Polo dereito a unha vivenda digna, axeitada e accesible

Novas destacadas

  • A xornada terá lugar en Santiago de Compostela, o 19 de outubro, culminando así un ano de intenso traballo en torno as rendas mínimas a nivel estatal (IMV) e autonómico (RISGA). Está aberta a calquera profesional ou estudiosa do sistema galego de garantía de ingresos: A Administración Local e Autonómica e o Terceiro Sector de Acción Social. Enmárcase no Proxecto “Acceso Vital” no que se pretenden identificar as barreiras de acceso ao Ingreso Mínimo Vital. O 19 de outubro e baixo o lema “Ninguén sen o mínimo”, celebrarase en Santiago de Compostela o Foro de debate, “Acceso Vital en Galicia: Pobreza e garantía de ingresos”. O obxectivo principal da xornada é culminar un ano de intenso traballo en torno ás rendas mínimas e servir de espazo para a reflexión e o debate sobre os aspectos más relevantes do sistema de Garantía de ingresos a nivel estatal e autonómico. As inscricións para participar no Foro estan abertas ata o 13 de outubro nesta ligazón. EAPN Galicia leva anos facendo incidencia política a través de formacións, seminarios, campañas de comunicación e interlocución con decisores políticas para mellorar o sistema de rendas mínimas. Tanto en Galicia coa RISGA, como a nivel estatal, liderando no 2020 a campaña “Renda Mínima Si, pon os teus prexuizos en corentena” para reclamar o Ingreso mínimo Vital, unha campaña que foi apoiada por máis de 400 organizacións de toda España, 54 galegas. Este ano levouse a cabo, a nivel estatal e coordinado por EAPN España e as diferentes redes territoriais nas súas respectivas comunidades autónomas, o Proxecto “Acceso Vital”, unha investigación piloto coa que se quere identificar as barreiras de porque as persoas que necesitan e son elixibles para o Ingreso Mínimo Vital, non o están a solicitar nin a obter, é dicir “Detección e mobilización das persoas elexibles para o Ingreso Mínimo Vital en situación de non take-up”. Nesta xornada, por tanto, presentaranse os resultados preliminares, pero coma sempre, para analizar a situación da forma máis completa posible, enriquecer o debate e especialmente centrarnos nas propostas de mellora das políticas e medidas estatais como o IMV como as autonómicas que o deben complementar como a RISGA, contando coa voz de diferentes persoas expertas, por experiencia ou a nivel técnico ou teórico tanto a nivel estatal como galego. Ninguén sen o mínimo Dende EAPN Galicia facemos noso o lema da campaña de comunicación deste proxecto e queremos seguir contribuíndo a que se convirta nunha realidade. Por iso, para enriquecer o debate e especialmente as propostas de mellora, contaremos coa voz de diferentes persoas expertas en diferentes espazos. Unha das grandes cuestións que se plantexan á hora de falar de garantía de ingresos é, de onde partimos? Este será o tema central do primeiro diálogo do seminario, no cal se aportarán ideas claves sobre o sistema de garantía de ingresos actual, se este cumpre cos obxectivos principais, a súa adecuación á poboación destinataria, etc. É dicir, un diagnóstico xeral da situación en torno á Garantía de Ingresos. Nunha segunda mesa falaremos dos futuros retos, que non son poucos, a pesar dos avances. Nesta mesa preténdese incluír unha visión dende tres perspectivas fundamentais no funcionamento do sistema de garantía de ingresos: A Administración Local, a Autonómica e o Terceiro Sector de Acción Social. Por último, non se pode falar de Garantía de Ingresos sen falar de vivenda, emprego ou inclusión. Por isto, unha terceira mesa de debate versará sobre a influencia que teñen outras políticas no funcionamento das rendas mínimas e viceversa. Falamos por exemplo de inserción sociolaboral e o seu uso como contraprestación nas rendas mínimas, da vivenda e as barreiras no acceso á mesma, ou do papel dos Servizos Sociais Comunitarios e a dicotomía entre control ou tramitación fronte a acompañamento e dereito á inclusión social. Durante a sesión da tarde e continuando coas mesmas cuestións e debates tratados durante a mañá, se porán en marcha os grupos de traballo, nos que as asistentes terán a oportunidade de aportar as súas demandas e inquedanzas, ademáis de compartir experiencias neste ámbito e en particular sobre o Proxecto Acceso Vital e o seu desenvolvemento nos territorios. PROGRAMA 9.00 Recepción 9.30 Benvida da Presidenta de EAPN Galicia 9.45 Proxecto Acceso Vital: Presentación de resultados e conclusións preliminares Helder Ferreira, Coordinador Xeral do Proxecto Acceso Vital Sara Abella, Coordinadora Proxecto Acceso Vital en Galicia 10.30 Garantía de ingresos en Galicia, España e Europa, de onde partimos? Modera: Eloína Ingerto, Coordinadora Fundación JuanSoñador Galicia Graciela Malgesini, Directora REDLAB Canarias. Itinerarios inclusión digital y mejora de empleabilidad Manuel Aguilar, profesor e investigador da Universitat de Barcelona 11.30 Descanso café 12.00 Futuros retos para a garantía de ingresos en Galicia, cara onde imos? Modera: Xosé Cuns, Director EAPN Galicia Representante Administración Local (por confirmar) Representante Administración Autonómica (por confirmar) Hector López, Coordinador Proxecto FAIN en Lugo – Fundación JuanSoñador 13.00 A influencia de outras políticas na garantía de ingresos: Interferencia ou complementeriedade? Modera: Javier Hermida, Director Federación Alzheimer Galicia e Vicepresidente de EAPN Galicia Ana Álvarez, Coordinadora Fundación Érguete-Integración Ana Pardo, Directora Asociación Provivienda Galicia Begoña Gil, Tecnica superior na Unidade Técnico Administrativa RISGA-Vigo 14:00 Clausura institucional 14.30 Comida 15.30 Espazo participativo: A experiencia do Proxecto Acceso Vital no terreo e melloras para o sistema de garantía de ingresos en Galicia 17.00 Peche xornada Este seminario enmárcase no Proxecto-piloto: “Detección y movilización de las personas elegibles para el ingreso mínimo vital en situación de Non Take-Up”, financiado pola Unión Europea Next Generation, o Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no marco do Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

