Polo dereito a unha vivenda digna, axeitada e accesible

Novas destacadas

  • O vindeiro 30 de xuño, EAPN España e EAPN Galicia celebran en Santiago de Compostela o evento de referencia en Galicia de participación de persoas en risco ou situación de pobreza e exclusión social. O tema central este ano é a violencia administrativa como xeito de vulneración de dereitos das persoas en situación de pobreza ou exclusión social. A xornada culminará cun acto público na Praza 8 de Marzo ás 17:30, onde se dará lectura ao manifesto final de conclusións.   Un ano máis e baixo o lema ‘Stop Violencia Administrativa’, EAPN España e EAPN Galicia celebran o evento de referencia en Galicia de participación de persoas en risco ou situación de pobreza e exclusión social, que terá lugar o vindeiro 30 de xuño, na Escola Galega de Administración Pública. Esta actividade enmárcase nas de Santiago de Compostela como Capital Española da Economía Social Este encontro ten como obxectivo xerar un espazo no que se traballe de cara ao empoderamento e participación real e efectiva das persoas na sociedade na que viven e pecha un proceso previo de obradoiros locais para asegurar a participación efectiva e que conta coa implicación e apoio constante de profesionais de organizacións como Accem, Amaranta, APES, Boa Vida, Cáritas Mondoñedo-Ferrol, COGAMI, Down Galicia e Teima Down Ferrol, Emaus Fundación Social, Fundación Juan Soñador, Medicos do Mundo ou Provivienda. O encontro centrase na denuncia e análise de burocracia extrema (rebautizada como “violencia administrativa” polas persoas afectadas) e como esta contribúe a vulneración de dereitos, especialmente de persoas en situación de pobreza ou exclusión social. Facendo fincapé en dúas dimensións ou espazos nos que cobra especial relevancia: a exclusión e aporofobia nas relacións coa administración e empresas de servizos básicos á cidadanía, como a banca e telecomunicacións; e a aporofobia e obstáculos no acceso a prestacións ou rendas mínimas (RISGA, IMV, Tarxeta Básica, etcétera), especialmente centrándonos nas primeiras experiencias co novo Ingreso Mínimo Vital. Na mesa redonda inicial contase coa intervención de José María Abelló, que participa na organización Emaús e que introducirá o que supón a violencia administrativa para as persoas en situación de pobreza ou exclusión. Posteriormente intervirán representantes da Valedora do Pobo ou do Instituto Galego de Consumo para expoñer cales son as vías de reclamación nas situacións de vulneración de dereitos. Máis tarde e durante toda a mañá, as persoas asistentes traballarán en grupos reducidos o xeito en que estas cuestións afectan na vida diaria e, sobre todo, cales son as propostas para que estes dereitos sexan garantidos. Para rematar, realizarase unha votación para priorizalas e completar o manifesto que se difundirá públicamente e que se enviará a grupos parlamentarios, departamentos implicados en Xunta de Galicia, FEGAMP ou Valedora do Pobo. Lectura pública de conclusións e demandas. Praza 8 de Marzo 17:30 Nesta edición, e a petición das persoas participantes no Encontro, as conclusións e demandas visibilizaranse na rúa. Tras un roteiro dende a EGAP chegarase ás 17:30 á Praza 8 de Marzo para dar lectura ao manifesto do Encontro.

