Polo dereito a unha vivenda digna, axeitada e accesible

Novas destacadas

  • EAPN Galicia e as suas entidades membro propoñen a todas as candidaturas das eleccións municipais do 28 de maio 5 principios e 8 prioridades para reducir a pobreza e a exclusión nos concellos. Ante a gravidade da emerxencia do acceso a unha vivenda digna e accesible que xa afecta á maioría das persoas en pobreza, as principais propostas e medidas adícanse a asegurar a inclusión residencial. Incluíndo a esixencia de máxima concreción nesta materia ás diferentes candidaturas electorais. A mellora da información estatística, tanto nos datos de pobreza a nivel de barrio ou de execución orzamentaria de cada concello, permiten avaliar a eficacia e o compromiso dos gobernos municipais na loita contra a pobreza e a exclusión social.   CANTAS vivendas se comprometen a facilitar na vindeira lexislatura? ONDE van a estar situadas? COMO pensan afrontar cada unha das problemáticas que afectan ao acceso á vivenda digna e accesible? Con estas tres preguntas que se están a formular as diferentes candidaturas nas eleccións municipais remata o video Así malviven milleiros de galegas e galegos sen vivendas dignas e accesibles. #EmerxenciaVivenda que se ven de presentar e que resume a gravidade da emerxencia residencial en Galicia. As eleccións municipais celébranse cando é evidente tanto o impacto da elevada inflación e a suba dos prezos da enerxía e bens de primeira necesidade, como especialmente as enormes dificultades de acceso a unha vivenda digna, axeitada e accesible. Non só nas persoas en pobreza severa ou relativa, senón tamén nas de clase media e media baixa. No vídeo preséntanse mediante fotografías e testemuñas como malviven un gran número de galegos e galegas, así como as propostas e demandas contra a exclusión residencial. Conta coa participación de expertas das diferentes entidades especializadas de EAPN Galicia, e está conducido pola súa presidenta, Eloina Ingerto, que fala da vivenda como aspiradora de rendas e o seu vicepresidente, Daniel Bóveda, que presenta a problemática dos desafiuzamentos, a vivenda baleira e o ínfimo parque de vivenda social. Eva Vera, da Fundación Secretariado Xitano fala sobre infravivenda e chabolismo Ana Álvarez da Fundación Érguete sobre Senfogarismo Javier Hermida da Federación Alzheimer Galicia de accesibilidade universal: Secuestradas nas propias vivendas Verónica Castrillón de Provivienda sobre deficiencias nas condicións de habitabilidade das vivendas e insalubridade Paula Tajuelo da Fundación Esplai sobre emancipación da mocidade: misión Imposible Tamara Balboa do Centro de Desenvolvemento Rural Portas Abertas sobre a vivenda no rural: Imaxes do abandono. Con convencimento de que é inadmisible a escusa de que nos concellos apenas poden facer nada porque non teñen competencias en vivenda, cando unha grande parte da súa poboación está a sufrir por esta causa, no documento CONCELLOS AO SERVIZO DAS PERSOAS propónse actuacións contra a exclusión residencial, fomentando o acceso á vivenda co alugueiro social e a prevención de desafiuzamentos ou a redución da vivenda baleira, e garantindo que os orzamentos destinados á rehabilitación, accesibilidade ou eficiencia enerxética cheguen aos fogares vulnerables. 5 principios e 8 prioridades para asegurar que dende os concellos se loite contra a pobreza e a exclusión social Na vindeira lexislatura é factible diminuír a taxa de persoas que se atopan en risco ou situación de pobreza e exclusión nos concellos galegos (25,1% da poboación no 2021), contribuíndo así a que no ano 2030 se vexa reducida ao 14%, tal e como recolle a Meta 11 do Plan Estratéxico Galicia 2022-2030. Para acadar este obxectivo, no documento Propostas EAPN Galicia Eleccions Municipais 2023 Concellos para as persoas ademais do compromiso xenérico de aumentar a partida de Actuacións de Protección e Promoción social como mínimo nun 20% sobre o gasto executado no 2021, propoñemos a todas as persoas candidatas ás vindeiras eleccións municipais do 28 de maio a asunción dos seguintes 5 principios Garantir o respecto á dignidade das persoas en risco de pobreza ou exclusión. Evitando discursos de culpabilización, aporofobia, mágoa ou a compaixón. Persoas atenden a persoas. Aplicar o enfoque de Inclusión Activa non asistencialista, garantindo servizos de primeira atención e o fortalecemento dos Servizos Sociais Comunitarios. Fomentar a máxima coordinación interadministrativa e corresponsabilidade política e técnica. Normalizar o diálogo civil coas organizacións do Terceiro Sector de Acción Social. Non admitir o lucro na loita contra a pobreza e a exclusión 8 prioridades A vivenda digna e accesible é o primeiro. Asegurar actuacións contra a exclusión residencial. Redución drástica da burocratización extrema e discrecionalidade. Establecer un Plan integral de loita contra a pobreza e pola inclusión residencial, social e laboral das persoas en vulnerabilidade. Loita efectiva contra a pobreza e exclusión en familias con nenos e nenas. A obra pública municipal prioritaria nos orzamentos de investimentos debe ser a accesibilidade e á vivenda digna. Implantar medidas de atención e protección das mulleres vítimas de violencia machista, en especial as que están en situacións máis extremas como trata, prostitución ou exclusión severa. Implantar un programa de emprego municipal para persoas en situación de exclusión que evite a dispersión de medidas e esforzos. Manter servizos básicos contra a exclusión territorial e a pobreza rural: sanitarios, sociais, educativos, transporte ou vivenda e erradicación da fenda dixital.   Ferramentas para comprobar a eficacia e o compromiso dos gobernos municipais O proceso electoral e a nova lexislatura municipal contan con varias ferramentas que permitirán tanto a planificación de medidas de inclusión social como a avaliación das mesmas e a credibilidade do compromiso dos novos gobernos locais. O Ministerio de Hacienda publica anualmente e coa información facilitada dende cada concello galego, tanto o detalle do orzamento municipal como especialmente a execución real por cada partida orzamentaria, entre o que se inclúe a de Actuacións de protección e promoción social, que agrupa o gastos en servizos sociais e fomento do emprego. Nesta ligazón estan dispoñibles os informes de execución orzamentaria ata o 2021. Dende finais do 2022 xa está dispoñible na páxina web do INE o Atlas de Distribución de Renta de los Hogares, con mapas e indicadores de nivel e distribución de renda por persona e fogar ao nivel de sección censal, a división administrativa máis detallada do territorio. Están […]

