Eleccións ao Parlamento de Galicia 2020

MultimediaVI Foro EAPN

EntidadesPublicacións


Posicionamentos

Novas destacadas

  • As entidades sociais estivemos, estamos e estaremos en primeira liña, apoiando e defendendo os dereitos das persoas máis vulnerables, moitas veces posible coa colaboración de todas as persoas que marcan o X Solidario na declaración da renda. Baixo as etiquetas #emerXenciaSOLIDARIA e #ConTuXAvanzamos, as ONG galegas lanzan unha campaña nas redes sociais con vídeos de persoas beneficiarias de programas financiados co X Solidario. En Galicia, 735.705 persoas que presentaron a Declaración da Renda 2020 marcaron o recadro de “Actividades de interese social”, 19.504 máis que en 2019, pero aínda a día de hoxe 594.110 persoas seguen sen marcar a X Solidaria. Se todas as galegas e galegos marcásemos a X Solidaria, a asignación final en Galicia sería de 32.277.163 euros (12.984.780 máis do recadado). Co inicio da campaña para a presentación da Declaración da Renda, as ONG galegas, baixo o paraugas de EAPN Galicia, CERMI Galicia e Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia, máis ca nunca, pedimos a colaboración da cidadanía para que marque o recadro 106 de “Actividades de Interese Xeral consideradas de Interese Social”, o que se coñece como X Solidaria. A emerxencia sanitaria que padecemos dende hai un ano, está facendo máis vulnerables ás persoas que xa o eran antes da pandemia. Cara elas as ONG galegas destinan programas e servizos necesarios que, para seguir manténdose, precisan do financiamento económico que chega a través do 0,7% do IRPF, un orzamento que ás persoas contribuíntes non lles supón ningún custo a maiores e que resulta necesario para a supervivencia de moitos programas de atención ás persoas en exclusión social ou pobreza. En Galicia, a campaña de 2020 recadou 19.292.383 euros, unha cantidade aportada polas 735.705 persoas que marcaron o X Solidario na súa Declaración. Comparada coa campaña anterior, foron 19.504 persoas máis permitindo recadar 1.828.550 euros máis. Como media cada contribuínte aportou 26,22 euros. Actualmente, son aínda 594.110 persoas contribuíntes as que seguen sen marcar a X Solidaria (un total de 473.691 non marcaron ningún recadro e 120.419 só marcaron o da Igrexa). No caso de facelo, permitirían que a asignación final en Galicia incrementara en 12.984.780 euros ata un total de 32.277.165 euros. En palabras de Patricia Blanco, tesoureira de EAPN Galicia: “o IRPF abarca unha gran diversidade de programas. Aquí estamos representadas entidades que loitamos contra a pobreza, pola discapacidade e pola infancia, que vimos desenvolvendo todo tipo de actividades como programas de atención temperá, de inserción laboral, de exclusión social, para a atención a mulleres en situación de violencia machista, programas educativos…. abarcamos múltiples eidos, intentando dar resposta ás necesidades sociais que detectamos dende os nosos colectivos”. Blanco destacou igualmente o incremento de demandas detectado dende o inicio da pandemia “xa viñamos atendendo a un gran número de poboación á que debemos seguir prestando servizos, pero agora súmanse novos perfís en situación de exclusión social, aos que debemos de prestar axuda antes de que se cronifique a súa situación”. Pola súa banda, o presidente do CERMI Galicia Luciano Fernández, resaltou que “no ámbito da discapacidade estamos a observar un incremento do empobrecemento en xeral. Moitas familias quedaron sen recursos e estamos a ver como se agravan doenzas e se ralentizan recuperacións funcionais que precisan moitas persoas con discapacidade”. Finalmente, Xesús Vilas, presidente da Plataforma pola Infancia de Galicia, destacou “o aumento dos nenos e nenas que se atopan en risco de exclusión social. As familias teñen cada vez máis problemas para chegar a fin de mes, e iso tradúcese nun incremento das necesidades de moitos nenos, que por desgracia seguirán a incrementarse de non contar cos apoios necesarios” emerXencia SOLIDARIA O Terceiro Sector galego presentaba na Praza da Quintana a campaña do X Solidario que, coas medidas sanitarias pertinentes, reuniu a 20 persoas con globos nos que podían lerse “Emerxencia Solidaria” unha situación agravada coa pandemia. Ante a prevista diminución da recadación do imposto da renda derivada da crise económica, as entidades lanzaron un “chamamento de auxilio” durante a lectura dun manifesto. Nestes días, profesionais e voluntarias de moitas ONG prestan un servizo esencial na loita contra o COVID-19 e seguirán a facelo cando remate a pandemia, apoiando ás persoas máis vulnerables e defendendo os seus dereitos. Un traballo que é posible, en grande parte, grazas a todas as persoas contribuíntes que marcaron o X Solidario na súa Declaración da Renda. As entidades sociais lembraron que “somos un servizo esencial” que estivo en primeira liña apoiando e defendendo os dereitos das persoas máis vulnerables, por iso piden o apoio para “contribuír ao funcionamento das entidades que defendemos os dereitos da cidadanía”. Para rematar, as entidades de acción social galegas queren recordar que “marcando o X Solidario, o recadro de ‘Fins Sociais’, NIN pagamos máis NIN imos recibir menos cartos no caso das devolucións e podemos contribuír á realización de programas e proxectos para as persoas en risco de exclusión que máis o precisan”. Asegurar o traballo para as persoas e non a burocracia As redes e organizacións que impulsamos esta campaña, cremos fundamental manter a filosofía destes fondos de acción social que dende hai tres anos xestiona a Xunta de Galicia. Evitar a dispersión e a burocracia a través a través da xestión dos fondos por un único departamento: a Consellería de Política Social. Seguir garantindo que no último trimestre do ano sexa comunicada a resolución e ingresados os cartos para poder poñer en marcha e sobre todo dar continuidade aos programas. Máis información: www.xsolidaria.org

