Polo dereito a unha vivenda digna, axeitada e accesible

Novas destacadas

  • EAPN Galicia lanza unha oferta laboral de 3 contratos dun ano de duración para o desenvolvemento dun programa de apoio a persoas en pobreza con dereito ao Ingreso Mínimo Vital pero que aínda non o solicitaron (Non take up)   En todo o estado estase a observar que unha boa parte das persoas ás que vai dirixido o Ingreso Mínimo Vital non o solicitaron aínda. Trátase normalmente de persoas en situacións de pobreza severa e de “ruptura social”. Na práctica, ese “Non take up” (NTU), imposibilita o logro das metas previstas co IMV. EAPN España e todas as redes autonómicas EAPN están a poñer en marcha un proxecto cuxo obxectivo fundamental é reverter esta situación, a través da mobilización desas persoas, comprobando posteriormente os resultados obtidos. Paralelamente desenvolverase unha investigación acerca das causas e consecuencias do NTU para, posteriormente, elaborar un documento que incorpore recomendacións sobre políticas para combater esta situación. Para a implantación deste programa dende novembro de 2022, EAPN Galicia busca unha persoa para desenvolver a coordinación territorial do proxecto e dúas persoas técnicas que realizarán o traballo de campo. Todas elas reforzarán o proceso de incidencia política sobre o sistema galego de ingresos mínimos. Achéganse máis abaixo a convocatoria de ambos perfís. As persoas interesadas, que deberán asegurar o seu coñecemento e/ou experiencia na solicitude de Ingreso Mínimo Vital ou RISGA, poderán presentar as súas candidaturas achegando o seu CV actualizado e unha carta de motivación e experiencia que inclúa 2/3 propostas xustificadas para a mellora do sistema de rendas mínimas en Galicia (IMV e RISGA) a info@eapn-galicia.com, co asunto “Selección Coordinación IMV + NOME E APELIDOS” ou ben “Selección Técnica IMV + NOME E APELIDOS”. O prazo de presentación remata o próximo día 13 de outubro de 2022 (incluído).

  • Nesta xornada organizada polo Instituto Galego do Consumo e a Competencia e EAPN Galicia preténdese dar claves ás profesionais de entidades do Terceiro Sector diante das entidades bancarias ou financeiras: apertura de contas de pago básicas, comisións bancarias abusivas, sobreendebedamento, etcétera. Esta actuación enmárcase na campaña #AporofobiaBancaria contra a exclusión financeira coa que se pretende dar resposta ás constantes denuncias de persoas en vulnerabilidade na súa relación con moitas entidades bancarias: cargando comisións abusivas, negando o dereito a unha conta gratuíta ou embargando contas a perceptoras de rendas mínimas.   O 5 de outubro, de 9:30 a 12:30 o Instituto Galego do Consumo e a Competencia e EAPN Galicia organizan o seminario online Asegurando a inclusión bancaria e financeira. Trátase dunha xornada gratuíta e puramente práctica, impartida por profesionais expertas da Escola Galega de Consumo e orientada a dar claves e resolver dúbidas ás profesionais ou voluntarias de entidades do Terceiro Sector diante das entidades bancarias ou financeiras sobre aqueles problemas ou conculcación de dereitos das persoas en pobreza ou exclusión social coas que traballan. Nunha primeira parte facilitarase información sobre a normativa de contas de pago básicas, comisións bancarias abusivas, etcétera. E na segunda centrarase en como afrontar o sobreendebedamento: tarxetas revolving, microcréditos, créditos rápidos, etcétera. Reclamando medidas contra a discriminación financeira das persoas en pobreza ou exclusión social A xornada enmárcase na campaña #AporofobiaBancaria contra a exclusión financeira e que pretende afrontar as constantes denuncias de persoas en vulnerabilidade na súa relación con moitas entidades bancarias: cargando comisións abusivas, negando o dereito a unha conta bancaria gratuíta ou embargando irregularmente contas a perceptoras de rendas mínimas. Estes problemas e propostas de solución foron identificados e detallados no informe ‘Inclusión financiera para el desarrollo sostenible, a primeira investigación específica sobre as principais causas das dificultades financeiras atopadas polos fogares no contexto de crise social e económica derivada da pandemia. Varias destas propostas están a ser impulsadas xunto a institucións aliadas como o Instituto Galego de Consumo, a Consellería de Política Social ou a Valedora do Pobo. Inscricións antes do martes 4 de outubro na seguinte ligazón:   PROGRAMA 9:30 Presentación e benvida: EAPN Galicia e Instituto Galego do Consumo e a Competencia 9:35 – 10:45 A conta bancaria de pago básica 10:45 – 11:10 Pausa- Descanso 11:15 – 12:15 O sobreendebedamento: tarxetas revolving, microcréditos, créditos rápidos, etc … 12:15 -12.30 Rolda de preguntas sobre temas de consumo en xeral. Poñentes: Montserrat Rodríguez da Escola Galega de Consumo