  • O 12 de setembro tivemos o I Encontro do Forum Xurídico do Terceiro Sector de Galicia na defensa dos dereitos das persoas A xuntanza entre profesionais que se atopan vinculados á área xurídica serviu para coñecer as posibilidades de apoio e aprendizaxe mutuo, traballo en rede, difusión de coñecemento e denuncia do maltrato xurídico. O martes 12 de setembro tivo lugar o I Encontro do Forum Xurídico do Terceiro Sector de Galicia na Escola Galega de Administración Pública (EGAP). Unha xuntanza entre profesionais que están vinculadas ao ámbito xurídico nas entidades, e que ten por obxecto ser unha ferramenta de axuda na defensa dos dereitos das persoas e a loita contra a pobreza e a exclusión social. O Encontro contou coa participación de membros de entidades vinculadas a EAPN Galicia: Boa Vida, Fundación Secretariado Gitano. AMIGA, Down Galicia, Ecos do Sur, COGAMI. Fundación Juan Soñador, FEGADACE e Igaxes, así como xuristas externos pertencentes a CEGASAL ou FIARE. Co obxectivo de coñecerse, establecer vínculos, e concretar actuacións futuras, desfrutando dun ambiente relaxado e aberto á participación, celebrouse esta primeira xuntanza, onde as profesionais quixeron por en valor o traballo xurídico e promover accións de mellora que beneficien ás entidades do Terceiro Sector, á sociedade no seu conxunto e ás persoas. A xuntanza transcorreu ao longo da mañá, cunha primeira parte que consistiu nunha breve presentación e concretar o que cada unha delas quere e pode aportar a este espazo, así como un intercambio de experiencias e sensacións do seu papel no Terceiro Sector e das principais problemáticas e barreiras que atopan. E, unha segunda parte, relacionada co funcionamento do grupo e as actividades a desenvolver. Como conclusión, quedou conformada unha rede profesional de contacto, apoio mutuo, traballo en rede e difusión de coñecemento de profesionais que abordarán problemáticas recorrentes, formas de resolución e experiencias profesionais, ademáis de levar a cabo unha labor de incidencia política na loita contra a pobreza e a exclusión social.