  • O 15 e 16 de xuño EAPN Galicia, a Coordinadora Galega de ONGD e as entidades do Terceiro Sector Galego organizan en Santiago de Compostela o II Cumio contra os discursos de Odio para coñecer e crear rede entre as múltiples iniciativas postas en marcha para difundir o discurso alternativo e maioritario de defensa dos dereitos e a dignidade das persoas. Buscamos iniciativas ou proxectos de entidades, organizacións ou centros educativos contra o discurso de odio para participar nesta xornada.   Dende as entidades do Terceiro Sector compartimos a preocupación pola expansión do discurso de odio entre a poboación , non só nas súas manifestacións a través das redes sociais ou nos debates televisivos, senón tamén na súa presenza cada vez máis frecuente nos centros educativos, nos espazos de ocio ou en produtos culturais. Nos últimos anos, e en contraposición a estes discursos están a xurdir multitude de iniciativas postas en marcha por persoas e organizacións para xerar narrativas alternativas e poñer en valor a tolerancia e a xustiza social. Por iso, e como xa fixemos no 2021, coa organización do I Cumio Galego Contra o Odio, este ano EAPN Galicia a Coordinadora Galega de ONG xunto a Ecos do Sur e a Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social (AGARESO) estamos a preparar o II Cumio contra os Discursos de Odio en Galicia que se celebrará en Santiago de Compostela, co obxectivo de recadar o maior número de iniciativas ou proxectos que estean intentando reverter esta situación. Consideramos que este tema debe implicar a toda a sociedade e, por iso, abrimos as portas para que dende calquera entidade, colectivo ou centro educativo que queira participar neste espazo de encontro e reflexión presentedes as vosas iniciativas ou proxectos contra o discurso de odio para participar o vindeiro 16 de xuño na xornada. Buscamos boas prácticas, pero tamén aprender dos erros cometidos, dos casos particulares e das diferentes experiencias que se estean dando a nivel multidisciplinar para poder entre todas e todos ter unha maior impacto e construír unha sociedade máis xusta, máis tolerante, con máis capacidade de reflexión e, cada vez, menos discriminatoria. O reto é grande, así que animádevos a enviar a vosa proposta! Unha vez estean presentadas as iniciativas, faremos unha revisión de todas as propostas e escolleremos as que creamos que aporten máis á reflexión colectiva para a súa presentación o 16 de xuño en Santiago de Compostela. Serán presentacións curtas posto que o obxectivo é compartir e que todas poidamos escoitar e consultar o que queiramos das experiencias das outras entidades e, para aquelas que acudan a presentar os seus proxectos os gastos de desprazamento estarán cubertos. Se ti, ou a túa organización ou centro educativo contades con algunha iniciativa destas características queremos coñecela! Podes cubrir o seguinte formulario. Estaremos encantadas de saber de vos e pornos en contacto. E, por suposto, podedes compartir e difundir esta noticia para que chegue a maior cantidade de persoas.    