  • Por primeira vez en Galicia, 14 entidades do Terceiro Sector de Acción Social, coordinadas por EAPN Galicia, están a desenvolver de forma conxunta un programa para o fomento da empregabilidade e a inclusión sociolaboral de persoas en situación ou risco de exclusion social. Desenvolverase entre 2022 e 2023 e está dirixido a case 400 persoas desempregadas en situación ou risco de exclusión social, cun obxectivo de inserción laboral de cando menos un 20% Este programa é froito da colaboración entre a Consellería de Emprego e Igualdade e EAPN Galicia, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia impulsado pola Unión Europea e o Ministerio de Trabajo y Economía Social. Traballar en rede e unir esforzos para acadar unha maior inserción sociolaboral das persoas en situación ou risco de exclusión. Este é o principal reto da iniciativa de traballo en rede para un emprego digno, posta en marcha por 14 entidades membro de EAPN Galicia no 2022 e 2023 no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia para España e co financiamento da Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade e o Ministerio de Traballo e Economía Social. A aínda elevada taxa de desemprego en Galicia (11,4% da poboación segun a EAPN de xuño de 2022) é moito mais grave entre as persoas en situación ou risco de exclusión e vulnerabilidade, xa que atopan maiores dificultades de inserción sociolaboral. Pola situación de exclusión da que proveñen cando non de pobreza pero tamén polas trabas administrativas, burocráticas e de xestión, ademais das barreiras que atopan respecto a prexuízos que lles supón atoparse nesta situación. Persoas pertencentes a colectivos vulnerables con factores de exclusión recollidos na Lei 10/2013 de Inclusión Social de Galicia como ter cargas familiares non compartidas, pobreza, estar en proceso de rehabilitación social, mulleres vítimas de violencia de xénero ou de explotación sexual-laboral en redes de prostitución ou trata, vítimas de violencia doméstica, inmigrantes ou emigrantes retornados, discapacidade, menores procedentes de institucións de protección, adultos con penas cumpridas en institucións penitenciarias, estar en situación de senfogarismo, pertencer a unha minoría étnica, etcétera. Esta iniciativa de traballo en rede pretende mellorar a empregabilidade dun mínimo de 384 persoas e a inserción laboral de cando menos un 20% das mesmas pero tamén identificar boas prácticas e propostas de mellora da calidade dos programas de inserción sociolaboral, recollendo o traballo desenvolvido polo persoal técnico das entidades, que están a dar resposta á multicausalidade das situacións das persoas en situación ou risco de exclusión. O programa estase a desenvolver en toda Galicia, principalmente nas cidades de Santiago de Compostela, A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, pero tamén noutras localidades galegas. Traballando en rede pola inclusión sociolaboral e o emprego digno No marco deste programa, o 8 de xullo tivo lugar na EGAP o Seminario Traballando en rede pola inclusión sociolaboral e o emprego digno das persoas vulnerables. Unha xuntanza técnica do equipo de emprego das 14 entidades que están a traballar no programa. O obxectivo desta xornada, no marco de Santiago de Compostela como Capital Española da Economía Social, foi analisar os aspectos positivos e eivas atopadas ata agora, compartir experiencias da posta en marcha do programa e realizar propostas de mellora, para a súa implantación inmediata e para seren recollidas no manual de boas prácticas final coa filosofía do programa: favorecer o coñecemento e aprendizaxe e o traballo en rede para facer incidencia política na mellora das políticas de emprego, de xeito que beneficien a inserción sociolaboral das persoas mais vulnerables. Estas propostas de mellora foron trasladadas á Conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, e á Directora Xeral de Formación para o Emprego e Orientación, Zeltia Lado que asistiron á xornada, así como a Consellería de Política Social. Destacamos as seguintes: Priorizar ás persoas en situación ou risco de exclusión social nas políticas activas de emprego, contando coas entidades especializadas do Terceiro Sector de Acción Social como, únicas de facto, impulsoras das mesmas. Falamos de inclusión sociolaboral, nunca poden ir por separado os aspectos persoais, sociais e laborais para evitar o fracaso. E obrigado asegurar a colaboración constante e a coordinación política e técnica entre as Consellerias de Promoción do Emprego e Igualdade e a de Política Social. E nos concellos entre as areas de servizos sociais e emprego. Programas con duración plurianual, que permitan traballar coas mesmas persoas durante todo o período. Está demostrado que no caso de persoas en situación ou risco de pobreza ou exclusión social os itinerarios de maior duración levan aparellados unhas maiores taxas de inserción sociolaboral. Os itinerarios de emprego esixidos nas convocatorias deben ser flexibles, para lograr que sexan realmente persoalizados e se axusten ás necesidades individuais de cada persoa participante. Respuesta rápida da administración para axilizar a posta en marcha de programas de inserción sociolaboral e simplificación burocrática na acreditación da vulnerabilidade. Colaboración da Consellería na difusión e comunicación do programa, así como na súa positiva función de ponte de contacto coas empresas para a prospección de emprego.   Puntos clave para entender o programa Obxectivo: A inserción no mercado laboral dos colectivos máis vulnerables, facilitando unha actuación integral sobre as súas necesidades, e facendo unha programación individualizada dos seus requirimentos de emprego en función da contorna familiar, cultural e xeográfica na que interactúan. Ese enfoque integral de pleno desenvolvemento da persoalidade cara a estes colectivos e persoas prestado por estas entidades conforma un servizo diferenciado que abrangue un interese social de maior alcance que o estritamente vinculado á procura de emprego. Como se detalla na infografía final, o programa inclúe accións de orientación sociolaboral, formación ocupacional, prospección do mercado laboral e contactos con empresas, acompañamento na procura de emprego. A quen vai dirixido: Persoas desempregadas en situación ou risco de exclusión social. Un total de 384 participantes completarán o itinerario (192 en cada anualidade), cun obxectivo de inserción laboral de, polo menos, un 20% delas. Quen o está a desenvolver: Coa coordinación da EAPN Galicia, estase a levar a cabo por 14 entidades membro especializadas: Acción […]