  • 186 millóns de euros para fins sociais se recadarían se as empresas marcasen a Casiña Empresa Solidaria no Imposto de Sociedades Con esta decisión de custe cero, o sector empresarial ten a oportunidade de xerar un impacto positivo na sociedade e contribuír a unha transformación social máis xusta, igualitaria e sostible. A Casiña Empresa Solidaria está incluída no Imposto de Sociedades, que se presenta do 1 ao 25 de xullo de 2022, e marcala supón destinar o 0,7% do recadado a proxectos de interese social. Os fondos recadados a través da Casa Empresa Solidaria do Imposto de Sociedades van dirixidos a financiar unha gran diversidade de proxectos sociais e ambientais, desenvoltos por entidades do Terceiro Sector e dirixidos á loita contra a pobreza, a exclusión social e a desigualdade. Coincidindo co inicio da campaña para a presentación do Imposto de Sociedades, as ONG galegas representadas por EAPN Galicia, CERMI Galicia e Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia, piden a colaboración das empresas para que marquen a Casilla Empresa Solidaria no seu Imposto de Sociedades. As ONG prestaron e prestan servizos esenciais na loita contra o COVID-19, a crise social e económica actual pola inflación e a guerra de Ucraína, apoiando e defendendo os dereito das persoas máis vulnerables. Este traballo é posible grazas ás case 750.000 persoas que en Galicia marcan o X Solidario na súa Declaración da Renda e agora tamén para grandes, medianas ou pequenas empresas coa Casiña Empresa Solidaria. O financiamento económico que chega a través do 0,7% da cota íntegra do Imposto de Sociedades é necesario e fundamental para que moitas ONG galegas poidan seguir prestando servizos e desenvolvendo programas dos que resultan beneficiarias milleiros de persoas, veciñas e veciños cos que convivimos. A medida, que está presente desde o período impositivo de 2018, supón unha inxección de fondos máis que necesaria para moitas das case 700.000 persoas vítimas da pobreza ou a exclusión social no 2020, un 25,7% da poboación galega. Persoas usuarias de programas como o de teleasistencia, apoio ás persoas con discapacidade e familias, educación para a saúde, centros de atención integral para as mulleres diagnosticadas de cancro de mama, residencias, atención a mulleres en dificultade social, centros de día, atención a persoas sen fogar, erradicación de violencia de xénero, atención á poboación rural en pobreza, programas de voluntariado, transporte en vehículos adaptados, entre outros moitos. Empresa e impacto positivo #EmpresasConImpacto En 2022, a Casilla Empresa Solidaria pódese marcar durante o período de presentación do Imposto de Sociedades, entre o 1 e 25 de xullo, e está actualmente dispoñible en dous modelos do devandito imposto: o 200 e o 220. Aparece incluída no apartado “Outros caracteres – fins sociais”, concretamente, na casiña 00073 (dentro do modelo 200) ou ben na 069 (no modelo 220). Marcar a Casilla Empresa Solidaria supón unha decisión libre e altruísta, con custe cero para as empresas, coa que teñen a oportunidade de implicarse directamente na reconstrución social igualitaria e inclusiva, que beneficia, tanto ao tecido empresarial como á sociedade en si mesma. Máis información: www.casillaempresasolidaria.es Twitter: @CasillaEmpresa Linkedin: Casilla Empresa Solidaria Empresa Extraordinaria

