Nas eleccións municipais do 28M: Cantas vivendas van a facilitar no seu concello? Onde van a estar? Como van a ser?

0 628
Comparte!
EAPN Galicia e as suas entidades membro propoñen a todas as candidaturas das eleccións municipais do 28 de maio 5 principios e 8 prioridades para reducir a pobreza e a exclusión nos concellos.
Ante a gravidade da emerxencia do acceso a unha vivenda digna e accesible que xa afecta á maioría das persoas en pobreza, as principais propostas e medidas adícanse a asegurar a inclusión residencial. Incluíndo a esixencia de máxima concreción nesta materia ás diferentes candidaturas electorais.
A mellora da información estatística, tanto nos datos de pobreza a nivel de barrio ou de execución orzamentaria de cada concello, permiten avaliar a eficacia e o compromiso dos gobernos municipais na loita contra a pobreza e a exclusión social.

 

CANTAS vivendas se comprometen a facilitar na vindeira lexislatura?
ONDE van a estar situadas?
COMO pensan afrontar cada unha das problemáticas que afectan ao acceso á vivenda digna e accesible?

Foto: Provivienda

Con estas tres preguntas que se están a formular as diferentes candidaturas nas eleccións municipais remata o video Así malviven milleiros de galegas e galegos sen vivendas dignas e accesibles. #EmerxenciaVivenda que se ven de presentar e que resume a gravidade da emerxencia residencial en Galicia.

As eleccións municipais celébranse cando é evidente tanto o impacto da elevada inflación e a suba dos prezos da enerxía e bens de primeira necesidade, como especialmente as enormes dificultades de acceso a unha vivenda digna, axeitada e accesible. Non só nas persoas en pobreza severa ou relativa, senón tamén nas de clase media e media baixa.

No vídeo preséntanse mediante fotografías e testemuñas como malviven un gran número de galegos e galegas, así como as propostas e demandas contra a exclusión residencial.

Conta coa participación de expertas das diferentes entidades especializadas de EAPN Galicia, e está conducido pola súa presidenta, Eloina Ingerto, que fala da vivenda como aspiradora de rendas e o seu vicepresidente, Daniel Bóveda, que presenta a problemática dos desafiuzamentos, a vivenda baleira e o ínfimo parque de vivenda social.

Con convencimento de que é inadmisible a escusa de que nos concellos apenas poden facer nada porque non teñen competencias en vivenda, cando unha grande parte da súa poboación está a sufrir por esta causa, no documento CONCELLOS AO SERVIZO DAS PERSOAS propónse actuacións contra a exclusión residencial, fomentando o acceso á vivenda co alugueiro social e a prevención de desafiuzamentos ou a redución da vivenda baleira, e garantindo que os orzamentos destinados á rehabilitación, accesibilidade ou eficiencia enerxética cheguen aos fogares vulnerables.

5 principios e 8 prioridades para asegurar que dende os concellos se loite contra a pobreza e a exclusión social

Na vindeira lexislatura é factible diminuír a taxa de persoas que se atopan en risco ou situación de pobreza e exclusión nos concellos galegos (25,1% da poboación no 2021), contribuíndo así a que no ano 2030 se vexa reducida ao 14%, tal e como recolle a Meta 11 do Plan Estratéxico Galicia 2022-2030.

Para acadar este obxectivo, no documento Propostas EAPN Galicia Eleccions Municipais 2023 Concellos para as persoas ademais do compromiso xenérico de aumentar a partida de Actuacións de Protección e Promoción social como mínimo nun 20% sobre o gasto executado no 2021, propoñemos a todas as persoas candidatas ás vindeiras eleccións municipais do 28 de maio a asunción dos seguintes

5 principios

Foto: Costame a vida. Dhafinny Lima, 3º premio do Concurso #Emerxencia vivenda

  • Garantir o respecto á dignidade das persoas en risco de pobreza ou exclusión. Evitando discursos de culpabilización, aporofobia, mágoa ou a compaixón.
  • Persoas atenden a persoas. Aplicar o enfoque de Inclusión Activa non asistencialista, garantindo servizos de primeira atención e o fortalecemento dos Servizos Sociais Comunitarios.
  • Fomentar a máxima coordinación interadministrativa e corresponsabilidade política e técnica.
  • Normalizar o diálogo civil coas organizacións do Terceiro Sector de Acción Social.
  • Non admitir o lucro na loita contra a pobreza e a exclusión

8 prioridades

 1. A vivenda digna e accesible é o primeiro. Asegurar actuacións contra a exclusión residencial.
 2. Redución drástica da burocratización extrema e discrecionalidade.
 3. Establecer un Plan integral de loita contra a pobreza e pola inclusión residencial, social e laboral das persoas en vulnerabilidade.
 4. Loita efectiva contra a pobreza e exclusión en familias con nenos e nenas.
 5. A obra pública municipal prioritaria nos orzamentos de investimentos debe ser a accesibilidade e á vivenda digna.
 6. Implantar medidas de atención e protección das mulleres vítimas de violencia machista, en especial as que están en situacións máis extremas como trata, prostitución ou exclusión severa.
 7. Implantar un programa de emprego municipal para persoas en situación de exclusión que evite a dispersión de medidas e esforzos.
 8. Manter servizos básicos contra a exclusión territorial e a pobreza rural: sanitarios, sociais, educativos, transporte ou vivenda e erradicación da fenda dixital.

 

CONCELLOS PARA AS PERSOAS. Propostas EAPN Galicia Eleccions Municipais 2023

Ferramentas para comprobar a eficacia e o compromiso dos gobernos municipais

O proceso electoral e a nova lexislatura municipal contan con varias ferramentas que permitirán tanto a planificación de medidas de inclusión social como a avaliación das mesmas e a credibilidade do compromiso dos novos gobernos locais.

O Ministerio de Hacienda publica anualmente e coa información facilitada dende cada concello galego, tanto o detalle do orzamento municipal como especialmente a execución real por cada partida orzamentaria, entre o que se inclúe a de Actuacións de protección e promoción social, que agrupa o gastos en servizos sociais e fomento do emprego. Nesta ligazón estan dispoñibles os informes de execución orzamentaria ata o 2021.

Dende finais do 2022 xa está dispoñible na páxina web do INE o Atlas de Distribución de Renta de los Hogares, con mapas e indicadores de nivel e distribución de renda por persona e fogar ao nivel de sección censal, a división administrativa máis detallada do territorio. Están xa que logo dispoñibles para cada barrio e concello galego datos como pobreza severa e relativa, pobreza infantil, desigualdade (indice Gini), renda media por persoa e fogar, etcétera.

Similar articles

Fai un comentario

O seu email non será publicado. Os campos marcados son obrigatorios *

*

CONTACTO

Pza. Camilo Díaz Baliño, 17
(Centro de negocios ESMARTA)
Santiago de Compostela
15704 A Coruña
Teléfono: 698 12 71 10

Traducir

GalegoEspañol

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está dando o seu consentimento para a aceptación das devanditas cookies e a aceptación da nosa política de cookiespique no enlace para maior información.

ACEPTAR
Aviso de cookies