  •   A inclusión sociolaboral das persoas en risco de pobreza ou exclusión social que poden traballar é posible: así o demostran as 14 entidades do Terceiro Sector de Acción Social, coordinadas por EAPN Galicia, que conforman a #RedeEmpregoDigno O V Seminario tiña como obxectivo recoller as boas prácticas do ‘Programa integrado para o fomento da empregabilidade de persoas vulnerables’, que está a desenvolver no bienio 2022-2023 a Rede     O pasado 5 de xullo tivo lugar na Escola Galega de Administración Pública (EGAP) de Santiago de Compostela, o V Seminario ‘Claves para a inclusión sociolaboral e o emprego digno das persoas vulnerables’, organizado por EAPN Galicia, no marco do ‘Programa integrado para o fomento da empregabilidade de persoas vulnerables’. Cando desde a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade nos ofreceron desenvolver este programa piloto, formuláronnos dous retos: Demostrar que é posible a inclusión sociolaboral de parte das 635.000 galegas e galegos que no 2022 estaban en risco de pobreza ou exclusión social que poden traballar e que están desexando facelo con contratos e condicións dignas. Identificar as claves que se deben ter en conta nas diferentes convocatorias da Consellería. É posible. Os datos que certifican o éxito do programa e do enorme esforzo das e dos 70 profesionais implicados no mesmo son evidentes, sobre todo no que levamos no 2023 cos efectos do que supón traballar durante case un ano procesos individualizados de acompañamento e inclusión sociolaboral. Se neste programa comprometémonos a desenvolver 192 itinerarios cada anualidade, no ano 2022 rematáronse 255, e no 2023 xa levamos a día de hoxe 295 participantes. Se nos comprometemos a un mínimo do 20% de insercións laborais, no 2022 tivemos un 35,7% e no que levamos no 2023 un 37,2%. É obrigado agradecer e felicitar a anterior Conselleira de Emprego, María Jesús Lorenzana, así como a Covadonga Toca ou Zeltia Lado, pola súa aposta por este programa. Dende EAPN sempre dixemos que este programa non é un fin en si mesmo, senón sobre todo a oportunidade de investigar e validar co rigor que nos caracteriza os factores decisivos para asegurar o éxito. Coa experiencia do programa, coas mais de 18 entrevistas realizadas ou nos 5 grupos de discusión con profesionais, expertas e sobre todo as propias persoas participantes, estamos a elaborar o manual de boas prácticas que presentaremos o vindeiro 15 de novembro no congreso de remate do programa cos factores de éxito e aprendizaxes. Pero tras un ano de experiencia xa podemos identificar os que nos parecen prioritarios: Procesos individualizados, integrais e a medio e longo prazo, nos que os factores persoais, familiares e sociais teñen tanta importancia e non deben separarse baixo ningún concepto das medidas mais específicas de formación de acceso ao emprego. Demostramos que cando os departamentos de Emprego e os de Inclusión Social, na Xunta ou nos concellos non traballan xuntos o fracaso e o desperdicio e fondos públicos está asegurado. Itinerarios nos que o traballo coas empresas e empregadores debe facerse dende o primeiro momento e ata que está asegurado o éxito da contratación. Temos constatado, e por iso ten tanto mérito o traballo das entidades, que as dificultades de levar adiante estes procesos integrais, supoñen un coste e esforzo extra que SÓ estamos asumindo as entidades do Terceiro Sector Social. Como vén de demostrar este programa, cando se prima e se financia este sobresforzo continuado e a estabilidade laboral das profesionais contratadas, non con medidas puntuais, dispersas ou a curto prazo, as posibilidades de éxito aumentan notablemente. Moito máis cando se facilita e favorece o traballo en rede e a colaboración. A partires destas aprendizaxes, durante toda a mañá estivemos a traballar sobre como deben ser as convocatorias integrais de inclusión sociolaboral, sexa a nova Posta a Punto para o Emprego ou os novos Programas Integrados de Emprego para persoas en vulnerabilidade, e durante os vindeiros meses seguiremos afondando nos mesmos. Quen estamos aquí sabemos de sobra e temos evidencias da falsidade do discurso que di que a única solución para saír da pobreza ou que a mellor política social é o emprego. O emprego, sempre que sexa digno, é un medio mais para saír da pobreza pero so se vai acompañado doutras políticas públicas dende o eido da inclusión social, a educación ou especialmente neste intre, a emerxencia do acceso á vivendas dignas, axeitadas e accesibles. Sabemos que un terzo das persoas que están en pobreza ou exclusión non poden traballar e non se lles pode seguir culpabilizando. Sabemos que outro terzo das persoas en pobreza teñen un traballo, pero que non se pode sinalar como digno, en especial no caso das mulleres. E temos a obriga de axudarlles na procura dunha mellora das súas condicións e salarios. E sabemos que outro terzo das persoas en pobreza queren e se esforzan todos os días para procurar un emprego digno. É a nosa obriga axudalas neste esforzo, evitando a súa culpabilización, facilitando a súa formación e orientación personalizada e estable e sobre todo coa mínima burocracia posible. Somos optimistas. Comparten esta visión dende a Comisión Europea e o Ministerio de Trabajo que financian este programa. E a comparten e o demostran dende logo dende a Xunta de Galicia e a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade pola aposta por este programa e polas facilidades tanto políticas como técnicas para levalo a cabo. O seminario foi clausurado polo secretario xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, Pablo Fernández, e a presidenta de EAPN Galicia, Ana Pardo.