  • O 30 de xuño e baixo o lema “STOP Violencia administrativa!”, EAPN España e EAPN Galicia celebraron en Santiago de Compostela o Encontro de Participación social. O evento de referencia en Galicia de participación de persoas en risco ou situación de pobreza e exclusión social. O tema central este ano foi a violencia administrativa ou a aporofobia e a burocratización extremas como xeito de vulneración de dereitos das persoas vulnerables. Durante toda a xornada culminou o traballo previo en obradoiros locais para identificar propostas e demandas que serán transmitidas a Xunta, concellos e grupos parlamentarios. A xornada culminou cun acto público onde se deu lectura ao manifesto final de conclusións. Un ano máis e baixo o lema ‘Stop Violencia Administrativa’, EAPN España e EAPN Galicia celebraron o evento de referencia en Galicia de participación de persoas en risco ou situación de pobreza e exclusión social, que tivo lugar o 30 de xuño, na Escola Galega de Administración Pública. Esta actividade enmárcase en Santiago de Compostela como Capital Española da Economía Social. Este encontro tivo como obxectivo xerar un espazo no que se traballa de cara ao empoderamento e participación real e efectiva das persoas na sociedade na que viven e pechou un proceso previo de obradoiros locais para asegurar a participación efectiva e que contou coa implicación e apoio constante de profesionais de organizacións como Accem, AGARESO, Amaranta, APES, Boa Vida, Cáritas Mondoñedo-Ferrol, COGAMI, Down Galicia e Teima Down Ferrol, Emaus Fundación Social, Fundación Juan Soñador, Medicos do Mundo ou Provivienda. O encontro centrouse na denuncia e análise da aporofobia e a burocracia extrema (rebautizada como “violencia administrativa” polas persoas afectadas) e como esta contribúe á vulneración de dereitos, especialmente de persoas en pobreza ou exclusión social. Facendo fincapé en dúas dimensións ou espazos nos que cobra especial relevancia: a exclusión e aporofobia nas relacións coa administración e empresas de servizos básicos á cidadanía, como a banca e telecomunicacións; e a aporofobia e obstáculos no acceso a prestacións ou rendas mínimas (RISGA, IMV, Tarxeta Básica, etcétera), especialmente centrándonos nas primeiras experiencias co novo Ingreso Mínimo Vital. Trala rendición de contas da presidenta de EAPN Galicia, Eloina Injerto, sobre o que se fixo coas demandas do encontro do ano pasado, na mesa redonda inicial contouse coa intervención de José María Abelló, que participa na organización Emaús e que introduciu o que supón a violencia administrativa para as persoas en situación de pobreza ou exclusión. Posteriormente interviron Fernando de Andrés, secretario xeral da Valedora do Pobo e Sol Vázquez, directora do Instituto Galego de Consumo para expoñer cales son as vías de reclamación nas situacións de vulneración de dereitos. Durante o resto da mañá, as persoas asistentes traballaron en grupos reducidos o xeito en que estas cuestións afectan na súa vida diaria e, sobre todo, cales son as propostas para que estes dereitos sexan garantidos. Para rematar, realizouse unha votación para priorizalas e completar o manifesto que agora se difunde públicamente e que se enviará a grupos parlamentarios, departamentos implicados en Xunta de Galicia, FEGAMP ou Valedora do Pobo.     “Personas atienden a personas”. Lectura pública do Manifesto STOP Violencia administrativa! Nesta edición, e a petición das persoas participantes no Encontro, as conclusións e demandas visibilizáronse na rúa. Tras un roteiro dende a EGAP as asistentes chegaron á Praza 8 de Marzo para dar lectura ao Manifesto STOP Violencia administrativa!, que resume o Encontro, No Manifesto reclámase unha efectiva participación social e política e ter oportunidades para a integración plena: “Non queremos favores nin caridade, queremos que se garantan os dereitos de todas as persoas, apoiando especialmente a aquelas ás que determinadas circunstancias llo poñen máis difícil. Visibilizamos a exclusión e aporofobia nas relacións coa administración, banca ou empresas de enerxía ou de telecomunicacións, entendidos como servizos básicos á cidadanía” Somos cidadanía activa e, como tal, reclamamos e defendemos os nosos dereitos, reivindicamos o noso espazo e propoñemos medidas que cremos farán posible unha sociedade máis xusta para todos e todas con propostas como: Asegurar que todas as persoas teñen os medios, formación e información para aceder aos servizos, xestións online, etc. a través dunha figura de acompañamento. Persoas atenden a persoas: máis persoal, máis coordinación e humanización. Tratar cada situación de xeito individual e personalizado, con información e asesoramento completo. Empatía, humanización e escoita activa. Simplificar os requisitos de acceso a diferentes axudas para reducir a burocracia e diminuir os prazos de tramitación. A Coordinadora do Grupo de Participación de EAPN Galicia, Yosehanna Ledesma, resume neste vídeo realizado polo fotógrafo Oscar Dacosta da Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social (AGARESO) o que se fixo no Encontro.   Material e documentación relacionada: Manifesto “Stop violencia administrativa” Informe final Encontro Galego Participación 2022 Vídeo rendición de contas Eloina Injerto (presidenta EAPN Galicia): que fixemos coas propostas do ano pasado? Vídeo resumo do encontro Triptico informativo Que e a violencia administrativa? Como reclamamos os nosos dereitos? Album de fotos Facebook Programa especial (1) “Con la Casa en la mochila”. Radio Topo Zaragoza