  • É primordial unha reconstrucción social que non deixe a ninguén fora, facendo fincapé na fenda dixital e na burocratización extrema que sofren persoas e entidades. Na asemblea de EAPN Galicia denunciouse a discriminación das entidades de acción social. A pesares de ser imprescindibles na reactivación económica e na resposta ás necesidades das persoas vulnerables seguen a non ser recoñecidas en plans de rescate, Lei de simplificación administrativa ou na xestión dos Fondos Next Generation. Aprobouse a entrada de Acción Contra el Hambre como membro da Rede. Coa participación das 28 organizacións membro da rede, na Asemblea Ordinaria aprobáronse as contas e memoria de actuacións de 2020 e o orzamento e Plan de Actuación para 2021, a través do cal EAPN Galicia seguirá traballando no fortalecemento de dereitos básicos das persoas vulnerables e o necesario recoñecemento das entidades sen ánimo de lucro, como axentes esenciais na reconstrución social. Para conseguir estes obxectivos, é necesario loitar contra as causas da pobreza e a desigualdade dende un enfoque de dereitos, o que esixe fuxir do asistencialismo e asegurar os dereitos tanto á satisfacción incondicional das necesidades básicas como a unha inclusión social activa (non unha obriga) Neste senso, recordouse a intervención de Eloína Ingerto na Comisión de Reactivación Económica, Social e Cultural: ‘A pobreza non se acompaña, combátese. E como calquera outra política de estado, non se improvisa nin consiste nunha suma de medidas curtopracistas de escaso impacto e dubidoso éxito comunicativo: esixe constancia e un compromiso de estabilidade orzamentaria, planificación estratéxica a medio e longo prazo e transparencia no seguimento de indicadores e medidas‘. Entre as actividades prioritarias para o 2021 incidirase en temas como: A posta en marcha da Nova Axenda Social de Galicia, con especial implicación da Administración Local, a través da FEGAMP, para a articulación de medidas coordinadas coa Xunta e o Terceiro Sector de Acción Social. A urxencia de garantir a inclusión residencial, xa que a escaseza de vivendas dignas, accesibles e adecuadas está a impedir de facto o éxito nos procesos e medidas de inclusión social e loita contra a pobreza. A modificación da Lei de Inclusión de Galicia, que asegure compatibilidade e subsidiariedade da Renta de Inserción Social de Galicia co Ingreso Mínimo Vital. En especial e de xeito urxente para familias con nenas, nenos ou persoas dependentes Investigar a exclusión financieira e o impacto das prácticas bancarias nas persoas en pobreza ante as múltiples denuncias de todo tipo de abusos recibidas. Loita contra a crecente fenda dixital, agravada pola pandemia, para que o acceso ás novas tecnoloxías non sexa un impedimento para a inclusión social, laboral e educativa. Elaborar Decálogo de Compromisos de Intervención Social de EAPN Galicia e as súas entidades membro, que deixe clara a aposta pola inclusión social activa con calidade e o enfoque de defensa de dereitos lonxe do asistencialismo e a aporofobia na intervención. Un plan de rescate e unha Lei do Terceiro Sector Social galego que free a súa discriminación Outro dos puntos clave da Asemblea foi a avaliación da situación ocasionada pola pandemia da COVID-19. Nos últimos meses tivo lugar un proceso frenético e urxente de adaptación das entidades, tanto a nivel organizativo interno como de cara a prestar o mellor servizo e acompañamento ás persoas que máis o precisan, precisaron e precisarán. Problemáticas xa existentes e que se viñan reclamando historicamente víronse agravadas durante este período e están a supoñer unha barreira importante na capacidade de resposta das organizacións ou na consecución dos dereitos e acceso a recursos das persoas en situación vulnerable. É xeralizada entre as entidades a incertidume polo que pasará tras a emerxencia sanitaria con moitos programas e servizos que ofertan á poboación, dependentes da financiación pública. Todas teñen asumido gastos extraordinarios que poden supoñer nun futuro inmediato a perda de servizos, programas e recursos de inclusión dirixidos a persoas en situación de pobreza e/ou exclusión. A pesares de que as entidades de acción social son imprescindibles na reactivación económica e a creación de riqueza, e de seren un axente esencial do Sistema de Servizos Sociais de Galicia e na resposta ás necesidades das persoas seguen a non ser recoñecidas, cando non abertamente discriminadas, en plans de rescate, Lei de simplificación administrativa ou mesmo na xestión dos Fondos Next Generation. As organizacións do Terceiro Sector estiveron e continuarán a realizar unha tarefa esencial, o que debe traducirse, no Goberno na Xunta e nos concellos en feitos concretos. É preciso asegurar que as organizacións sociais reciben o mesmo apoio que calquera outro sector produtivo. Dende un plan de rescate económico e financeiro urxente, ampliando ás entidades sociais as liñas de financiamento destinadas ás PEMES ou a adaptación da Lei de simplificación administrativa que reduza a burocratización extrema ata a promulgación da Lei de Diálogo Civil e Terceiro Sector de Galicia que recoñeza e regule a súa actuación. Acción Contra a Fame, novo membro de EAPN Galicia Na Asemblea aprobouse por unanimidade a entrada como novo membro de Acción Contra a Fame. Unha entidade que en España realiza a súa labor centrada no ámbito da inclusión sociolaboral, nas ofertas de emprego para persoas en risco de exclusión social, en proxectos de empregabilidade, emprendemento e capacitación, que pon o foco na creación de redes e en favorecer o acceso ao mercado laboral como unha fórmula para minimizar a vulnerabilidade.