  • Con esta decisión de custe cero, o sector empresarial ten a oportunidade de financiar unha gran diversidade de proxectos sociais e ambientais, desenvoltos por entidades do Terceiro Sector e dirixidos á loita contra a pobreza e a exclusión social. No último exercicio recadáronse 43 millóns de Euros en toda España, apenas o 23% dos 225 millóns de euros que se poderían recadar se todas as empresas marcasen o recadro Empresa Solidaria no Imposto de Sociedades   Coincidindo coa presentación do Imposto de Sociedades, EAPN Galicia (Rede Galega de Loita contra a Pobreza), Plataforma de Infancia de Galicia e CERMI Galicia (Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade), redes de organizacións que forman parte do Terceiro Sector Social en Galicia, piden a colaboración das empresas para que risquen o recadro Empresa Solidaria no seu Imposto de Sociedades. A medida, que está presente desde o período impositivo de 2018, supón unha inxección de fondos máis que necesaria para moitas das case 635.000 persoas vítimas da pobreza ou a exclusión social no 2022, un 23,6% da poboación galega. As ONG prestan servizos esenciais na loita contra a exclusión social e a pobreza, traballan en primeira liña contra os efectos provocados trala pandemia, a crise enerxética, a inflación e a guerra de Ucraína, apoiando e defendendo os dereitos das persoas máis vulnerables. Este traballo é posible grazas ás 750.867 persoas que en Galicia marcan o X Solidario na súa Declaración da Renda e agora tamén para grandes, medianas ou pequenas empresas a través do 0,7% da cota íntegra do Imposto de Sociedades. Todos os fondos recibidos recaeron en 140 organizacións galegas de acción social que puideron levar a cabo máis de 607 proxectos beneficiando de xeito directo a persoas maiores, con discapacidade, enfermas de cancro, mulleres vítimas de violencia machista, xente moza, infancia,… A través da X Solidaria desenvolvéronse programas de teleasistencia, apoio ás persoas con discapacidade e familias, educación para a saúde, centros de atención integral para as mulleres diagnosticadas de cancro de mama, residencias, atención a persoas xordas na súa contorna sociofamiliar, atención a mulleres en dificultade social, centros de día, atención a persoas sen fogar, erradicación de violencia de xénero, atención á poboación rural desfavorecida e programas de voluntariado, transporte en vehículos adaptados, entre outros moitos. Empresa e impacto positivo #EmpresasConImpacto 4 de cada 10 empresas, en especial medianas, pequenas ou autónomas descoñecen esta posibilidade. No último exercicio recadáronse 43 millóns de Euros en toda España, apenas o 23% dos 225 millóns de euros que se poderían recadar se todas as empresas marcasen o recadro Empresa Solidaria no Imposto de Sociedades. En 2023, o recadro Empresa Solidaria pódese marcar durante o período de presentación do Imposto de Sociedades, ata o 25 de xullo, e está actualmente dispoñible en dous modelos do devandito imposto: o 200 e o 220. Aparece incluída no apartado ’outros caracteres – fins sociais’, concretamente, na casa 00073 (dentro do modelo 200) ou ben na 069 (no modelo 220). Marcar o recadro Empresa Solidaria supón unha decisión sinxela e eficaz, con custe cero para as empresas, coa que teñen a oportunidade de apoiar ao Terceiro Sector e implicarse directamente na construción dunha sociedade mais xusta e inclusiva, que beneficia, tanto ao tecido empresarial como á sociedade en si mesma. Máis información: www.casillaempresasolidaria.es Twitter: @CasillaEmpresa Linkedin: Casilla Empresa Solidaria Empresa Extraordinaria