  • Xunto á Asociación de Mulleres Rurais de Medeiros (Monterrei, Ourense) e con mulleres de Allariz e Taboadela organizouse este grupo de diálogo no marco do programa MIRADAS de EAPN España no que se busca diagnosticar a presenza e demandas das mulleres que viven en zonas rurais en relación coas tecnoloxías da información e as comunicacións. Os principais problemas da fenda dixital e a escasa cobertura de teléfono e internet refórzanse polos factores de exclusión na zona: non ter un servizo bancario axeitado, a mala conexión dos transportes ou mesmo o difícil acceso á atención sanitaria. O encontro do pasado 6 de maio fíxose grazas ao Centro de Desenvolvemento Rural (CDR) Portas Abertas e coa colaboración de COGAMI e Acadar, e nel participaron a Asociación de Mulleres Rurais de Medeiros e outras mulleres de Allariz e Taboadela. O obxetivo do estudo promovido dende EAPN España e EAPN Galicia é investigar sobre o acceso a Internet no rural; que uso se fai do mesmo e que problemas ou necesidades se teñen. Procurando coñecer a experiencia e demandas das mulleres. Así como falar das oportunidades que existen e elaborar propostas e recomendacións adaptadas ás realidades das zoas rurais das CCAA e das mulleres afectadas pola fenda dixital de xénero. En Galicia as demandas dende o eido rural reforzan o identificado no informe “Fenda dixital: o exercicio dos nosos dereitos en tempo de confinamento”, realizado trala constatación de que o confinamento supuxo un aumento drástico das dificultades de acceso a dereitos e servizos públicos http://eapn-galicia.com/es/a-fenda-dixital-afondase-o-confinamento-supuxo-un-aumento-drastico-das-dificultades-de-acceso-a-dereitos-e-servizos-publicos/ Os principais problemas da fenda dixital e a escasa cobertura de teléfono e internet refórzanse polos factores de exclusión na zona: non ter un servizo bancario axeitado, a mala conexión dos transportes ou mesmo o difícil acceso á atención sanitaria. “Sen xeito, nin dereito” A pesar de que o ano pasado instalaron a fibra óptica en Medeiros, seguen a ter moitas dificultades de cobertura. “Sen xeito, nin dereito”: Non poden queixarse, xa que sí teñen unha instalación que lles permitiría ter acceso a Internet, sen embargo non poden facer uso del con normalidade debido á cobertura da zona, tendo en moitos casos que saír da casa para poder falar por teléfono ou facer unha búsqueda por Internet. A mala conexión co servizo de transporte é outra das trabas que teñen en Medeiros, tanto para poder asistir a unha cita médica como para ir á oficina bancaria. Por un lado, se non dispoñen dun coche, teñen que facer uso do taxi, tendo que invertir cartos, ou facer uso do transporte escolar das nenas e nenos de Medeiros, o que únicamente pasa ás oito da mañá. Por outro, non dispoñen nin de oficina bancaria nin médica. Son servizos básicos que non poden disfrutar e piden que se atenda ás súas demandas. Unha das conclusións da xornada e que confirma outros diagnósticos sobre o rural galego é que sostense (e se sostivo) polas bases xeradas a través das redes de apoio que crearon e crean as mulleres; mentres que os homes saían fora da casa a traballar, elas relacionanse e pasaban e pasan o día xuntas, desenvolvendo lazos emocionais e de coidados. O que máis se remarcou sobre a fenda dixital e de xénero é que os homes do rural utilizan moito máis Internet xa que non saben en que inverter o tempo, non sabendo ocuparse sen unha actividade individual, e mantendo roles da sociedade patriarcal: “o home ten que ser quen leva o sustento á casa”. Ao desvincularse desta maneira do fogar por botar moito tempo fora da casa, por traballo maioritariamente, non inciden sobre aspectos básicos como son os coidados emocionais e relacionais, e o apoio no grupo de iguais. En Medeiros coñecimos a mulleres empoderadas, cunha rede segura, na que cada unha delas se sinte libre de dar a súa opinión e de gobernar na súa parcela persoal. Problemáticas específicas de fenda dixital Mala cobertura teléfonica agrava problemas de saúde: Dificultade para atender a citas médicas telefónicas. Ademais de que non dispoñen de centro de saúde en Medeiros, as consultas médicas son telefónicas, e en moitas ocasións non poden comunicarse coa médica pola cobertura: “Precisamente estaba esperando a chamada da médica e chamoume tres veces, pero non tiña cobertura o teléfono, díxome que para a noite me chamaban”. Cando nos obradoiros queren consultar algo en internet non poden, xa que non teñen cobertura para poder facer a consulta. A técnica ten que levar o material descargado, e no caso de ser algo improvisado, ten que deixalo para outra ocasión. Teñen que probar con diferentes compañías, con diferentes orzamentos de contrato, para saber con cal teñen unha mellor cobertura. (Incremento de gastos por non ter asegurada una boa cobertura). Ademais de depender dunha permanencia, que, en caso de non ter cobertura con esa compañía, lles obriga a ter que pasar o período de permanencia para evitar pagar máis. Instaláronlles fibra óptica despois do confinamento, mentres tanto dependían dunha cobertura 4G (por satélite), a cal non lles permitía facer uso de internet sen ter que “estar buscando” a cobertura; ademais de que nin sequera poden utilizalo dende todas as estancias da casa. A pesar de poñer reclamacións para que instalen fibra na súa casa, no a atenden a través do concello (muller que vive no rural, con discapacidade motora e visual). Páxinas web que non cargan (o cal se agrava coa cobertura da zona), non son accesibles para persoas con discapacidade visual. Agravantes: Envellecemento. Falta de traballo e transporte A xente nova emigra á cidade por traballo, os que permanecen é porque todavía están estudando. Cren que traballar no campo a día de hoxe non compensa, xa que o terreo está disperso e non se promoven cultivos alternativos. Outro dos problemas que atopan é o transporte (para ir a traballar, para levar aos nenos/as á escola ou gardería). Teñen que depender dun coche para poder moverse. Dende Medeiros directamente non hai transporte se non é un coche. Utilizan o transporte escolar de pola mañá (ás oito da mañá). Só dispoñen […]

