregadores debe facerse dende o primeiro momento e ata que está asegurado o éxito da contratación. Temos constatado, e por iso ten tanto mérito o traballo das entidades, que as dificultades de levar adiante estes procesos integrais, supoñen un coste e esforzo extra que SÓ estamos asumindo as entidades do Terceiro Sector Social. Como vén de demostrar este programa, cando se prima e se financia este sobresforzo continuado e a estabilidade laboral das profesionais contratadas, non con medidas puntuais, dispersas ou a curto prazo, as posibilidades de éxito aumentan notablemente. Moito máis cando se facilita e favorece o traballo en rede e a colaboración. A partires destas aprendizaxes, durante toda a mañá estivemos a traballar sobre como deben ser as convocatorias integrais de inclusión sociolaboral, sexa a nova Posta a Punto para o Emprego ou os novos Programas Integrados de Emprego para persoas en vulnerabilidade, e durante os vindeiros meses seguiremos afondando nos mesmos. Quen estamos aquí sabemos de sobra e temos evidencias da falsidade do discurso que di que a única solución para saír da pobreza ou que a mellor política social é o emprego. O emprego, sempre que sexa digno, é un medio mais para saír da pobreza pero so se vai acompañado doutras políticas públicas dende o eido da inclusión social, a educación ou especialmente neste intre, a emerxencia do acceso á vivendas dignas, axeitadas e accesibles. Sabemos que un terzo das persoas que están en pobreza ou exclusión non poden traballar e non se lles pode seguir culpabilizando. Sabemos que outro terzo das persoas en pobreza teñen un traballo, pero que non se pode sinalar como digno, en especial no caso das mulleres. E temos a obriga de axudarlles na procura dunha mellora das súas condicións e salarios. E sabemos que outro terzo das persoas en pobreza queren e se esforzan todos os días para procurar un emprego digno. É a nosa obriga axudalas neste esforzo, evitando a súa culpabilización, facilitando a súa formación e orientación personalizada e estable e sobre todo coa mínima burocracia posible. Somos optimistas. Comparten esta visión dende a Comisión Europea e o Ministerio de Trabajo que financian este programa. E a comparten e o demostran dende logo dende a Xunta de Galicia e a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade pola aposta por este programa e polas facilidades tanto políticas como técnicas para levalo a cabo. O seminario foi clausurado polo secretario xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, Pablo Fernández, e a presidenta de EAPN Galicia, Ana Pardo.