  • No 2021 a Xunta de Galicia debe por en marcha do Plan de Choque contra a pobreza en familias Monoparentais, tal e como establece a recente Lei de Impulso Demográfico e a Estratexia Galega contra a violencia machista, en especial a máis extrema (prostitución, trata, senfogarismo). No Día Internacional polos dereitos das Mulleres, a Rede Europea de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social (EAPN Galicia), que reúne ás organizacións do Terceiro Sector de Acción Social comprometidas coa prevención e erradicación da pobreza e a exclusión, quere explicitar con claridade que: O contexto de crise socioeconómica e sanitaria xerado ao redor da COVID-19, está a evidenciar a fraxilidade dos dereitos alcanzados polas mulleres e a desigualdade que xa existía, sostida por un sistema social, político e económico que trata de xeito diferencial a homes e mulleres. As mulleres presentan un maior risco de contraer o virus debido a que representan unha porcentaxe desproporcionadamente elevado das persoas que traballan en primeira liña de sectores esenciais na crise actual, tal e como reflectiu o Parlamento Europeo. A pesar de que aínda non contamos con todos os datos necesarios para medir o impacto real da COVID-19 nas mulleres, todo apunta que a situación de desigualdade da que partíamos agudizouse: o desemprego aumentou considerablemente, seguen asumindo a maior parte da responsabilidade do coidado da familia, seguen gañando e aforrando menos e tendo traballos moito menos seguros, cun maior impacto da fiscalidade nas mulleres no que os impostos teñen unha maior repercusión debido aos salarios más baixos. Ademais, os traballos altamente feminizados son os que máis exposición ao virus experimentan, como a atención de cara ao público, o persoal sanitario (16,8%) e as mulleres que coidan a persoas dependentes no domicilio (16,3%). Medir canto antes o impacto real desta crise no eido dos coidados Esta situación visibilizou a enorme vulnerabilidade do noso sistema nun aspecto esencial: os coidados. Estes atópanse principalmente en mans das mulleres e están invisibilizados, precarizados e infravalorados. Evidenciouse que faltan medidas de protección e de corresponsabilidade Desde EAPN Galicia subliñamos a necesidade de que se mida o impacto real desta crise no eido dos coidados, así como o impacto global da pandemia nas mulleres. Neste contexto: Que perspectivas de futuro teñen as mulleres en situación de pobreza e exclusión a día de hoxe? Esas mulleres que non puideron incorporarse ao mercado laboral, que sofren o desemprego e a precariedade, e que, sen medidas adaptadas e específicas, quedan relegadas ao espazo patriarcal dos coidados e o fogar. É moi importante engadir unha mirada interseccional, entendendo que as mulleres non son un grupo homoxéneo e que non están igualmente posicionadas nas estruturas sociais, senón que existen outros factores, como a clase, a etnia, o lugar de procedencia, a orientación sexual, a idade ou a discapacidade, etc. que condicionan e inflúen nas situacións de discriminación e violencia que se exercen contra elas. Tampouco nos esquecemos da violencia de xénero, as situacións máis extremas de violencia, nas cales o confinamento supuxo un cativerio para moitas mulleres, outra “pandemia invisible” que nalgúns casos supuxo unha ameaza contra as súas vidas. Ante esta situación, non hai cabida para o cuestionamento dunha realidade que como Rede Europea de Loita contra a Pobreza coñecemos moi de preto. Por iso, reivindicamos que as autoridades realicen unha serie de accións: A elaboración dun informe do impacto da Covid-19 nas mulleres analizando as distintas circunstancias de interseccionalidad que inflúen directamente nesa desigualdade e nas limitacións de acceso a dereitos. A implementación dos fondos europeos para a reconstrución con perspectiva de xénero, poñendo o foco nas mulleres que sufriron a crise humanitaria provocada pola pandemia. A implementación de medidas concretas en materia de protección e corrección das desigualdades. Cumprimento do Obxectivo de Desenvolvemento Sostible Nº 5, poñendo fin a todas as formas de discriminación contra as mulleres e nenas, que non é só un dereito humano básico, senón que ademais é crucial para o desenvolvemento sostible. Xunta de Galicia: Loitar contra a pobreza nas familias monoparentais e contra a violencia machista, en especial a mais extrema No 2021, facer crible a ambición da Xunta de Galicia na loita contra a desigualdade de xénero e a violencia machista obriga a por en marcha dous compromisos electorais imprescindibles: Posta en marcha do Plan de Choque contra a pobreza en familias Monoparentais, tal e como establece a recente Lei de Impulso Demográfico. Estratexia Galega contra a violencia machista, en especial a máis extrema (prostitución, trata, senfogarismo). Elaborar o “Plan galego contra a trata e a explotación sexual“ En EAPN Galicia creemos necesaria unha transformación social que poña no centro a sustentabilidade da vida, construíndo un sistema global con políticas públicas centradas na persoa e con criterios de corresponsabilidade. Por iso, facemos un chamamento a todos os actores sociais sobre a inescusable tarefa de poñer fin a este fenómeno estrutural que provoca, en cada crise, unha reprodución social dos roles de xénero, un incremento da desigualdade e o agrandamento da fenda de risco de pobreza e exclusión social entre homes e mulleres, cimentando un presente de enorme vulnerabilidade nas que se atopan en situación de maior desprotección e hipotecando o seu futuro e o da nosa sociedade.