  • 186 millóns de euros para fins sociais se recadarían se as empresas marcasen a Casiña Empresa Solidaria no Imposto de Sociedades Con esta decisión de custe cero, o sector empresarial ten a oportunidade de xerar un impacto positivo na sociedade e contribuír a unha transformación social máis xusta, igualitaria e sostible. A Casiña Empresa Solidaria está incluída no Imposto de Sociedades, que se presenta do 1 ao 25 de xullo de 2022, e marcala supón destinar o 0,7% do recadado a proxectos de interese social. Os fondos recadados a través da Casa Empresa Solidaria do Imposto de Sociedades van dirixidos a financiar unha gran diversidade de proxectos sociais e ambientais, desenvoltos por entidades do Terceiro Sector e dirixidos á loita contra a pobreza, a exclusión social e a desigualdade. Coincidindo co inicio da campaña para a presentación do Imposto de Sociedades, as ONG galegas representadas por EAPN Galicia, CERMI Galicia e Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia, piden a colaboración das empresas para que marquen a Casilla Empresa Solidaria no seu Imposto de Sociedades. As ONG prestaron e prestan servizos esenciais na loita contra o COVID-19, a crise social e económica actual pola inflación e a guerra de Ucraína, apoiando e defendendo os dereito das persoas máis vulnerables. Este traballo é posible grazas ás case 750.000 persoas que en Galicia marcan o X Solidario na súa Declaración da Renda e agora tamén para grandes, medianas ou pequenas empresas coa Casiña Empresa Solidaria. O financiamento económico que chega a través do 0,7% da cota íntegra do Imposto de Sociedades é necesario e fundamental para que moitas ONG galegas poidan seguir prestando servizos e desenvolvendo programas dos que resultan beneficiarias milleiros de persoas, veciñas e veciños cos que convivimos. A medida, que está presente desde o período impositivo de 2018, supón unha inxección de fondos máis que necesaria para moitas das case 700.000 persoas vítimas da pobreza ou a exclusión social no 2020, un 25,7% da poboación galega. Persoas usuarias de programas como o de teleasistencia, apoio ás persoas con discapacidade e familias, educación para a saúde, centros de atención integral para as mulleres diagnosticadas de cancro de mama, residencias, atención a mulleres en dificultade social, centros de día, atención a persoas sen fogar, erradicación de violencia de xénero, atención á poboación rural en pobreza, programas de voluntariado, transporte en vehículos adaptados, entre outros moitos. Empresa e impacto positivo #EmpresasConImpacto En 2022, a Casilla Empresa Solidaria pódese marcar durante o período de presentación do Imposto de Sociedades, entre o 1 e 25 de xullo, e está actualmente dispoñible en dous modelos do devandito imposto: o 200 e o 220. Aparece incluída no apartado “Outros caracteres – fins sociais”, concretamente, na casiña 00073 (dentro do modelo 200) ou ben na 069 (no modelo 220). Marcar a Casilla Empresa Solidaria supón unha decisión libre e altruísta, con custe cero para as empresas, coa que teñen a oportunidade de implicarse directamente na reconstrución social igualitaria e inclusiva, que beneficia, tanto ao tecido empresarial como á sociedade en si mesma. Máis información: www.casillaempresasolidaria.es Twitter: @CasillaEmpresa Linkedin: Casilla Empresa Solidaria Empresa Extraordinaria