  • Co recadado na anterior campaña, 141 organizacións de acción social poideron levar a cabo máis de 500 proxectos que beneficiaron de xeito directo a 105.000 persoas Na campaña anterior, en Galicia 744.082 persoas marcaron a X Solidaria, 8.377 persoas máis que hai dous anos, recadándose un total de 19.635.313€. Se todas as galegas e galegos marcasen o X Solidario, a asignación final en Galicia sería de 32.540.813€, é dicir, 12.905.500€ máis dos recadados. Baixo a etiqueta #emerXenciaSOLIDARIA, as ONG galegas lanzan unha campaña nas redes sociais con vídeos de persoas beneficiarias de programas financiados coa X Solidaria.   Coincidindo co inicio da campaña para a presentación da Declaración da Renda, as ONG galegas representadas por EAPN Galicia, Cermi Galicia e Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia, piden a colaboración da cidadanía para que marque o recadro 106 de “Actividades de Interese Xeral consideradas de Interese Social”, coñecido como X Solidaria. Ante a realidade que estamos vivindo actualmente, faise vital contribuír ao funcionamento das entidades que loitan contra á exclusión social e a pobreza. As ONG prestan servizos esenciais na loita contra o COVID-19, a crise social e económica actual pola inflación e a guerra de Ucraína, apoiando e defendendo os dereito das persoas máis vulnerables. Este traballo é posible co X Solidario. O financiamento económico que chega a través do 0,7% do IRPF é necesario e fundamental para que moitas ONG galegas poidan seguir prestando servizos e desenvolvendo programas dos que resultan beneficiarias milleiros de persoas, veciñas e veciños cos que convivimos. Xa foron moitas as persoas que na campaña anterior colaboraron marcando a X Solidaria en Galicia: 744.082 persoas, o que supón o 54,94% do total das contribuíntes. Comparado co ano anterior, foron 8.377 persoas máis as que marcaron o recadro de Actividades de Interese Xeral consideradas de Interese Social. Con este xesto recadáronse 19.635.313€, unha cantidade de 26,39€ por persoa, permitindo recadar a cantidade de 342.930€ máis. Todos estes fondos recibidos durante a campaña do ano pasado, recaeron en 141 organizacións galegas de acción social que puideron levar a cabo máis de 500 proxectos que beneficiaron de xeito directo a 105.000 persoas maiores, con discapacidade, enfermas de cancro, mulleres vítimas de violencia machista, xente moza, nenas e nenos,… Todas estas persoas son usuarias de programas como o de teleasistencia, apoio ás persoas con discapacidade e familias, educación para a saúde, centros de atención integral para as mulleres diagnosticadas de cancro de mama, residencias, atención a persoas xordas na súa contorna sociofamiliar, atención a mulleres en dificultade social, centros de día, atención a persoas sen fogar, erradicación de violencia de xénero, atención á poboación rural desfavorecida e programas de voluntariado, transporte en vehículos adaptados, entre outros moitos. Dende as entidades sociais temos o punto de mira nas 610.363 contribuíntes que seguen sen marcar o X Solidario. Destas, foron 494.714 as que non marcaron ningún recadro e 115.649 as que só marcaron o recadro da Igrexa. Se todas as galegas e galegos marcasen o X Solidario, a asignación final en Galicia sería de 32.540.813€, é dicir, 12.905.500€ máis dos recadados. A nivel estatal, a campaña da renda do exercicio anterior recadou no Estado 386.865.257€ que procederon das 11.646.682 persoas que marcaron o recadro 106 de Actividades de interese social da X Solidaria na declaración da renda. Non obstante, a recadación baixou 345.503€ (-0,61% respecto ao ano anterior) debido á incidencia da crise provocada pola pandemia. Segundo expresou na presentación da campaña, Patricia Blanco, tesoureira de EAPN Galicia: “ o IRPF abarca unha gran diversidade de programas. Aquí estamos representadas entidades que loitamos contra a pobreza, pola discapacidade e pola infancia, que vimos desenvolvendo todo tipo de actividades como programas de atención temperá, de inserción laboral, de exclusión social, para a atención a mulleres en situación de violencia machista, programas educativos…. abarcamos múltiples eidos, intentando dar resposta ás necesidades sociais que detectamos dende os nosos colectivos”. O presidente do CERMI Galicia, Luciano Fernández resaltou que “no ámbito da discapacidade estamos a observar un incremento do empobrecemento en xeral. Moitas familias quedaron sen recursos e estamos a ver como se agravan doenzas e se ralentizan recuperacións funcionais que precisan moitas persoas con discapacidade”. Finalmente, Xesús Vilas, presidente da Plataforma pola Infancia de Galicia, destacou “o aumento dos nenos e nenas que se atopan en risco de exclusión social. As familias teñen cada vez máis problemas para chegar a fin de mes, e iso tradúcese nun incremento das necesidades de moitos nenos, que por desgracia seguirán a incrementarse de non contar cos apoios necesarios” emerXencia SOLIDARIA O Terceiro Sector galego presentaba na Praza da Quintana, coa colaboración do Instituto Europeo Campus Stellae, a campaña do X Solidario con cartóns que recollían o lema Emerxencia Solidaria. O éxito da campaña do ano anterior debeuse a que se recoñecía o traballo de milleiros de persoas que traballan ou son voluntarias en organizacións de acción social, loitando contra a pandemia, coa crise económica e social actual e que seguirán facéndoo. Neste ano queremos encher as redes sociais cos cancelos #emerXenciaSOLIDARIA e #MarcarLaXesLoNormal Dende as entidades de acción social galegas queremos recordar que marcando o X Solidario, o recadro de Fins Sociais, nin se paga máis nin se recibe menos cartos no caso de devolución e, como contrapartida, contribuímos á realización de programas e proxectos para as persoas en risco de exclusión que máis o precisan. Máis información: www.xsolidaria.org  

