Comparte!

A CORUÑA :: OURENSE :: PONTEVEDRA

CONCELLOS DA PROVINCIA DE LUGO
  • Fontes: INE, IGE, Ministerio de Hacienda, Ministerio Empleo y Seguridad Social, Transparencia Internacional.
  • Porcentaxe poboación en pobreza e exclusión social. Dato (IGE/2012) nas 7 cidades principais, resto corresponde á area comarcal).
  • COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 e 2019. Se o importe é 0 indica que no 2013 xa se superaba o orzamento social esixido.
A Fonsagrada
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 750.888,51
Total Gastos Concello 2013 2.959.815,35
Investimento por persoa 2013 184,99
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano)
Mais información Concello
Candidatura ás Elecións Municipais 2015
A Pastoriza
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 257.753,22
Total Gastos Concello 2013 2.115.187,02
Investimento por persoa 2013 76,66
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 112.066,78
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 280.166,78
Mais información Concello
A Pobra do Brollón
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 264.733,66
Total Gastos Concello 2013 1.289.395,18
Investimento por persoa 2013 139,77
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 38.306,34
Mais información Concello
A Pontenova
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 271.866,51
Total Gastos Concello 2013 2.048.946,61
Investimento por persoa 2013 104,163
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 15.233,48
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 145.733,49
Mais información Concello
Abadín
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 400.666,69
Total Gastos Concello 2013 2.295.702,24
Investimento por persoa 2013 147,24
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 34.693,31
Mais información Concello
Alfoz
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 157.441,99
Total Gastos Concello 2013 1.247.067,22
Investimento por persoa 2013 80,90
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 56.618,01
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 153.918,01
Mais información Concello
Antas de Ulla
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 479.355,42
Total Gastos Concello 2013 2.171.657,86
Investimento por persoa 2013 220,79
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano)
Mais información Concello
As Nogais
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 479.355,42
Total Gastos Concello 2013 2.171.657,86
Investimento por persoa 2013 220,79
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano)
Mais información Concello
Baleira
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 150.970,72
Total Gastos Concello 2013 841.250,99
Investimento por persoa 2013 106,31
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 5.229,28
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 76.229,28
Mais información Concello
Baralla
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 171.052,03
Total Gastos Concello 2013 1.538.631,47
Investimento por persoa 2013 61,13
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 136.727,97
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 276.627,97
Mais información Concello
Barreiros
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 496.340,65
Total Gastos Concello 2013 3.695.062,12
Investimento por persoa 2013 162,14
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano)
Mais información Concello
Becerreá
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 357.554,08
Total Gastos Concello 2013 1.752.341,73
Investimento por persoa 2013 117,30
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 130.125,92
Mais información Concello
Begonte
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 312.724,37
Total Gastos Concello 2013 2.200.438,91
Investimento por persoa 2013 96,78
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 42.685,63
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 204.235,63
Mais información Concello
Bóveda
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 246.790,49
Total Gastos Concello 2013 1.262.557,34
Investimento por persoa 2013 157,19
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 4.409,51
Mais información Concello
Burela
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 18,57%
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 1.788
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -268
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -447
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 1.459.527,2
Total Gastos Concello 2013 6.394.783,3
Investimento por persoa 2013 150,90
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 816,07
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 87992,8
Mais información Concello Ver
Carballedo
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 238.823,86
Total Gastos Concello 2013 1.581.969,61
Investimento por persoa 2013 96,88
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 32.326,14
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 155.576,14
Mais información Concello
Castro de Rei
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 379.506,69
Total Gastos Concello 2013 2.694.318,96
Investimento por persoa 2013 72,05
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 199.863,31
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 463.213,31
Mais información Concello
Castroverde
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 25,44%
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 734
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -110
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -183
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 458.261,55
Total Gastos Concello 2013 1.840.718,55
Investimento por persoa 2013 161,35
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 623,94
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano)
Mais información Concello Ver
Cervantes
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 172.977,69
Total Gastos Concello 2013 758.942,24
Investimento por persoa 2013 110,67
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 77.102,31
Mais información Concello
Cervo
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 696.101,4
Total Gastos Concello 2013 5.371.102,13
Investimento por persoa 2013 157,13
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 12698,6
Mais información Concello
Chantada
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 615.459,87
Total Gastos Concello 2013 5.276.968,5
Investimento por persoa 2013 71,15
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 335.930,13
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 768.380,13
Mais información Concello
Cospeito
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 532.755,15
Total Gastos Concello 2013 2.902.463,4
Investimento por persoa 2013 107,54
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 12.184,85
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 259.884,85
Mais información Concello
Diputación Prov. de Lugo
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 20,41%
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 71.210
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -10.681
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -17.802
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 8.593.770,19