  • Xunto á Asociación de Mulleres Rurais de Medeiros (Monterrei, Ourense) e con mulleres de Allariz e Taboadela organizouse este grupo de diálogo no marco do programa MIRADAS de EAPN España no que se busca diagnosticar a presenza e demandas das mulleres que viven en zonas rurais en relación coas tecnoloxías da información e as comunicacións. Os principais problemas da fenda dixital e a escasa cobertura de teléfono e internet refórzanse polos factores de exclusión na zona: non ter un servizo bancario axeitado, a mala conexión dos transportes ou mesmo o difícil acceso á atención sanitaria. O encontro do pasado 6 de maio fíxose grazas ao Centro de Desenvolvemento Rural (CDR) Portas Abertas e coa colaboración de COGAMI e Acadar, e nel participaron a Asociación de Mulleres Rurais de Medeiros e outras mulleres de Allariz e Taboadela. O obxetivo do estudo promovido dende EAPN España e EAPN Galicia é investigar sobre o acceso a Internet no rural; que uso se fai do mesmo e que problemas ou necesidades se teñen. Procurando coñecer a experiencia e demandas das mulleres. Así como falar das oportunidades que existen e elaborar propostas e recomendacións adaptadas ás realidades das zoas rurais das CCAA e das mulleres afectadas pola fenda dixital de xénero. En Galicia as demandas dende o eido rural reforzan o identificado no informe “Fenda dixital: o exercicio dos nosos dereitos en tempo de confinamento”, realizado trala constatación de que o confinamento supuxo un aumento drástico das dificultades de acceso a dereitos e servizos públicos http://eapn-galicia.com/es/a-fenda-dixital-afondase-o-confinamento-supuxo-un-aumento-drastico-das-dificultades-de-acceso-a-dereitos-e-servizos-publicos/ Os principais problemas da fenda dixital e a escasa cobertura de teléfono e internet refórzanse polos factores de exclusión na zona: non ter un servizo bancario axeitado, a mala conexión dos transportes ou mesmo o difícil acceso á atención sanitaria. “Sen xeito, nin dereito” A pesar de que o ano pasado instalaron a fibra óptica en Medeiros, seguen a ter moitas dificultades de cobertura. “Sen xeito, nin dereito”: Non poden queixarse, xa que sí teñen unha instalación que lles permitiría ter acceso a Internet, sen embargo non poden facer uso del con normalidade debido á cobertura da zona, tendo en moitos casos que saír da casa para poder falar por teléfono ou facer unha búsqueda por Internet. A mala conexión co servizo de transporte é outra das trabas que teñen en Medeiros, tanto para poder asistir a unha cita médica como para ir á oficina bancaria. Por un lado, se non dispoñen dun coche, teñen que facer uso do taxi, tendo que invertir cartos, ou facer uso do transporte escolar das nenas e nenos de Medeiros, o que únicamente pasa ás oito da mañá. Por outro, non dispoñen nin de oficina bancaria nin médica. Son servizos básicos que non poden disfrutar e piden que se atenda ás súas demandas. Unha das conclusións da xornada e que confirma outros diagnósticos sobre o rural galego é que sostense (e se sostivo) polas bases xeradas a través das redes de apoio que