  • O 6 de xuño e baixo o lema “Emprego, a toda costa?” EAPN Galicia organizou en Santiago de Compostela o XIV Encontro de Participación Social. Un evento con espazos inclusivos no que persoas en situación de vulnerabilidade traballan na elaboración de propostas de incidencia política . O tema central deste ano foi a elaboración de propostas de incidencia política que favorezan a inclusión sociolaboral, garantindo empregos dignos e reforzando o recoñecemento das prestacións sociais e rendas mínimas coma un dereito. A xornada desenvolveuse a través de distintas actividades e espazos de traballo nos que se elaboraron propostas e demandas que serán transmitidas á Xunta, concellos, grupos parlamentarios e Valedora do Pobo Un ano máis e baixo o lema ‘Emprego, a toda costa?’ celebrouse o XIV Encontro Galego de Participación Social na Escola Galega de Administración Pública. O evento de referencia en Galicia de participación de persoas en risco ou situación de pobreza e exclusión social. Este encontro tivo como obxectivo xerar un espazo no que traballar de cara ao empoderamento e participación real e efectiva das persoas na sociedade na que viven e pechou un proceso previo de obradoiros locais para asegurar a participación efectiva, que contou coa implicación e apoio constante de participantes y profesionais de organizacións como Accem, COGAMI, Amaranta, Down Galicia, Boa Vida, Cáritas Mondoñedo-Ferrol, Fundación Secretariado Gitano, Sarela, Fundación Érguete-Integración, FEAFES, Fundación Ronsel, Acción Contra a Fame, Ecos do Sur, Emaus Fundación Social, Provivienda e Fundación Juan Soñador. O encontro centrouse, por unha parte, na realidade laboral das persoas en pobreza e exclusión social e as dificultades no acceso a un emprego digno, e, por outro, en poñer o foco nas prestacións sociais e rendas mínimas, incidindo tanto no seu recoñecemento coma un dereito, como na súa función na inclusión social e laboral. Achegámonos, por tanto, á realidade actual do emprego e das prestacións e rendas mínimas dende dúas dimensións: o dereito das persoas a ter acceso a un emprego digno e de calidade en igualdade de oportunidades e sen discriminación; e as prestacións sociais coma un dereito, considerando que as persoas que, polas súas circunstancias o precisen deben poder optar a recursos públicos e prestacións sociais que lles garantan uns ingresos e unha vida digna, sen ser xulgadas nin culpabilizadas. Trala rendición de contas da presidenta de EAPN Galicia, Eloina Injerto, sobre o que se fixo coas demandas do encontro do ano pasado, realizouse unha mesa inicial baixo o título ‘Cara a unha sociedade na que o emprego non exclúa’, moderada pola técnica de EAPN Galicia, Verónica Verdía, na que se contou coas intervencións de Elvis García Torres, que participa na organización COGAMI e Rosbelys Carolina Ostos Brastegui, que participa na organización Emaús. Nestas intervencións as participantes achegáronnos á realidade das persoas en pobreza e exclusión social e as súas dificultades no ámbito laboral, poñendo o foco nas súas experiencias e en cómo lles afecta o discurso culpabilizador que se traduce en políticas públicas e actuacións concretas. Durante o resto da mañá, as persoas asistentes traballaron en grupos e elaboráronse propostas de incidencia política centradas nos seguintes obxectivos: Favorecer a inserción sociolaboral das persoas en situación de vulnerabilidade. Garantir un emprego digno que permita unha vida digna a todas as persoas. Eliminar a culpabilización das persoas perceptoras de protección social que non poden acceder a un emprego digno. Garantir unha vida digna ás persoas que non poden traballar. “Unha vida digna, un emprego digno”. Votación de propostas e lectura do Manifesto “Emprego, a toda costa?” Ao igual que o ano anterior, tras as votacións realizadas polos participantes elaborouse un Manifesto coas propostas elixidas. Tras un roteiro dende a EGAP as asistentes achegáronse á Praza 8 de Marzo para pedir “Unha vida digna e un emprego digno”. No Manifesto reclámase unha efectiva participación social e política e ter oportunidades para a integración plena a través dun emprego digno, sen esquecerse daquelas persoas que non traballan ou non o poden facer e que precisan ter garantías para unha vida digna. Somos cidadanía activa e, como tal, reclamamos e defendemos os nosos dereitos, reivindicamos o noso espazo e propoñemos medidas que cremos farán posible unha sociedade máis xusta para todos e todas e baixo o lema ‘Emprego, a toda costa?’, reclamamos o seguinte: Impulsar medidas de inclusión sociolaboral que proporcionen oportunidades de acceso a un emprego para persoas de calquera tramo de idade, especialmente mozos/as e persoas de idade avanzada, teñan ou non experiencia. Establecer políticas de inclusión laboral onde se potencien e se incrementen as posibilidades de acceso ao mercado laboral e ofrecer un emprego público e estable para colectivos vulnerables. Complementar as rendas mínimas co emprego para facilitar o acceso ao mercado laboral, fomentando a estabilidade económica, laboral, persoal, social e psicolóxica de todas as persoas. Asegurar o adecuado funcionamento das prestacións sociais e rendas mínimas, mediante a súa axilización e eficiencia na tramitación, para que as persoas non se queden durante un período de tempo sen percibir ningún ingreso. Material e documentación relacionada: Manifesto, “Emprego, a toda costa” Informe final XIV Encontro Galego de Participación 2023 Tríptico informativo