Total Gastos Concello 2013 82.770.447,62
Investimento por persoa 2013 24,83
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 120,68
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano)
Taxa Ocupación 2014 42,2%
Taxa Desemprego 2014 16,2%
Indicador Transparencia (máximo 100)
Mais información Concello
Folgoso do Courel
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 226.764,53
Total Gastos Concello 2013 995.876,13
Investimento por persoa 2013 199,61
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano)
Mais información Concello
Foz
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 18,57%
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 1.852
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -277
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -463
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 827.755,63
Total Gastos Concello 2013 5.870.561,03
Investimento por persoa 2013 83,05
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 446,73
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 268.504,37
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 766.804,37
Mais información Concello Ver
Friol
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 355.111,24
Total Gastos Concello 2013 2.472.720,82
Investimento por persoa 2013 87,22
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 92.698,76
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 296.248,76
Mais información Concello
Guitiriz
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 997.688,17
Total Gastos Concello 2013 3.820.819,79
Investimento por persoa 2013 178,06
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano)
Mais información Concello
Guntín
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 136.244,39
Total Gastos Concello 2013 1.550.491,32
Investimento por persoa 2013 45,71
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 191555,61
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 340555,61
Mais información Concello
Láncara
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 576.636,69
Total Gastos Concello 2013 1.769.841,14
Investimento por persoa 2013 203,11
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano)
Mais información Concello
Lourenzá
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 188.171,45
Total Gastos Concello 2013 1.713.261,01
Investimento por persoa 2013 80,14
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 70.108,55
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 187.508,55
Mais información Concello
Lugo
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 17,7%
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 17.426
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -2.614
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -4.356
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 15.524.006,71
Total Gastos Concello 2013 82.178.712,28
Investimento por persoa 2013 157,18
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 890,80
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 277753,28
Taxa Ocupación 2014 52,2%
Taxa Desemprego 2014 15,6%
Indicador Transparencia (máximo 100) 72,5
Mais información Concello Ver
Meira
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 248.144,69
Total Gastos Concello 2013 2.066.928,19
Investimento por persoa 2013 140,27
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 34.895,31
Mais información Concello
Mondoñedo
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 536.403,77
Total Gastos Concello 2013 2.905.092,5
Investimento por persoa 2013 131,66
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 115.436,23
Mais información Concello
Monforte de Lemos
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 32,49%
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 6.369
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -955
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -1.592
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 1.284.891,21
Total Gastos Concello 2013 10.744.344,11
Investimento por persoa 2013 66,14
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 201,73
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 851.968,79
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 1.823.268,79
Mais información Concello Ver
Monterroso
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 307.961,11
Total Gastos Concello 2013 2.365.260,94
Investimento por persoa 2013 79,20
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 119.718,89
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 314.118,89
Mais información Concello
Muras
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 293.416,29
Total Gastos Concello 2013 2.254.852,25
Investimento por persoa 2013 405,83
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano)
Mais información Concello
Navia de Suarna
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 205.504,34
Total Gastos Concello 2013 865.725,44
Investimento por persoa 2013 158,20
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 2.335,66
Mais información Concello
Negueira de Muñiz
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 44.255,33
Total Gastos Concello 2013 760.773,85
Investimento por persoa 2013 203,94
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano)
Mais información Concello
O Corgo
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 289.506,66
Total Gastos Concello 2013 1.735.194,26
Investimento por persoa 2013 76,97
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 124.203,34
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 312.253,34
Mais información Concello
O Incio
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 134.404,7
Total Gastos Concello 2013 1.146.614,21
Investimento por persoa 2013 73,76
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 66.015,3
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 157.115,3
Mais información Concello
O Páramo
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 197.373,79
Total Gastos Concello 2013 1.032.553,72
Investimento por persoa 2013 129,85
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 45826,21
Mais información Concello
O Saviñao
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 473.178,54
Total Gastos Concello 2013 2.415.989,1
Investimento por persoa 2013 112,60
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 199.141,46
Mais información Concello
O Valadouro
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 294.504,1
Total Gastos Concello 2013 1.796.127,51
Investimento por persoa 2013 140,24
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 41495,9
Mais información Concello
O Vicedo
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 350.342,43
Total Gastos Concello 2013 1.994.701,61
Investimento por persoa 2013 184,58
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano)
Mais información Concello
Ourol
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 437.545,26
Total Gastos Concello 2013 2.326.028,85
Investimento por persoa 2013 389,62
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano)
Mais información Concello
Outeiro de Rei
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 315.135,58
Total Gastos Concello 2013 3.562.190,09
Investimento por persoa 2013 61,81
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 245.644,42