crearon e crean as mulleres; mentres que os homes saían fora da casa a traballar, elas relacionanse e pasaban e pasan o día xuntas, desenvolvendo lazos emocionais e de coidados. O que máis se remarcou sobre a fenda dixital e de xénero é que os homes do rural utilizan moito máis Internet xa que non saben en que inverter o tempo, non sabendo ocuparse sen unha actividade individual, e mantendo roles da sociedade patriarcal: “o home ten que ser quen leva o sustento á casa”. Ao desvincularse desta maneira do fogar por botar moito tempo fora da casa, por traballo maioritariamente, non inciden sobre aspectos básicos como son os coidados emocionais e relacionais, e o apoio no grupo de iguais. En Medeiros coñecimos a mulleres empoderadas, cunha rede segura, na que cada unha delas se sinte libre de dar a súa opinión e de gobernar na súa parcela persoal. Problemáticas específicas de fenda dixital Mala cobertura teléfonica agrava problemas de saúde: Dificultade para atender a citas médicas telefónicas. Ademais de que non dispoñen de centro de saúde en Medeiros, as consultas médicas son telefónicas, e en moitas ocasións non poden comunicarse coa médica pola cobertura: “Precisamente estaba esperando a chamada da médica e chamoume tres veces, pero non tiña cobertura o teléfono, díxome que para a noite me chamaban”. Cando nos obradoiros queren consultar algo en internet non poden, xa que non teñen cobertura para poder facer a consulta. A técnica ten que levar o material descargado, e no caso de ser algo improvisado, ten que deixalo para outra ocasión. Teñen que probar con diferentes compañías, con diferentes orzamentos de contrato, para saber con cal teñen unha mellor cobertura. (Incremento de gastos por non ter asegurada una boa cobertura). Ademais de depender dunha permanencia, que, en caso de non ter cobertura con esa compañía, lles obriga a ter que pasar o período de permanencia para evitar pagar máis. Instaláronlles fibra óptica despois do confinamento, mentres tanto dependían dunha cobertura 4G (por satélite), a cal non lles permitía facer uso de internet sen ter que “estar buscando” a cobertura; ademais de que nin sequera poden utilizalo dende todas as estancias da casa. A pesar de poñer reclamacións para que instalen fibra na súa casa, no a atenden a través do concello (muller que vive no rural, con discapacidade motora e visual). Páxinas web que non cargan (o cal se agrava coa cobertura da zona), non son accesibles para persoas con discapacidade visual. Agravantes: Envellecemento. Falta de traballo e transporte A xente nova emigra á cidade por traballo, os que permanecen é porque todavía están estudando. Cren que traballar no campo a día de hoxe non compensa, xa que o terreo está disperso e non se promoven cultivos alternativos. Outro dos problemas que atopan é o transporte (para ir a traballar, para levar aos nenos/as á escola ou gardería). Teñen que depender dun coche para poder moverse. Dende Medeiros directamente non hai transporte se non é un coche. Utilizan o transporte escolar de pola mañá (ás oito da mañá). Só dispoñen […]