  • A Coordinadora Galega de ONGD xunto con EAPN Galicia, Agareso e Ecos do Sur organizaron este evento para aprender de experiencias e proxectos inspiradores e persoas expertas nas narrativas e no discurso do odio dende diversos ámbitos, así como para coñecer e crear rede entre as múltiples iniciativas postas en marcha para difundir o discurso alternativo e maioritario de defensa dos dereitos e a dignidade das persoas. O día anterior ao Cumio, 15 de xuño, o foco estivo dirixido á comunidade educativa e de educación para a Cidadanía Global, coa ponencia “Educando na diversidade”. Pero a do venres está aberta a todas as persoas que desexen asistir.   O 15 e 16 de xuño a Coordinadora Galega de ONGD xunto con EAPN Galicia, Agareso e Ecos do Sur organizaron en Santiago de Compostela (edificio CIEDUS da Universidade de Santiago). o II Cumio contra os discursos de Odio para coñecer e crear rede entre as múltiples iniciativas postas en marcha para difundir o discurso alternativo e maioritario de defensa dos dereitos e a dignidade das persoas. A xornada do venres 16, co lema “Intelixencia artificial, sesgos e narrativas” estivo especialmente dirixida a organizacións e colectivos sociais, así como a calquera persoa con interese na comunicación, a tecnoloxía, e educación, etc. O 15 de xuño o foco estivo na comunidade educativa e de educación para a Cidadanía Global, coa ponencia “Educando na diversidade”. Como xa se fixo no primeiro Cumio Galego contra o Odio no 2021. E crecente a preocupación das organizacións sociais do Terceiro Sector pola expansión do discurso de odio e a aporofobia entre a poboación non só na súas manifestacións políticas a través das redes sociais ou nos debates televisivos, senón tamén na súa presenza cada vez máis frecuente nos centros educativos, nos espazos de ocio ou en produtos culturais. Pero fronte a este discurso, o Cumio pretendeu dar visibilidade e por en común algunhas das múltiples iniciativas e proxectos postos en marcha no noso territorio para difundir novas narrativas, que defenden a convivencia pacífica e tolerante e que loitan contra o odio e a discriminación dende o ámbito xudicial, educativo, comunitario, narrativo e do ciberactivismo. Así, o venres 16 o Cumio recibiu á xornalista e investigadora Paula Guerra Cáceres, do colectivo AlgoRace-(Des)racializando la Inteligencia Artificial (IA), que presentou o informe “Una introducción a la IA y la discriminación algorítmica para movimientos sociales”. Tamén a Vivian Rangel, xornalista, investigadora e docente de Maldita.es, con quen se falou das narrativas da desinformación e de como desmontalas dende as nosas organizacións ou dende a nosa práctica persoal. Houbo tempo para participar nunha dinámica de intercambio de experiencias inspiradoras e boas prácticas. E de coñecer testemuños e estratexias contra o odio desenvolvidas por activistas e colectivos en Latinoamérica.   No intercambio de experiencias, dinamizado dende EAPN Galicia, contouse con: Save a hater e Ódiame (Accem) Xeración Contrainfo (Agareso) Moito que facer (FAGAMOS- Asociacion de Familias Monomarentais de Galicia, co apoio de FAMS) Guía de estilo sobre persoas con síndrome de Down e outras discapacidades intelectuais (Down Galicia) #ContrAporofobia: No pongas oído al odio (EAPN-España) Proxecto CibeRespect (Ecos do Sur) Xeitos de ver (Fundación Érguete-Integración) #SinPrejuiciosRCM (Fundación Esplai) Déjame que te cuente (Fundación Juan Soñador) Litixio estratéxico: defensa xurisdicional ás vítimas de discriminación e delitos e o Servizo de Asistencia e Orientación a Vítimas de Discriminación Racial ou Étnica (Fundación Secretariado Xitano) Soños (Igaxes) Ademais, a ONGD Ecos do Sur aproveitou o espazo do Cumio para compartir a experiencia de realidade virtual inmersiva The Machine To Be Another. Un proxecto que vén de activar coa organización Be Another Lab sobre as dificultades que vive unh persoa migrante e que está actualmente en fase de testeo. O programa Castañas no verán, realizado polo equipo de voluntariado de AGARESO, resumiu o Cumio nuns poucos minutos, da man dalgunhas das súas protagonistas Unha sociedade civil movilizada contra o odio Fronte e en paralelo a un aparentemente abrumador e artificial crecemento do discurso do odio en redes sociais e parlamentos, nos últimos anos veñen xurdindo multitude de iniciativas postas en marcha por persoas e organizacións para xerar narrativas alternativas e poñer en valor a tolerancia e a xustiza social. No 2015, as entidades membro de EAPN Galicia aprobaron por unanimidade o Código de conduta e boas prácticas na comunicación da pobreza e a exclusión social, comprometéndose a “fomentar un discurso responsable e xusto, afastado de estereotipos e mecanismos que produzan ou manteñan as situacións de discriminación” Sen sabelo, este decálogo foi o primeiro esforzo para xerar un discurso de narrativas alternativas e en positivo, lonxe do asistencialismo e a culpabilización e estigmatización das persoas en pobreza ou exclusión social. Dous anos despois, as propias persoas afectadas, participantes no Seminario “Participando contra prexuízos e #MentirasPobreza” denunciaron nun Muro das Mentiras a pandemia de odio que xa estaban a sufrir. O primeiro sitio donde se amosaron o Muro das Mentiras e o Muro da Inclusión foi no Parlamento de Galicia. No 2017, e reiterado no 2020 aprobouse por unanimidade a Declaración Institucional contra o odio e a intolerancia ás persoas en pobreza ou exclusión. As persoas non son culpables da súa pobreza. Non o son as nenas e nenos nin as súas nais e pais. Tampouco o son da súa exclusión as persoas con discapacidade, migrantes, refuxiadas ou da comunidade xitana, as mozas e mozos tutelados ou as persoas privadas de liberdade.   Ninguén é culpable do seu sufrimento. Non o son as mulleres vítimas de violencia machista. Nin pola súa orientación ou identidade sexual.   Ningunha persoa é inútil, xa sexa moza, desempregada, xubilada ou se atope sen fogar, todas son quen de achegar ao crecemento, enriquecemento e cohesión da sociedade.   As persoas que sofren e denuncian estas e outras moitas mentiras ou as que afirman que «o máis perigoso dos prexuízos é cando ti mesmo os cres» non están soas. Os poderes públicos temos a responsabilidade de garantir as medidas necesarias para reducir as desigualdades sociais, combater a discriminación e favorecer o respecto, a tolerancia e a participación activa de todas as persoas. […]