  • Con esta decisión de custe cero, o sector empresarial ten a oportunidade de financiar unha gran diversidade de proxectos sociais e ambientais, desenvoltos por entidades do Terceiro Sector e dirixidos á loita contra a pobreza e a exclusión social. No último exercicio recadáronse 43 millóns de Euros en toda España, apenas o 23% dos 225 millóns de euros que se poderían recadar se todas as empresas marcasen o recadro Empresa Solidaria no Imposto de Sociedades   Coincidindo coa presentación do Imposto de Sociedades, EAPN Galicia (Rede Galega de Loita contra a Pobreza), Plataforma de Infancia de Galicia e CERMI Galicia (Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade), redes de organizacións que forman parte do Terceiro Sector Social en Galicia, piden a colaboración das empresas para que risquen o recadro Empresa Solidaria no seu Imposto de Sociedades. A medida, que está presente desde o período impositivo de 2018, supón unha inxección de fondos máis que necesaria para moitas das case 635.000 persoas vítimas da pobreza ou a exclusión social no 2022, un 23,6% da poboación galega. As ONG prestan servizos esenciais na loita contra a exclusión social e a pobreza, traballan en primeira liña contra os efectos provocados trala pandemia, a crise enerxética, a inflación e a guerra de Ucraína, apoiando e defendendo os dereitos das persoas máis vulnerables. Este traballo é posible grazas ás 750.867 persoas que en Galicia marcan o X Solidario na súa Declaración da Renda e agora tamén para grandes, medianas ou pequenas empresas a través do 0,7% da cota íntegra do Imposto de Sociedades. Todos os fondos recibidos recaeron en 140 organizacións galegas de acción social que puideron levar a cabo máis de 607 proxectos beneficiando de xeito directo a persoas maiores, con discapacidade, enfermas de cancro, mulleres vítimas de violencia machista, xente moza, infancia,… A través da X Solidaria desenvolvéronse programas de teleasistencia, apoio ás persoas con discapacidade e familias, educación para a saúde, centros de atención integral para as mulleres diagnosticadas de cancro de mama, residencias, atención a persoas xordas na súa contorna sociofamiliar, atención a mulleres en dificultade social, centros de día, atención a persoas sen fogar, erradicación de violencia de xénero, atención á poboación rural desfavorecida e programas de voluntariado, transporte en vehículos adaptados, entre outros moitos. Empresa e impacto positivo #EmpresasConImpacto 4 de cada 10 empresas, en especial medianas, pequenas ou autónomas descoñecen esta posibilidade. No último exercicio recadáronse 43 millóns de Euros en toda España, apenas o 23% dos 225 millóns de euros que se poderían recadar se todas as empresas marcasen o recadro Empresa Solidaria no Imposto de Sociedades. En 2023, o recadro Empresa Solidaria pódese marcar durante o período de presentación do Imposto de Sociedades, ata o 25 de xullo, e está actualmente dispoñible en dous modelos do devandito imposto: o 200 e o 220. Aparece incluída no apartado ’outros caracteres – fins sociais’, concretamente, na casa 00073 (dentro do modelo 200) ou ben na 069 (no modelo 220). Marcar o recadro Empresa Solidaria supón unha decisión sinxela e eficaz, con custe cero para as empresas, coa que teñen a oportunidade de apoiar ao Terceiro Sector e implicarse directamente na construción dunha sociedade mais xusta e inclusiva, que beneficia, tanto ao tecido empresarial como á sociedade en si mesma. Máis información: www.casillaempresasolidaria.es Twitter: @CasillaEmpresa Linkedin: Casilla Empresa Solidaria Empresa Extraordinaria