  • Co recadado na anterior campaña, 141 organizacións de acción social poideron levar a cabo máis de 500 proxectos que beneficiaron de xeito directo a 105.000 persoas Na campaña anterior, en Galicia 744.082 persoas marcaron a X Solidaria, 8.377 persoas máis que hai dous anos, recadándose un total de 19.635.313€. Se todas as galegas e galegos marcasen o X Solidario, a asignación final en Galicia sería de 32.540.813€, é dicir, 12.905.500€ máis dos recadados. Baixo a etiqueta #emerXenciaSOLIDARIA, as ONG galegas lanzan unha campaña nas redes sociais con vídeos de persoas beneficiarias de programas financiados coa X Solidaria.   Coincidindo co inicio da campaña para a presentación da Declaración da Renda, as ONG galegas representadas por EAPN Galicia, Cermi Galicia e Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia, piden a colaboración da cidadanía para que marque o recadro 106 de “Actividades de Interese Xeral consideradas de Interese Social”, coñecido como X Solidaria. Ante a realidade que estamos vivindo actualmente, faise vital contribuír ao funcionamento das entidades que loitan contra á exclusión social e a pobreza. As ONG prestan servizos esenciais na loita contra o COVID-19, a crise social e económica actual pola inflación e a guerra de Ucraína, apoiando e defendendo os dereito das persoas máis vulnerables. Este traballo é posible co X Solidario. O financiamento económico que chega a través do 0,7% do IRPF é necesario e fundamental para que moitas ONG galegas poidan seguir prestando servizos e desenvolvendo programas dos que resultan beneficiarias milleiros de persoas, veciñas e veciños cos que convivimos. Xa foron moitas as persoas que na campaña anterior colaboraron marcando a X Solidaria en Galicia: 744.082 persoas, o que supón o 54,94% do total das contribuíntes. Comparado co ano anterior, foron 8.377 persoas máis as que marcaron o recadro de Actividades de Interese Xeral consideradas de Interese Social. Con este xesto recadáronse 19.635.313€, unha cantidade de 26,39€ por persoa, permitindo recadar a cantidade de 342.930€ máis. Todos estes fondos recibidos durante a campaña do ano pasado, recaeron en 141 organizacións galegas de acción social que puideron levar a cabo máis de 500 proxectos que beneficiaron de xeito directo a 105.000 persoas maiores, con discapacidade, enfermas de cancro, mulleres vítimas de violencia machista, xente moza, nenas e nenos,… Todas estas persoas son usuarias de programas como o de teleasistencia, apoio ás persoas con discapacidade e familias, educación para a saúde, centros de atención integral para as mulleres diagnosticadas de cancro de mama, residencias, atención a persoas xordas na súa contorna sociofamiliar, atención a mulleres en dificultade social, centros de día, atención a persoas sen fogar, erradicación de violencia de xénero, atención á poboación rural desfavorecida e programas de voluntariado, transporte en vehículos adaptados, entre outros moitos. Dende as entidades sociais temos o punto de mira nas 610.363 contribuíntes que seguen sen marcar o X Solidario. Destas, foron 494.714 as que non marcaron ningún recadro e 115.649 as que só marcaron o recadro da Igrexa. Se todas as galegas e galegos marcasen o X Solidario, a asignación final en Galicia sería de 32.540.813€, é dicir, 12.905.500€ máis dos recadados. A nivel estatal, a campaña da renda do exercicio anterior recadou no Estado 386.865.257€ que procederon das 11.646.682 persoas que marcaron o recadro 106 de Actividades de interese social da X Solidaria na declaración da renda. Non obstante, a recadación baixou 345.503€ (-0,61% respecto ao ano anterior) debido á incidencia da crise provocada pola pandemia. Segundo expresou na presentación da campaña, Patricia Blanco, tesoureira de EAPN Galicia: “ o IRPF abarca unha gran diversidade de programas. Aquí estamos representadas entidades que loitamos contra a pobreza, pola discapacidade e pola infancia, que vimos desenvolvendo todo tipo de actividades como programas de atención temperá, de inserción laboral, de exclusión social, para a atención a mulleres en situación de violencia machista, programas educativos…. abarcamos múltiples eidos, intentando dar resposta ás necesidades sociais que detectamos dende os nosos colectivos”. O presidente do CERMI Galicia, Luciano Fernández resaltou que “no ámbito da discapacidade estamos a observar un incremento do empobrecemento en xeral. Moitas familias quedaron sen recursos e estamos a ver como se agravan doenzas e se ralentizan recuperacións funcionais que precisan moitas persoas con discapacidade”. Finalmente, Xesús Vilas, presidente da Plataforma pola Infancia de Galicia, destacou “o aumento dos nenos e nenas que se atopan en risco de exclusión social. As familias teñen cada vez máis problemas para chegar a fin de mes, e iso tradúcese nun incremento das necesidades de moitos nenos, que por desgracia seguirán a incrementarse de non contar cos apoios necesarios” emerXencia SOLIDARIA O Terceiro Sector galego presentaba na Praza da Quintana, coa colaboración do Instituto Europeo Campus Stellae, a campaña do X Solidario con cartóns que recollían o lema Emerxencia Solidaria. O éxito da campaña do ano anterior debeuse a que se recoñecía o traballo de milleiros de persoas que traballan ou son voluntarias en organizacións de acción social, loitando contra a pandemia, coa crise económica e social actual e que seguirán facéndoo. Neste ano queremos encher as redes sociais cos cancelos #emerXenciaSOLIDARIA e #MarcarLaXesLoNormal Dende as entidades de acción social galegas queremos recordar que marcando o X Solidario, o recadro de Fins Sociais, nin se paga máis nin se recibe menos cartos no caso de devolución e, como contrapartida, contribuímos á realización de programas e proxectos para as persoas en risco de exclusión que máis o precisan. Máis información: www.xsolidaria.org  