  • EAPN Galicia busca unha persoa para coordinar e responsabilizarse do Programa Integrado para o fomento da empregabilidade de persoas en situación ou risco de pobreza ou exclusión social e para a elaboración e impulso das propostas de incidencia política en materia de emprego e inclusión sociolaboral. Buscamos unha ou un profesional con experiencia tanto na coordinación ou xestión de programas de inserción sociolaboral e acceso ao emprego (en especial nos impulsados dende a Xunta de Galicia como Plans Integrados de Emprego) como na intervención con persoas en risco ou situación de pobreza ou exclusión social dende entidades do Terceiro Sector Social. No marco do Plan de Recuperación Transformación e Resiliencia e ata final do 2023 será a responsable da coordinación e xestión do Programa Integrado para o fomento da empregabilidade xunto ás entidades membro de EAPN Galicia implicadas. Así como de detectar boas prácticas e identificar propostas e demandas de EAPN Galicia para mellorar as políticas de inserción sociolaboral. Traballar nunha rede de entidades e profesionais obriga a ter competencias de flexibilidade, empatía e capacidade de adaptación ás necesidades da base social ou das administracións públicas así como a unha orientación continua para o traballo en equipo e unha alta capacidade de organización, resiliencia e resposta en prazos axustados. As persoas interesadas poden enviar ao enderezo electrónico info@eapn-galicia.com, ata o 4 de abril de 2022 (incluído), co asunto “Selección programa emprego + NOME E APELIDOS”. Adxuntando CV actualizado e unha carta de motivación e experiencia que inclúa 3/4 propostas xustificadas para a mellora das políticas de inserción sociolaboral das persoas en pobreza ou exclusión social en Galicia (máximo 2 páxinas).

  • Neste seminario on line organizado por EAPN Galicia e a Fundación Esplai analizouse o impacto da reforma laboral nas contratacións de persoal nas entidades do Terceiro Sector e nas fomentadas nos diferentes programas de inserción sociolaboral de persoas en vulnerabilidade. A reforma laboral ten unhas implicacións notables e en moitos casos descoñecidas tanto no aumento dos custes laborais nas entidades como para poder cumprir os requisitos de inserción laboral dos programas en marcha. O 24 de marzo EAPN Galicia, en coordinación coa Fundación Esplai Cidadanía Comprometida, organizaron esta xornada co obxectivo de coñecer como afecta ás entidades do Terceiro Sector e as súas implicación nos diferentes programas de inserción sociolaboral de persoas en vulnerabilidades. Esta actividade celebrouse no ano en que Santiago de Compostela é a capital española da economía social. Tratouse dun seminario puramente técnico, orientado á resolución de dúbidas e dirixido fundamentalmente a persoal directivo ou xerencias de entidades do Terceiro Sector, aínda que aberta a outras profesionais interesadas. Nunha primeira parte xunto a Eduardo Izquierdo, experto da Fundación Esplai proporciou información sobre as implicacións da reforma laboral nas entidades do Terceiro Sector. Na segunda, xunto a responsables da Consellería de Emprego e Igualdade, procurouse informar de como se vai aplicar a reforma laboral nas diferentes convocatorias que afectan a entidades non lucrativas, tanto as de inserción nas propias entidades como nas diferentes liñas de inserción sociolaboral Documentación da xornada Guía para entender la reforma laboral en el Tercer Sector Gestión Tercer Sector. Fundación Esplai. Aplicación práctica reforma laboral en TSAS Presentación Eduardo Izquierdo. Fundación Esplai. Guía de Contratos SEPE con normativa vixente en materia de contratos de traballo e incentivos á contratación NOTA CONJUNTA 230322. Dirección General de Trabajo y el Servicio Público Empleo (SEPE) sobre nuevos contratos de duración determinada vinculads a programas financiados con fondos europeos. Como afecta a Reforma Laboral ás convocatorias da Conselleria de Emprego e Igualdade? (Vídeo) PROGRAMA 9.30h. Benvida EAPN Galicia e Fundación Esplai 9:35h. Como compartir recursos entre máis de 1.000 entidades: unha proposta dende Fundación Esplai Xestión Terceiro Sector. 9:45h a 11:15h. Como afecta a reforma laboral ás entidades do Terceiro Sector? Eduardo Izquierdo, responsable do Departamento Laboral de Gestión Tercer Sector 11:30 h a 13:00h. Como vai a ser aplicada a reforma laboral nas convocatorias de inserción sociolaboral? Mª Belén Liste Lázara. Subdirectora Xeral de Emprego. Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social. Jesús Sanjurjo Paz. Subdirector Xeral de Colocación. Dirección Xeral de Formación e Colocación.