  • Dende o 3 de abril e ata o 30 de xuño, o equipo de Galicia realizará o traballo de campo do proxecto Acceso Vital impulsado por EAPN España para facilitar o acceso ao Ingreso Mínimo Vital (IMV) ás persoas que tendo dereito ao mesmo non o solicitan (Non Take-Up). En A Coruña, Ames, Camariñas, Carballo, Dumbría, Lugo, Ourense, Ponte Caldelas, Ramirás, Ribeira e Vigo estarán os 11 puntos identificados en Galicia como zonas de alta incidencia de pobreza severa, 200 en toda España.   O 3 de abril comezou o traballo de campo, baseado nunha estratexia de alcance intensivo co fin de facilitar o Ingreso Mínimo Vital (IMV) ás persoas que están en situación de pobreza severa. Esta fase terá lugar durante as vindeiras semanas a través de dous eixos estruturais: o desenvolvemento dunha campaña de comunicación para poder informar á poboación en 200 zonas e ofrecer atención ás persoas potencialmente elixibles, acompañándoas e asesorándoas para a solicitude desta renda. O acompañamento e asesoramento ás persoas en posible situación de Non Take-Up é un dos obxectivos principais deste proxecto impulsado dende EAPN España no que se quere abordar unha das principais causas da fenda na solicitude do IMV. Enténdese por persoas en situación de Non Take Up a aquelas que non son tomadoras da prestación para a que son potencialmente elixibles por descoñecemento da mesma ou porque que non realizaron a solicitude. Acción en 11 territorios galegos O equipo de Galicia terá presenza nesta fase en diferentes zonas para ofrecer información e apoio na solicitude do Ingreso Mínimo Vital, contando coa colaboración das administracions implicadas e organizacións do Terceiro Sector Social. Concellos, e Entidades Sociais configúranse nesta fase como colaboradores clave facilitando un espazo para as técnicas do equipo, pero tamén como coñecedoras do terreo e expertas no seu ámbito, servindo de ponte para chegar ás persoas que o precisan e poder así diminuír a taxa de Non Take-Up ao tempo que se identifican as súas causas. As localidades nas que se leva a cabo o proxecto en Galicia son A Coruña, Lugo, Carballo, Camariñas, Dumbría, Ames, Ribeira, Vigo, Ourense, Ponte Caldelas e Ramirás e o obxectivo é acompañar a máis de 200 persoas neste período de tempo. Dende EAPN Galicia quérese recoñecer a colaboración dende o primeiro momento dos concellos implicados, en especial dos seus departamentos de servizos sociais. E no caso de Lugo, Ourense, Vigo e A Coruña do apoio específico, incluída a cesión de espazos, das nosas entidades membro Fundación Juan Soñador, APES Prevención e Educación Social, Emaus Galicia e Ecos do Sur Ninguén sen o mínimo, un dos lemas da campaña de comunicación localizada Unha das principais accións desta campaña é o desenvolvemento dos ‘puntos vitais’, é dicir, as profesionais dos 19 equipos en toda España realizarán puntos de información, e para elo, contan con diferentes materiais como cartelería, folletos, tarxetas, etc., que facilitarán a interación coa poboación para informar sobre que é o IMV, principais requisitos, obrigas e documentación necesaria para a súa solicitude. Paralelamente ás accións de comunicación localizada nos territorios, dende o equipo central se están a realizar outras accións de difusión de carácter intensivo e masivo como o buzoneo e unha campaña en Social Ads. A atención de xeito acompañado Nestas semanas o equipo Acceso vital contará cun procedimento de atención que inclúe as seguintes accións: Asesoramento ás persoas potencialmente elixibles para a solicitude do IMV; Acompañamento na tramitación da prestación; Valoración final das persoas técnicas dos equipos de campo dentro das actividades de peche; Orientación ás persoas beneficiarias do proxecto; Recollida de información para o estudo; Xestión da información. Toda a información recollida na fase de traballo de campo, xunto coa enquisa previa e posterior, serán insumos para entender, mediante unha análise comparativa, as causas e consecuencias do Non Take-Up. Posteriormente, elaboraránse informes territoriais sobre o proceso desenvolvido, así como un informe con recomendacións estratéxicas que permitan deseñar procesos de mellora da cobertura do IMV dende as Administracións Públicas. Con este proxecto, a Rede Europea de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social continúa co seu compromiso e traballo para que as rendas mínimas cheguen de xeito áxil ás persoas que o precisan, sabendo que dispoñer dun ingreso digno é un dereito fundamental para a vida e un requisito para que as persoas podan participar e contribuír á sociedade na que viven.    