  • Neste seminario on line organizado por EAPN Galicia e a Fundación Esplai analizouse o impacto da reforma laboral nas contratacións de persoal nas entidades do Terceiro Sector e nas fomentadas nos diferentes programas de inserción sociolaboral de persoas en vulnerabilidade. A reforma laboral ten unhas implicacións notables e en moitos casos descoñecidas tanto no aumento dos custes laborais nas entidades como para poder cumprir os requisitos de inserción laboral dos programas en marcha. O 24 de marzo EAPN Galicia, en coordinación coa Fundación Esplai Cidadanía Comprometida, organizaron esta xornada co obxectivo de coñecer como afecta ás entidades do Terceiro Sector e as súas implicación nos diferentes programas de inserción sociolaboral de persoas en vulnerabilidades. Esta actividade celebrouse no ano en que Santiago de Compostela é a capital española da economía social. Tratouse dun seminario puramente técnico, orientado á resolución de dúbidas e dirixido fundamentalmente a persoal directivo ou xerencias de entidades do Terceiro Sector, aínda que aberta a outras profesionais interesadas. Nunha primeira parte xunto a Eduardo Izquierdo, experto da Fundación Esplai proporciou información sobre as implicacións da reforma laboral nas entidades do Terceiro Sector. Na segunda, xunto a responsables da Consellería de Emprego e Igualdade, procurouse informar de como se vai aplicar a reforma laboral nas diferentes convocatorias que afectan a entidades non lucrativas, tanto as de inserción nas propias entidades como nas diferentes liñas de inserción sociolaboral Documentación da xornada Guía para entender la reforma laboral en el Tercer Sector Gestión Tercer Sector. Fundación Esplai. Aplicación práctica reforma laboral en TSAS Presentación Eduardo Izquierdo. Fundación Esplai. Guía de Contratos SEPE con normativa vixente en materia de contratos de traballo e incentivos á contratación NOTA CONJUNTA 230322. Dirección General de Trabajo y el Servicio Público Empleo (SEPE) sobre nuevos contratos de duración determinada vinculads a programas financiados con fondos europeos. Como afecta a Reforma Laboral ás convocatorias da Conselleria de Emprego e Igualdade? (Vídeo) PROGRAMA 9.30h. Benvida EAPN Galicia e Fundación Esplai 9:35h. Como compartir recursos entre máis de 1.000 entidades: unha proposta dende Fundación Esplai Xestión Terceiro Sector. 9:45h a 11:15h. Como afecta a reforma laboral ás entidades do Terceiro Sector? Eduardo Izquierdo, responsable do Departamento Laboral de Gestión Tercer Sector 11:30 h a 13:00h. Como vai a ser aplicada a reforma laboral nas convocatorias de inserción sociolaboral? Mª Belén Liste Lázara. Subdirectora Xeral de Emprego. Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social. Jesús Sanjurjo Paz. Subdirector Xeral de Colocación. Dirección Xeral de Formación e Colocación.

CONTACTO

Basquiños, 33
Santiago de Compostela,
15704 A Coruña
Teléfono: 881 95 72 84

Traducir

GalegoEspañol

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está dando o seu consentimento para a aceptación das devanditas cookies e a aceptación da nosa política de cookiespique no enlace para maior información.

ACEPTAR
Aviso de cookies