  • O contexto de crise social, económica e sanitaria xerado ao redor da COVID-19, está a evidenciar a fraxilidade dos dereitos alcanzados polas mulleres e a desigualdade xa existente, sostida por un sistema social, político e económico que trata de maneira diferencial a homes e mulleres. No 2022 a Xunta de Galicia debe por en marcha do Plan de Choque contra a pobreza en familias Monoparentais, tal e como establece a Lei de Impulso Demográfico, e a Estratexia Galega contra a violencia machista, en especial a máis extrema (prostitución, trata, senfogarismo). No Día Internacional da Muller, a Rede Europea de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social no estado español (EAPN España) e EAPN Galicia, agrupando ás organizacións do Terceiro Sector de Acción Social comprometidas coa prevención e erradicación da pobreza e a exclusión, queremos explicitar con claridade que: O contexto de crise social, económica e sanitaria xerado ao redor da COVID-19, está a evidenciar a fraxilidade dos dereitos alcanzados polas mulleres e a desigualdade xa existente, sostida por un sistema social, político e económico que trata de maneira diferencial a homes e mulleres. A pesar de que aínda non contamos con todos os datos necesarios para medir o impacto real da COVID-19 nas mulleres, todo apunta a que a situación de desigualdade da que partiamos agudizouse: o desemprego creceu considerablemente, seguen asumindo a maior parte da responsabilidade do coidado da familia, seguen tendo un salario inferior, seguen aforrando menos e tendo traballos moito menos seguros, cun maior impacto da fiscalidade nas mulleres polos seus salarios máis baixos. É necesario xerar unhas condicións laborais e empregos de calidade para as mulleres a todos os niveis, xa que tanto nos sectores que requiren dunha menor cualificación, como naqueles con maior nivel de esixencia, as mulleres atópanse con condicións precarias ou en desvantaxe, o que as impide desenvolverse profesionalmente. A taxa de traballo a tempo parcial entre as mulleres foi sempre extraordinariamente superior á dos homes. Para o 2021, o emprego a tempo parcial ocupa ao 22,4% das mulleres e só ao 6,5% dos homes. Ademais, en 2021 o 11,0% das mulleres son traballadoras dos servizos de saúde e o coidado de persoas, mentres que tan só teñen esta ocupación o 2,7 % dos homes. A recentemente aprobada Reforma Laboral debería atallar a problemática da temporalidade, a precariedade e a irregularidade no emprego feminino. Esta situación de desigualdade visibilizou a enorme vulnerabilidade do noso sistema nun aspecto esencial: os coidados. Estes atópanse principalmente en mans das mulleres e están invisibilizados, precarizados e infravalorados. Evidenciouse que faltan medidas de protección e de corresponsabilidade. Desde EAPN subliñamos a necesidade de que se mida o impacto real desta crise no ámbito dos coidados, así como o impacto global da pandemia nas mulleres. Que perspectivas de futuro teñen as mulleres en situación de pobreza e exclusión a día de hoxe? Esas mulleres que non puideron incorporarse ao mercado laboral, que sofren o desemprego e a precariedade, e que, sen medidas adaptadas e específicas, quedan relegadas ao espazo patriarcal dos coidados e o fogar. É moi importante engadir unha mirada interseccional, entendendo que as mulleres non son un grupo homoxéneo e que non están igualmente posicionadas nas estruturas sociais, senón que existen outros factores, como a clase, a etnia, o lugar de procedencia, a orientación sexual, a idade ou a discapacidade, etc. que condicionan e inflúen nas situacións de discriminación e violencia que se exercen contra elas. Por último, non podemos deixar de lembrar a situación das mulleres nos conflitos bélicos, que hoxe vemos reflectida na guerra de Ucraína. A violencia contra mulleres e nenas nas zonas de conflito maniféstase de maneira cruel nas violacións e abusos sistemáticos que sofren, que as converten nun mero botín de guerra. Ante esta situación, non hai cabida para o cuestionamiento dunha realidade que como Rede Europea de Loita contra a Pobreza coñecemos moi de preto. Por iso, reivindicamos accións como as seguintes: A elaboración dun informe do impacto da COVID-19 nas mulleres analizando as distintas circunstancias de interseccionalidad que inflúen directamente nesa desigualdade e nas limitacións de acceso a dereitos. A implementación dos fondos estruturais e dos fondos europeos para a reconstrución con perspectiva de xénero, poñendo o foco nas mulleres que sufriron a crise humanitaria provocada pola pandemia. A implementación de medidas concretas en materia de protección e corrección das desigualdades, así como do impacto da violencia contra as mulleres, nenas e nenos. O cumprimento do o Obxectivo de Desenvolvemento Sostible Nº 5, poñendo fin a todas as formas de discriminación contra as mulleres e nenas, que non é só un dereito humano básico, senón que ademais é crucial para o desenvolvemento sostible. Xunta de Galicia: Loitar por fin contra a pobreza nas familias monoparentais e contra a violencia machista, en especial a mais extrema No 2022, facer crible a ambición da Xunta de Galicia na loita contra a desigualdade de xénero e a violencia machista obriga a por en marcha dous compromisos electorais imprescindibles: Posta en marcha con urxencia do Plan de Choque contra a pobreza en familias Monoparentais, tal e como establece a Lei de Impulso Demográfico. E inadmisible o retraso na súa aprobación cando a metade destas familias, 8 de cada 10 encabezadas por unha muller, están na pobreza. Esta protección ás familias encabezadas por mulleres e o recoñecemento dos coidados debe ser tamén unha realidade na prevista modificación da Lei de Inclusión Social de Galicia. Estratexia Galega contra a violencia machista, en especial a máis extrema (prostitución, trata, senfogarismo). Elaborar o “Plan galego contra a trata e a explotación sexual“ En EAPN creemos necesaria unha transformación social que poña no centro a sustentabilidade da vida, construíndo un sistema global con políticas públicas centradas na persoa e con criterios de corresponsabilidade, seguindo os obxectivos da Axenda 2030. Por iso, facemos un chamamento a todos os actores sociais e políticos sobre a inescusable tarefa de poñer fin a este fenómeno estrutural que provoca, en cada crise, unha reprodución social dos roles de xénero, un incremento da […]