  • EAPN Galicia e as suas entidades membro propoñen a todas as candidaturas das eleccións municipais do 28 de maio 5 principios e 8 prioridades para reducir a pobreza e a exclusión nos concellos. Ante a gravidade da emerxencia do acceso a unha vivenda digna e accesible que xa afecta á maioría das persoas en pobreza, as principais propostas e medidas adícanse a asegurar a inclusión residencial. Incluíndo a esixencia de máxima concreción nesta materia ás diferentes candidaturas electorais. A mellora da información estatística, tanto nos datos de pobreza a nivel de barrio ou de execución orzamentaria de cada concello, permiten avaliar a eficacia e o compromiso dos gobernos municipais na loita contra a pobreza e a exclusión social.   CANTAS vivendas se comprometen a facilitar na vindeira lexislatura? ONDE van a estar situadas? COMO pensan afrontar cada unha das problemáticas que afectan ao acceso á vivenda digna e accesible? Con estas tres preguntas que se están a formular as diferentes candidaturas nas eleccións municipais remata o video Así malviven milleiros de galegas e galegos sen vivendas dignas e accesibles. #EmerxenciaVivenda que se ven de presentar e que resume a gravidade da emerxencia residencial en Galicia. As eleccións municipais celébranse cando é evidente tanto o impacto da elevada inflación e a suba dos prezos da enerxía e bens de primeira necesidade, como especialmente as enormes dificultades de acceso a unha vivenda digna, axeitada e accesible. Non só nas persoas en pobreza severa ou relativa, senón tamén nas de clase media e media baixa. No vídeo preséntanse mediante fotografías e testemuñas como malviven un gran número de galegos e galegas, así como as propostas e demandas contra a exclusión residencial. Conta coa participación de expertas das diferentes entidades especializadas de EAPN Galicia, e está conducido pola súa presidenta, Eloina Ingerto, que fala da vivenda como aspiradora de rendas e o seu vicepresidente, Daniel Bóveda, que presenta a problemática dos desafiuzamentos, a vivenda baleira e o ínfimo parque de vivenda social. Eva Vera, da Fundación Secretariado Xitano fala sobre infravivenda e chabolismo Ana Álvarez da Fundación Érguete sobre Senfogarismo Javier Hermida da Federación Alzheimer Galicia de accesibilidade universal: Secuestradas nas propias vivendas Verónica Castrillón de Provivienda sobre deficiencias nas condicións de habitabilidade das vivendas e insalubridade Paula Tajuelo da Fundación Esplai sobre emancipación da mocidade: misión Imposible Tamara Balboa do Centro de Desenvolvemento Rural Portas Abertas sobre a vivenda no rural: Imaxes do abandono. Con convencimento de que é inadmisible a escusa de que nos concellos apenas poden facer nada porque non teñen competencias en vivenda, cando unha grande parte da súa poboación está a sufrir por esta causa, no documento CONCELLOS AO SERVIZO DAS PERSOAS propónse actuacións contra a exclusión residencial, fomentando o acceso á vivenda co alugueiro social e a prevención de desafiuzamentos ou a redución da vivenda baleira, e garantindo que os orzamentos destinados á rehabilitación, accesibilidade ou eficiencia enerxética cheguen aos fogares vulnerables. 5 principios e 8 prioridades para asegurar que dende os concellos se loite contra a pobreza e a exclusión social Na vindeira lexislatura é factible diminuír a taxa de persoas que se atopan en risco ou situación de pobreza e exclusión nos concellos galegos (25,1% da poboación no 2021), contribuíndo así a que no ano 2030 se vexa reducida ao 14%, tal e como recolle a Meta 11 do Plan Estratéxico Galicia 2022-2030. Para acadar este obxectivo, no documento Propostas EAPN Galicia Eleccions Municipais 2023 Concellos para as persoas ademais do compromiso xenérico de aumentar a partida de Actuacións de Protección e Promoción social como mínimo nun 20% sobre o gasto executado no 2021, propoñemos a todas as persoas candidatas ás vindeiras eleccións municipais do 28 de maio a asunción dos seguintes 5 principios Garantir o respecto á dignidade das persoas en risco de pobreza ou exclusión. Evitando discursos de culpabilización, aporofobia, mágoa ou a compaixón. Persoas atenden a persoas. Aplicar o enfoque de Inclusión Activa non asistencialista, garantindo servizos de primeira atención e o fortalecemento dos Servizos Sociais Comunitarios. Fomentar a máxima coordinación interadministrativa e corresponsabilidade política e técnica. Normalizar o diálogo civil coas organizacións do Terceiro Sector de Acción Social. Non admitir o lucro na loita contra a pobreza e a exclusión 8 prioridades A vivenda digna e accesible é o primeiro. Asegurar actuacións contra a exclusión residencial. Redución drástica da burocratización extrema e discrecionalidade. Establecer un Plan integral de loita contra a pobreza e pola inclusión residencial, social e laboral das persoas en vulnerabilidade. Loita efectiva contra a pobreza e exclusión en familias con nenos e nenas. A obra pública municipal prioritaria nos orzamentos de investimentos debe ser a accesibilidade e á vivenda digna. Implantar medidas de atención e protección das mulleres vítimas de violencia machista, en especial as que están en situacións máis extremas como trata, prostitución ou exclusión severa. Implantar un programa de emprego municipal para persoas en situación de exclusión que evite a dispersión de medidas e esforzos. Manter servizos básicos contra a exclusión territorial e a pobreza rural: sanitarios, sociais, educativos, transporte ou vivenda e erradicación da fenda dixital.   Ferramentas para comprobar a eficacia e o compromiso dos gobernos municipais O proceso electoral e a nova lexislatura municipal contan con varias ferramentas que permitirán tanto a planificación de medidas de inclusión social como a avaliación das mesmas e a credibilidade do compromiso dos novos gobernos locais. O Ministerio de Hacienda publica anualmente e coa información facilitada dende cada concello galego, tanto o detalle do orzamento municipal como especialmente a execución real por cada partida orzamentaria, entre o que se inclúe a de Actuacións de protección e promoción social, que agrupa o gastos en servizos sociais e fomento do emprego. Nesta ligazón estan dispoñibles os informes de execución orzamentaria ata o 2021. Dende finais do 2022 xa está dispoñible na páxina web do INE o Atlas de Distribución de Renta de los Hogares, con mapas e indicadores de nivel e distribución de renda por persona e fogar ao nivel de sección censal, a división administrativa máis detallada do territorio. Están […]