  • Na campaña do ano 2022, en Galicia 750.867 persoas marcaron a X Solidaria, 785 persoas máis que no ano anterior, recadándose un total de 21.391.293€. Se todas as galegas e galegos marcasen o recadro 106, a asignación final en Galicia sería de 35.027.060€, é dicir, 13.635.767€ máis dos recadados. Durante este ano, as organizacións de acción social levaron a cabo 607 proxectos que beneficiaron de xeito directo a 182.904 persoas. Baixo a etiqueta #ChámalleX, as ONG galegas lanzan campaña nas redes sociais con vídeos e fotos de persoas beneficiarias de programas financiados coa X Solidaria.   Coincidindo co inicio da campaña para a presentación da Declaración da Renda, as ONG galegas do sector social representadas por EAPN Galicia (Rede Galega de Loita contra a Pobreza), a Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia (POIG) e Cermi Galicia (Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade) piden a colaboración da cidadanía para que marque o recadro 106 de “Actividades de Interese Xeral consideradas de Interese Social”, coñecido como X Solidaria. As ONG prestan servizos esenciais na loita contra a exclusión social e a pobreza, traballan en primeira liña contra os efectos provocados tras tres anos de pandemia, a crise enerxética, a inflación e a guerra de Ucraína. O financiamento económico que chega a través do 0,7% do IRPF é necesario e fundamental para que moitas ONG galegas poidan seguir prestando servizos e desenvolvendo programas dos que resultan beneficiarias milleiros de persoas, veciñas e veciños cos que convivimos. Xa foron moitas as persoas que na campaña anterior colaboraron marcando a X Solidaria en Galicia: 750.867 persoas, o que supón o 54,5% do total das contribuíntes. Comparado co ano anterior, foron 6.785 persoas máis as que marcaron o recadro de Actividades de Interese Xeral consideradas de Interese Social, o recadro 106. Con este xesto recadáronse 21.391.293€, unha cantidade de 28,49€ por persoa, permitindo recadar a cantidade de 1.755.980€ máis que na campaña anterior. Todos estes fondos recibidos, recaeron en 140 organizacións galegas de acción social que puideron levar a cabo máis de 607 proxectos que beneficiaron de xeito directo a 182.904 persoas maiores, con discapacidade, enfermas de cancro, mulleres vítimas de violencia machista, xente moza, a infancia,… A través da X Solidaria desenvolvéronse programas de teleasistencia, apoio ás persoas con discapacidade e familias, educación para a saúde, centros de atención integral para as mulleres diagnosticadas de cancro de mama, residencias, atención a persoas xordas na súa contorna sociofamiliar, atención a mulleres en dificultade social, centros de día, atención a persoas sen fogar, erradicación de violencia de xénero, atención á poboación rural desfavorecida e programas de voluntariado, transporte en vehículos adaptados, entre outros moitos. Dende as entidades sociais temos o punto de mira nas 627.161 persoas contribuíntes que seguen sen marcar o X Solidario. Se todas as galegas e galegos marcasen o recadro 106, a asignación final en Galicia sería de 35.027.060€, é dicir, 13.635.707€ máis dos recadados. Neste recadro, pódese ver o recadado por cada oficina: A nivel estatal, a campaña da renda recadou no Estado 425 millóns de euros procedentes do 53% de persoas contribuíntes que marcaron o recadro de Actividades de interese social da X Solidaria na declaración da renda. Se todas as persoas marcan o recadro 106, poderían recadarse 704 millóns de euros que irían destinados a axudar a quen máis o precisa. Segundo expresou na presentación da campaña, Xosé Cuns, director de EAPN Galicia “Marcando o cadro de fins sociais loitamos para cambiar a situación de milleiros de persoas. Non debemos esquecer que son máis de13 millóns as persoas viven en risco de pobreza a nivel estatal, 678.000 en Galicia, das que 237.769 destas viven en pobreza severa”. Mónica Viqueira, a vicepresidenta da Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia destacou que “Decidir o que queremos que se faga cos nosos impostos é un dereito que non todo o mundo pon en práctica. O noso obxectivo é que a xente marque o recadro e decida”. Finalmente, o presidente do CERMI Galicia, Luciano Fernández resaltou que “se marcamos o X Solidario non nos vai custar nada. Nin pagamos máis, nin nos van devolver menos. Ademais, non resta senón que suma: se xa marcas a casiña da Igrexa, podes tamén marcar a de ‘Actividades de Interese Social e así axudas o dobre”. Chámalle X O Terceiro Sector galego presentou na Praza da Quintana a campaña da X Solidaria cun X grande de tea sostido por persoas representantes de diferentes entidades sociais. Neste ano queremos tamén encher as redes sociais cos cancelos #ChámalleX e #LlámaloXSolidaria para sensibilizar a todas as persoas contribuíntes sobre a importancia que supón que uns impostos nos que poden decidir a quen queren dirixir, escollan ás entidades sociais. Marcando a X Solidaria, o recadro 106 de Fins Sociais, nin se paga máis nin se recibe menos cartos no caso de devolución e contribuímos á realización de programas e proxectos para as persoas en risco de exclusión que máis o precisan. Máis información: www.xsolidaria.org   Marcar a X Solidaria non custa nada. Nin pagas máis, nin che devolverán menos. Se xa se marca a casiña da Igrexa, marcando tamén a de ‘Actividades de Interese Social’, pódese axudar o dobre. Decidir e elixir que queres que se faga cos teus cartos é un dereito que non todo o mundo pon en práctica. O noso obxectivo é que a xente marque o recadro e decida. Porque ao facer isto NIN pagamos máis NIN imos recibir menos cartos no caso das devolucións. Do que hai que pagar na Declaración do IRPF o Estado saca un 0’7% para que ti decidas en que se vai gastar.