  • As persoas en pobreza ou vulnerabilidade denuncian a condea á exclusión financeira ao negarlles en moitas entidades bancarias o dereito a unha conta bancaria básica gratuita, embargando contas a perceptoras de rendas mínimas ou cargando comisións abusivas. Na campaña #AporofobiaBancaria e no seminario “Inclusión financeira: enfoque de dereitos ou aporofobia bancaria?” presentáronse as conclusións e demandas do informe “Inclusión financiera para el desarrollo sostenible”, a primeira investigación detallada sobre este problema na que participaron 348 persoas afectadas en toda España, a metade galegas. “Decisións políticas e económicas nos levaron a unha situación de exclusión financeira insostible para millóns de familias. O Banco de España e o Ministerio de Economía deben afrontar a aporofobia bancaria e garantir que toda a cidadanía teña acceso ao sistema bancario e financeiro”, declarou o presidente de EAPN España e EAPN Europa, Carlos Susías, na inauguración da xornada ‘Inclusión financiera: ¿enfoque de derechos o aporofobia bancaria?, organizada o 9 de febreiro xunto a EAPN Galicia. Dende a rede galega coordinouse tamén a campaña en redes sociais que se lanzou este mesmo día co cancelo #aporofobiabancaria. Na xornada presentouse o informe ‘Inclusión financiera para el desarrollo sostenible, un enfoque de derechos en el proceso de reconstrucción post pandemia’, a primeira investigación específica sobre as principais causas das dificultades financeiras atopadas polos fogares no contexto de crise social e económica derivada da pandemia, analizando a xestión dos recursos a situación de endebedamento das persoas, o acceso á banca e aos servizos bancarios, así como problemas como a perda de servizos nas zonas rurais. Graciela Malgesini, coordinadora desta investigación xunto a Siara Sánchez destacaron que máis de 37 millóns de persoas carecen de acceso en toda Europa a servizos financeiros formais e están en situación de exclusión financeira (un millón en España). Só Dinamarca e Finlandia, teñen o 100% da poboación totalmente incluído no sistema financeiro. Según o INE, no 2021, o 35,4% da poboación non podía afrontar un gasto imprevisto de 650 euros, o 45,1% chega con algunha ou moita dificultade a fin de mes e o 12,2% ten atraso no pago dos gastos da vivenda habitual. A pandemia agravou a situación de ‘”istrés financeiro” (fogares obrigados a usar os seus aforros ou a pedir cartos prestados ao carecer de renda dispoñible) na que vive o 7,3% da poboación en España (1.329.863 fogares). Causas de exclusión ao acceso dunha conta bancaria A investigación, realizada sobre unha mostra 348 persoas en situación de vulnerabilidade social, revelou que case a metade (47,6%) sufriron no último ano un gran incremento das comisións por servizos da súa entidade bancaria; o 44,2% asegurou que as condicións da súa conta empeoraron e quitáronlle bonificacións e ao 20,2% denegóuselle a súa solicitude de apertura dunha conta bancaria. As principais causas de exclusión ao acceso dunha conta bancaria sinaladas polas persoas enquisadas son: Dende as entidades bancarias pídenlles requisitos que non poden cumprir (80%). O 60% queda excluído debido a que os seus ingresos son moi escasos. O 20% ten medo a operar por Internet. A esta discriminación no acceso únese con outro concepto clave: a ’violencia administrativa’, que fai referencia ao trato distante, prexuizoso, sen empatía nin calidade por parte da