  • O 6 de xuño e baixo o lema “Emprego, a toda costa?” EAPN Galicia organizou en Santiago de Compostela o XIV Encontro de Participación Social. Un evento con espazos inclusivos no que persoas en situación de vulnerabilidade traballan na elaboración de propostas de incidencia política . O tema central deste ano foi a elaboración de propostas de incidencia política que favorezan a inclusión sociolaboral, garantindo empregos dignos e reforzando o recoñecemento das prestacións sociais e rendas mínimas coma un dereito. A xornada desenvolveuse a través de distintas actividades e espazos de traballo nos que se elaboraron propostas e demandas que serán transmitidas á Xunta, concellos, grupos parlamentarios e Valedora do Pobo Un ano máis e baixo o lema ‘Emprego, a toda costa?’ celebrouse o XIV Encontro Galego de Participación Social na Escola Galega de Administración Pública. O evento de referencia en Galicia de participación de persoas en risco ou situación de pobreza e exclusión social. Este encontro tivo como obxectivo xerar un espazo no que traballar de cara ao empoderamento e participación real e efectiva das persoas na sociedade na que viven e pechou un proceso previo de obradoiros locais para asegurar a participación efectiva, que contou coa implicación e apoio constante de participantes y profesionais de organizacións como Accem, COGAMI, Amaranta, Down Galicia, Boa Vida, Cáritas Mondoñedo-Ferrol, Fundación Secretariado Gitano, Sarela, Fundación Érguete-Integración, FEAFES, Fundación Ronsel, Acción Contra a Fame, Ecos do Sur, Emaus Fundación Social, Provivienda e Fundación Juan Soñador. O encontro centrouse, por unha parte, na realidade laboral das persoas en pobreza e exclusión social e as dificultades no acceso a un emprego digno, e, por outro, en poñer o foco nas prestacións sociais e rendas mínimas, incidindo tanto no seu recoñecemento coma un dereito, como na súa función na inclusión social e laboral. Achegámonos, por tanto, á realidade actual do emprego e das prestacións e rendas mínimas dende dúas dimensións: o dereito das persoas a ter acceso a un emprego digno e de calidade en igualdade de oportunidades e sen discriminación; e as prestacións sociais coma un dereito, considerando que as persoas que, polas súas circunstancias o precisen deben poder optar a recursos públicos e prestacións sociais que lles garantan uns ingresos e unha vida digna, sen ser xulgadas nin culpabilizadas. Trala rendición de contas da presidenta de EAPN Galicia, Eloina Injerto, sobre o que se fixo coas demandas do encontro do ano pasado, realizouse unha mesa inicial baixo o título ‘Cara a unha sociedade na que o emprego non exclúa’, moderada pola técnica de EAPN Galicia, Verónica Verdía, na que se contou coas intervencións de Elvis García Torres, que participa na organización COGAMI e Rosbelys Carolina Ostos Brastegui, que participa na organización Emaús. Nestas intervencións as participantes achegáronnos á realidade das persoas en pobreza e exclusión social e as súas dificultades no ámbito laboral, poñendo o foco nas súas experiencias e en cómo lles afecta o discurso culpabilizador que se traduce en políticas públicas e actuacións concretas. Durante o resto da mañá, as persoas asistentes traballaron en grupos e elaboráronse propostas de incidencia política centradas nos seguintes obxectivos: Favorecer a inserción sociolaboral das persoas en situación de vulnerabilidade. Garantir un emprego digno que permita unha vida digna a todas as persoas. Eliminar a culpabilización das persoas perceptoras de protección social que non poden acceder a un emprego digno. Garantir unha vida digna ás persoas que non poden traballar. “Unha vida digna, un emprego digno”. Votación de propostas e lectura do Manifesto “Emprego, a toda costa?” Ao igual que o ano anterior, tras as votacións realizadas polos participantes elaborouse un Manifesto coas propostas elixidas. Tras un roteiro dende a EGAP as asistentes achegáronse á Praza 8 de Marzo para pedir “Unha vida digna e un emprego digno”. No Manifesto reclámase unha efectiva participación social e política e ter oportunidades para a integración plena a través dun emprego digno, sen esquecerse daquelas persoas que non traballan ou non o poden facer e que precisan ter garantías para unha vida digna. Somos cidadanía activa e, como tal, reclamamos e defendemos os nosos dereitos, reivindicamos o noso espazo e propoñemos medidas que cremos farán posible unha sociedade máis xusta para todos e todas e baixo o lema ‘Emprego, a toda costa?’, reclamamos o seguinte: Impulsar medidas de inclusión sociolaboral que proporcionen oportunidades de acceso a un emprego para persoas de calquera tramo de idade, especialmente mozos/as e persoas de idade avanzada, teñan ou non experiencia. Establecer políticas de inclusión laboral onde se potencien e se incrementen as posibilidades de acceso ao mercado laboral e ofrecer un emprego público e estable para colectivos vulnerables. Complementar as rendas mínimas co emprego para facilitar o acceso ao mercado laboral, fomentando a estabilidade económica, laboral, persoal, social e psicolóxica de todas as persoas. Asegurar o adecuado funcionamento das prestacións sociais e rendas mínimas, mediante a súa axilización e eficiencia na tramitación, para que as persoas non se queden durante un período de tempo sen percibir ningún ingreso. O seguinte vídeo, realizado pola fotógrafa Uxía Pérez Fieiras da Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social (AGARESO) recolle o manifesto “Emprego, a toda costa” onde se recollen as demandas para a inclusión sociolaboral e a garantía de ingresos, da propia voz das persoas participantes: Material e documentación relacionada: Manifesto, “Emprego, a toda costa” Informe final XIV Encontro Galego de Participación 2023 Tríptico informativo

CONTACTO

Pza. Camilo Díaz Baliño, 17
(Centro de negocios ESMARTA)
Santiago de Compostela
15704 A Coruña
Teléfono: 698 12 71 10

Traducir

GalegoEspañol

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está dando o seu consentimento para a aceptación das devanditas cookies e a aceptación da nosa política de cookiespique no enlace para maior información.

ACEPTAR
Aviso de cookies