  • Froito desta investigación resultará un manual de boas prácticas nos programas de inserción sociolaboral, que incluirá propostas de incidencia política que posibiliten o desenvolvemento de políticas sociais e de emprego eficaces, así como de programas de inclusión sociolaboral produtivos. No marco do Programa para o fomento da empregabilidade e a inclusión sociolaboral de persoas en situación de vulnerabilidade, estamos a realizar unha investigación sobre as boas prácticas nos programas de inserción sociolaboral, que transmitiremos á Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade para a mellor abordaxe futura no tratamento da súa inserción sociolaboral. Pretendemos determinar as condicións necesarias para que os programas de inclusión sociolaboral resulten exitosos, xerando así unha ferramenta práctica con pautas para a súa posta en marcha. Estamos a recoller o coñecemento das 14 entidades que desenvolven o programa, e tamén doutras entidades con recoñecida experiencia na inserción sociolaboral de diversos colectivos. Por outra parte, incluímos nesta investigación a experiencia e demandas das persoas en situación de pobreza/exclusión que teñen participado no programa, para que colaboren na avaliación e deseño das políticas de emprego.   As principais conclusións desta investigación, no referido á configuración dos programas de inserción sociolaboral de persoas en situación de vulnerabilidade: A particular situación de vulnerabilidade destas persoas require itinerarios individualizados e totalmente personalizados, que inclúan accións máis aló da formación e a procura de emprego. Cómpre traballar con elas desde catro vertentes: persoal, social, emprego e formación. Para poder abordar o traballo desde as catro vertentes, requírese dun equipo multidisciplinar formado por profesionais da orientación e prospección laboral, traballo e educación social, terapia ocupacional, mediación intercultural, psicoloxía, psicopedagoxía, etc. O traballo coordinado entre as entidades que desenvolven os programas de inserción sociolaboral permite ofrecer un servizo máis completo ás participantes dos programas. Ademais, traballando en rede compartimos coñecementos, experiencia e bo facer das entidades e do seu persoal técnico, o cal enriquece e mellora a calidade dos programas.     Algunhas das propostas de mellora para as políticas de emprego, xa trasladadas á Conselleira de Promoción de Emprego e Igualdade e á Directora Xeral de Formación e Colocación: O proceso de inserción sociolaboral con persoas en situación ou risco de exclusión social require traballar contemplando as vertentes persoal, social e laboral, para que sexa realmente exitoso. Cómpre recoller esta metodoloxía nas convocatorias de inserción laboral, e requírese ademais dunha boa coordinación política e técnica entre as Consellerías de Promoción de Emprego e Igualdade e de Política Social. Cómpre simplificar a burocracia, o que permitirá un maior tempo de atención de calidade ás participantes nos programas por parte do persoal técnico. Unha maior coordinación entre os servizos de emprego, tanto autonómicos como estatais, asumindo a responsabilidade compartida para a inserción sociolaboral de persoas en situación ou risco de exclusión social. Itinerarios plurianuais: as persoas en situación ou risco de exclusión social requiren máis tempo -entre dous e catro anos- para recuperar ou adquirir empregabilidade e acadar a inserción sociolaboral. Acceso ao programa a persoas en situación ou risco de exclusión social que actualmente non teñen acceso, e que precisan do apoio para a súa inserción sociolaboral, como por exemplo persoas en situación administrativa irregular, persoas subempregadas por insuficiencia de horas que figuran no SPEG como demandantes de emprego ocupadas (con contratos precarios de poucas horas de duración). Facer os programas de emprego compatibles con outras accións que resultarían beneficiosas para completar o itinerario, como poden ser as formacións AFD. Incluír no programa de emprego apoios ás participantes en forma de bolsas para o transporte, e axudas á conciliación familiar. Mais info: #UnhaVidaDignaUnTraballoDigno