  • O 15 e 16 de xuño EAPN Galicia, a Coordinadora Galega de ONGD e as entidades do Terceiro Sector Galego organizan en Santiago de Compostela o II Cumio contra os discursos de Odio para coñecer e crear rede entre as múltiples iniciativas postas en marcha para difundir o discurso alternativo e maioritario de defensa dos dereitos e a dignidade das persoas. Buscamos iniciativas ou proxectos de entidades, organizacións ou centros educativos contra o discurso de odio para participar nesta xornada.   Dende as entidades do Terceiro Sector compartimos a preocupación pola expansión do discurso de odio entre a poboación , non só nas súas manifestacións a través das redes sociais ou nos debates televisivos, senón tamén na súa presenza cada vez máis frecuente nos centros educativos, nos espazos de ocio ou en produtos culturais. Nos últimos anos, e en contraposición a estes discursos están a xurdir multitude de iniciativas postas en marcha por persoas e organizacións para xerar narrativas alternativas e poñer en valor a tolerancia e a xustiza social. Por iso, e como xa fixemos no 2021, coa organización do I Cumio Galego Contra o Odio, este ano EAPN Galicia a Coordinadora Galega de ONG xunto a Ecos do Sur e a Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social (AGARESO) estamos a preparar o II Cumio contra os Discursos de Odio en Galicia que se celebrará en Santiago de Compostela, co obxectivo de recadar o maior número de iniciativas ou proxectos que estean intentando reverter esta situación. Consideramos que este tema debe implicar a toda a sociedade e, por iso, abrimos as portas para que dende calquera entidade, colectivo ou centro educativo que queira participar neste espazo de encontro e reflexión presentedes as vosas iniciativas ou proxectos contra o discurso de odio para participar o vindeiro 16 de xuño na xornada. Buscamos boas prácticas, pero tamén aprender dos erros cometidos, dos casos particulares e das diferentes experiencias que se estean dando a nivel multidisciplinar para poder entre todas e todos ter unha maior impacto e construír unha sociedade máis xusta, máis tolerante, con máis capacidade de reflexión e, cada vez, menos discriminatoria. O reto é grande, así que animádevos a enviar a vosa proposta! Unha vez estean presentadas as iniciativas, faremos unha revisión de todas as propostas e escolleremos as que creamos que aporten máis á reflexión colectiva para a súa presentación o 16 de xuño en Santiago de Compostela. Serán presentacións curtas posto que o obxectivo é compartir e que todas poidamos escoitar e consultar o que queiramos das experiencias das outras entidades e, para aquelas que acudan a presentar os seus proxectos os gastos de desprazamento estarán cubertos. Se ti, ou a túa organización ou centro educativo contades con algunha iniciativa destas características queremos coñecela! Podes cubrir o seguinte formulario. Estaremos encantadas de saber de vos e pornos en contacto. E, por suposto, podedes compartir e difundir esta noticia para que chegue a maior cantidade de persoas.    

CONTACTO

Pza. Camilo Díaz Baliño, 17
(Centro de negocios ESMARTA)
Santiago de Compostela
15704 A Coruña
Teléfono: 698 12 71 10

Traducir

GalegoEspañol

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está dando o seu consentimento para a aceptación das devanditas cookies e a aceptación da nosa política de cookiespique no enlace para maior información.

ACEPTAR
Aviso de cookies