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 500.544,42
Mais información Concello
Palas de Rei
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 874.744,1
Total Gastos Concello 2013 3.243.440,43
Investimento por persoa 2013 242,11
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano)
Mais información Concello
Pantón
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 310.692,27
Total Gastos Concello 2013 1.693.878,97
Investimento por persoa 2013 112,08
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 132.827,73
Mais información Concello
Paradela
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 226.651,79
Total Gastos Concello 2013 1.319.459,55
Investimento por persoa 2013 113,09
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 93.988,21
Mais información Concello
Pedrafita do Cebreiro
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 150.127,1
Total Gastos Concello 2013 951.603,41
Investimento por persoa 2013 127,76
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 37.872,9
Mais información Concello
Pol
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 258.739,02
Total Gastos Concello 2013 1.171.606,82
Investimento por persoa 2013 147,26
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 22380,98
Mais información Concello
Portomarín
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 183.810,17
Total Gastos Concello 2013 1.388.601,73
Investimento por persoa 2013 111,13
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 80.829,83
Mais información Concello
Quiroga
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 558.608,53
Total Gastos Concello 2013 3.398.679,4
Investimento por persoa 2013 157,26
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 9711,46
Mais información Concello
Rábade
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 255.650,14
Total Gastos Concello 2013 1.099.486,05
Investimento por persoa 2013 156,16
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 6269,85
Mais información Concello
Ribadeo
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 18,57%
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 1.868
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -280
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -467
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 748.591,37
Total Gastos Concello 2013 8.335.052,8
Investimento por persoa 2013 74,90
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 400,67
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 350748,63
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 850448,63
Mais información Concello Ver
Ribas de Sil
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 104.260,81
Total Gastos Concello 2013 939.530,93
Investimento por persoa 2013 100,93
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 9.369,19
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 61.019,19
Mais información Concello
Ribeira de Piquín
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 60.405,88
Total Gastos Concello 2013 520.074,43
Investimento por persoa 2013 99,18
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 6.584,12
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 37.034,12
Mais información Concello
Riotorto
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 145.241,44
Total Gastos Concello 2013 1.552.056,66
Investimento por persoa 2013 102,49
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 10.628,56
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 81.478,56
Mais información Concello
Samos
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 260.087,16
Total Gastos Concello 2013 996.332,31
Investimento por persoa 2013 173,16
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano)
Mais información Concello
Sarria
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 16,53%
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 2.235
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -335
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -558
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 2.164.197,59
Total Gastos Concello 2013 9.064.519,91
Investimento por persoa 2013 160,45
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 968,09
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano)
Mais información Concello Ver
Sober
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 277.624,2
Total Gastos Concello 2013 1.974.649,43
Investimento por persoa 2013 112,44
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 117.415,8
Mais información Concello
Taboada
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 238.359,64
Total Gastos Concello 2013 1.737.088,82
Investimento por persoa 2013 75,12
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 110.670,36
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 269.320,36
Mais información Concello
Trabada
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 284.370,13
Total Gastos Concello 2013 1.103.888,26
Investimento por persoa 2013 231,57
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano)
Mais información Concello
Triacastela
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 142.053,39
Total Gastos Concello 2013 670.955,78
Investimento por persoa 2013 192,22
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano)
Mais información Concello
Vilalba
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 18,52%
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 2.799
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -419
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -699
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 1165647,88
Total Gastos Concello 2013 9.761.761,02
Investimento por persoa 2013 77,81
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 416,37
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 482.152,12
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 1.231.152,12
Mais información Concello Ver
Viveiro
% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 18,57%
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 2.991
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -448
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -747
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 2.355.517,14
Total Gastos Concello 2013 11.370.180,4
Investimento por persoa 2013 147,07
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 787,46
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 207.042,86
Mais información Concello Ver
Xermade
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 557.889,05
Total Gastos Concello 2013 1.591.181,71
Investimento por persoa 2013 269,38
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano)
Mais información Concello
Xove
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 799.515,77
Total Gastos Concello 2013 5.675.499,22
Investimento por persoa 2013 228,62
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2)
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano)
Mais información Concello

CONTACTO

Pza. Camilo Díaz Baliño, 17
(Centro de negocios ESMARTA)
Santiago de Compostela
15704 A Coruña
Teléfono: 698 12 71 10

Traducir

GalegoEspañol

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está dando o seu consentimento para a aceptación das devanditas cookies e a aceptación da nosa política de cookiespique no enlace para maior información.

ACEPTAR
Aviso de cookies