  • As 14 entidades que desenvolven o programa validan a metodoloxía de intervención e poñen en valor a importancia do traballo en rede Neste programa piloto participaron 292 persoas en situación ou risco de exclusión social, que viron mellorada a súa empregabilidade, e unha cifra significativa delas accederon a un emprego No ano 2022, 14 entidades membro de EAPN Galicia comezamos un programa para o fomento da empregabilidade e a inclusión sociolaboral de persoas en situación ou risco de vulnerabilidade, froito da colaboración entre a Consellería de Emprego e Igualdade e EAPN Galicia, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia impulsado pola Unión Europea e o Ministerio de Trabajo y Economía Social.   A análise dos resultados deste primeiro ano amosa a validación da metodoloxía de traballo utilizada, en tanto que reverteu na mellora da empregabilidade e no empoderamento das persoas participantes no programa. As accións desenvolvéronse de forma tanto individual como grupal, en función das necesidades e dispoñibilidade de cada participante. A intervención personalizada e mais a realización de accións grupais teñen demostrado a súa efectividade para a activación laboral. Todas as persoas participantes melloraron, en maior ou menor medida, a súa empregabilidade. A maior parte das que remataron o itinerario obtiveron unha ou varias titulacións de formación ocupacional que lles permitiron acceder a un traballo ou o facilitará no futuro. Así mesmo, a formación recibida redundou no autocoñecemento das participantes, ao servirlles para ter máis claras as súas potencialidades, limitacións e preferencias. En todos os casos, como resultado do itinerario, vemos unha importante elevación do seu auto concepto e autoestima, maior motivación para a procura de emprego e a activación laboral. O traballo das persoas participantes, co apoio do persoal técnico xerou diversas ferramentas que contribuíron ao seu empoderamento e autosuficiencia, facilitándolles saír da situación de exclusión na que se atopan. No marco deste proxecto, estamos a realizar unha investigación sobre as boas prácticas nos programas de inserción sociolaboral dirixidos a persoas en situación ou risco de exclusión, que transmitiremos á Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade para a mellor abordaxe futura no tratamento da súa inserción sociolaboral. Pódese acceder a algúns avances do traballo nesta ligazón: EAPN Galicia recolle boas prácticas e demandas para a mellora das políticas de inserción sociolaboral