administración pública ou das entidades bancarias encargadas de atender ás persoas sen recursos ou en vulnerabilidade. Por exemplo: A tramitación en liña estase priorizando fronte á atención presencial. No ámbito rural non se cumpre co principio de igualdade, porque a poboación non ten acceso á atención. Os trámites son demasiado complexos, e que non teñen recursos para pagar un servizo de defensa legal que lles apoie, o cal os leva abandonar as reclamacións. Na xornada, Fernando de Andrés, secretario xeral da Valedora do Pobo de Galicia, chamou a atención sobre os colectivos que máis están a sufrir o aumento da exclusión financeira: “Persoas maiores, migrantes e refuxiadas ou perceptoras de pensións ou rendas mínimas de baixo importe, trasladan repetidamente a súa preocupación polas dificultades para acceder a contas básicas gratuítas, o cobro de elevadas comisións bancarias ou o embargo indebido de prestacións”. Carlos San Juan, promotor da campaña #SoyMayorNoIdiota, explicou o éxito da mesma, e o compromiso do Goberno fronte ao trato dos bancos, tras conseguir 600.000 firmas de apoio. “Esta campaña naceu do monopolio dixital das entidades bancarias. A dixitalización é importante, pero o máis urxente é recuperar a atención humana e persoal nas entidades bancarias. Así llo transmitimos á ministra Calviño”. Manuel Pardos, presidente de ADICAE, destacou como “impactou a pandemia no sobreendebedamento familiar. Un problema que leva máis de 20 anos enquistado e que afectou a millóns de persoas en España. A alfabetización financeira debe ser unha prioridade para a banca”. Por último, Sol Vázquez, xerente do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, destacou “as carencias de información dos consumidores para acceder á conta de pago básica. A pesar de que a normativa obriga ás entidades de crédito a informar sobre as contas de pago básicas, existe un incumprimento xeneralizado de tales deberes de información. O acceso ao sistema bancario e financeiro é un servizo esencial, polo que deben corrixirse todas as dificultades de acceso e esixir o seu cumprimento. A normativa debe protexer ás persoas consumidoras, en especial ás máis vulnerables”. Propostas ante a situación de exclusión financeira Para facer fronte a esta situación, dende EAPN prantéxanse varias demandas, bastantes delas propostas polas propias persoas afectadas no pasado Encontro Galego de Participación: Unha intervención ampla dos gobernos central e autonómicos para erradicar a pobreza entre a poboación que traballa e a que está desempregada ou inactiva. O Goberno debería garantir a operatividade da conta básica, tal como obriga a lei. Tamén é necesario establecer que as entidades bancarias non apliquen comisións por cobranza de servizos ás contas con menores contías. O Goberno debería mellorar a opción da bancarrota persoal, para que as persoas afectadas por falta de pagamentos poidan volver empezar e non queden lastradas polo endebedamento durante toda a vida, incluíndo a dos seus descendentes, quen herda as súas débedas. O Goberno debería lanzar unha campaña de acceso a […]

CONTACTO

Basquiños, 33
Santiago de Compostela,
15704 A Coruña
Teléfono: 881 95 72 84

Traducir

GalegoEspañol

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está dando o seu consentimento para a aceptación das devanditas cookies e a aceptación da nosa política de cookiespique no enlace para maior información.

ACEPTAR
Aviso de cookies