  • As mulleres galegas enfrontan obstáculos para acceder a empregos ben remunerados e posicións de liderado nun mercado laboral marcado pola desigualdade de xénero Con motivo do 8 de Marzo, Día Internacional da Muller, faise necesario pór o foco na desigualdade de xénero no emprego, tanto no acceso ao mesmo como nas condicións que atopan as mulleres   O 8 de Marzo, Día Internacional da Muller, conmemórase a loita das mulleres pola igualdade de dereitos e oportunidades en todos os ámbitos, incluíndo o emprego. En Galicia persiste a desigualdade de xénero no mercado laboral: as mulleres seguen sufrindo discriminación en canto á remuneración, a promoción e o acceso a postos de liderado. Segundo datos do Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de desemprego feminino en Galicia sitúase nun 11,49%, mentres que a dos homes é do 9,81% (EPA IV Trim 2022). A Enquisa Anual de Estrutura Salarial (2020, último ano publicado) sitúa a diferenza salarial entre homes e mulleres en Galicia no 19,1%, o que supón case 5.000 euros ano. Significa que as mulleres cobran, de media, un 19,1% menos que os homes. Ademais, as mulleres teñen menos oportunidades de acceder a empregos con salarios máis altos e posicións de liderado. A pesar de que as mulleres teñen un alto nivel de formación e cualificación, seguen sendo minoría nos cargos directivos e nos consellos de administración das empresas: en Galicia representan só un 25% de ditos cargos, segundo un informe da Zona Franca de Vigo. Un obstáculo importante para as mulleres no mercado laboral é a falta de conciliación entre a vida laboral e persoal. As mulleres continúan asumindo a maior parte das responsabilidades de coidados de menores, maiores e persoas dependentes, o que dificulta o acceso ao emprego, ou ben a realización de xornadas completas e con horarios ríxidos. De feito, atendendo aos motivos da inactividade, un 22,46% das mulleres inactivas non teñen nin procuran un emprego debido a estaren ao coidado de menores, maiores ou persoas enfermas ou incapacitadas. No caso dos homes, unicamente un 4,31% dos inactivos fano por ditos motivos de coidados. Unha situación similar atopamos ao analizar a duración das xornadas laborais, sendo moi superior a porcentaxe de mulleres que reducen a súa xornada laboral por coidados, ou ben traballan con xornadas parciais para poder compatibilizar traballo remunerado e traballo de coidados. Para reducir a desigualdade de xénero no emprego entre mulleres e homes, é necesario adoptar medidas en diferentes ámbitos, tanto por parte da administración pública como das empresas. Cómpre promover a igualdade de xénero na educación e no mundo laboral, co obxectivo de erradicar os estereotipos de xénero arraigados na sociedade e que limitan as opcións e posibilidades das mulleres. Para garantir o equilibrio entre a vida laboral e persoal, as administracións deben ofrecer recursos públicos de apoio á conciliación; tamén son de utilidade medidas adoptadas polas empresas como o teletraballo e a flexibilidade horaria, o cal pode mellorar a produtividade e satisfacción laboral en xeral. Cómpre promover unha cultura empresarial igualitaria e que nas empresas se contemplen os beneficios da diversidade de xénero no lugar de traballo. Estas medidas terán que ir acompañadas necesariamente da corresponsabilidade nos coidados por parte doutros membros da unidade familiar, cando os haxa. O 8 de Marzo é un día para reivindicar a igualdade de dereitos e oportunidades entre mulleres e homes, tamén no ámbito laboral. É necesario que as administracións públicas, as empresas e a sociedade no seu conxunto tomen conciencia da persistencia da desigualdade de xénero no emprego e adopten medidas concretas para erradicala. A igualdade non é só un dereito, senón unha necesidade para unha sociedade máis xusta.

  • “Seguiremos traballando para reducir a pobreza e a exclusión, para eliminar discursos de odio e aporofobia, reducir a burocracia extrema, incidir na falta de vivenda, dignificar os coidados, reducir a soedade e para eliminar fendas e barreiras” manifestou a presidenta de EAPN Galicia, Eloina Ingerto, no acto de recollida do premio.   Radio Galicia SER ven de otorgar a EAPN Galicia o premio SERenidade 2023 pola súa labor de “defensa dos dereitos das persoas en risco de exclusión social e promoción da súa participación comunitaria”. Como di o xurado do premio con este premio recoñece o traballo das 152 organizacións do Terceiro Sector Social galego a través das 30 entidades membro de EAPN Galicia. Das súas profesionais e voluntarias que cada día nos honran coa súa vontade de traballo en rede con rigor, compromiso e respecto mutuo. E que nos animan a que cada día tentemos “dar voz ás demandas do sector para a súa introdución na axenda pública nun momento de incertezas provocadas pola crise económica e pola pandemia” O xurado premiou tamén a profesionais, empresas e institucións coas que dende EAPN Galicia compartimos causas e esforzos. As xornalistas de Radio Galicia, Aida Pena e Xaime López coas que sempre contamos co seu rigor e compromiso. Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, unha institución clave e na que colaboramos tanto para que a aporofobia figure como agravante no Código Penal como no pulo das Oficinas de Atención ás vítimas do odio. O Pescados Rubén Fútbol Sala Femenino, un referente do fútbol feminino. E a empresa Vegalsa-Eroski, recoñecida por iniciativas rigurosas da súa RSC, como o seu Programa Céntimos Solidarios que está a beneficiar a varias das nosas entidades membro. Seguiremos escoitando e traballando para reducir a pobreza e a exclusión A presidenta de EAPN Galicia, Eloina Ingerto, recolleu o premio SERenidade na gala de entrega celebrada o 15 de febreiro con estas verbas: Boa noite e moitas grazas á Radio Galicia SER, por este premio e felicidades polos 90 anos de traxectoria que estades a celebrar. Ilusiónanos especialmente polo propio nome “SERenidade”, que xunto coa paciencia e a paixón, cremos que forma parte do noso ser e representa a filosofía coa que tratamos de facer incidencia política e de tecer rede. Grazas, porque este premio supón un recoñecemento a todas as entidades do Terceiro Sector Social de Galicia que integramos a rede, non falto de dificultades para a sua sostenibilidade. Este premio e sen dúbida un recoñecemento ao compromiso do noso persoal profesional e voluntario, poucas veces visibilizado e que traballamos diariamente para que as 678.000 galegas e galegos en pobreza ou exclusión poidan asegurar o seu dereito á inclusión social e laboral, á educación, á sáude ou mesmo á vivenda. Seguiremos traballando para reducir a pobreza e a exclusión, para eliminar discursos de odio e aporofobia, reducir a burocracia extrema, para incidir na falta de vivenda, para dignificar os coidados, para reducir a soedade, para eliminar fendas e barreiras, … tantas situacións que non podemos aceptar e máis no contexto actual. Sabemos que para esto e imprescindible o compromiso político, polo que seguiremos traballando da man, aportando, propoñendo, dialogando, e facendo de ese “Pepito grillo” para non esquecernos que ningunha persoa pode quedarse atrás, que canto maior é a desigualdade maiores son as consecuencias para toda a sociedade. Noraboa a todalas profesionais da Cadena SER, hoxe especialmente a Aida Pena e Xaime López, polo voso apoio constante e riguroso na difusión das nosas demandas contra a pobreza. Seguímonos escoitando. E mais que nunca seguiremos na loita con SERenidade. Grazas compañeiras e compañeiros de rede!  

CONTACTO

Basquiños, 33
Santiago de Compostela,
15704 A Coruña
Teléfono: 881 95 72 84

Traducir

GalegoEspañol

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está dando o seu consentimento para a aceptación das devanditas cookies e a aceptación da nosa política de cookiespique no enlace para maior información.

ACEPTAR
Aviso de cookies