  • A nova Lei inclúe demandas de EAPN Galicia sobre a loita contra a pobreza en familias con nenos e nenas, en especial as monoparentais, ou a soedade non desexada, educación de 0 a 3 anos, acollida de inmigrantes ou refuxiadas, impulso ao transporte regular e comercio de proximidade no rural ou mesmo a implicación das entidades do Terceiro Sector de acción social. Ter un fillo ou unha filla é un factor de empobrecemento en Galicia. O éxito da lei so será posible cando se asegure o benestar de galegas e galegos durante todo o curso da vida, coa garantía de ingresos por riba do limiar da pobreza en familias con nenos e nenas, o acceso á vivenda digna e accesible, a inclusión sociolaboral entendida como dereito ou a empatía institucional e a simplificación da burocracia. Xa está en vigor a Lei 5/2021, de impulso demográfico de Galicia. A primeira Lei destas características en España e que pretende ser “acorde cos principios de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal, que favoreza un desenvolvemento social, económico e ambiental sustentable e territorialmente equilibrado, de xeito que as persoas consideren Galicia como o lugar idóneo para vivir, establecerse e, se así o desexan, ter fillas e fillos e desenvolver o proxecto familiar que libremente escollan” Dende EAPN Galicia valórase positivamente esta Lei e a súa filosofía de garantir os dereitos e o benestar durante toda a vida das persoas e familias que viven ou que queiran vivir en Galicia, independentemente da súa procedencia xeográfica, como requisito imprescindible para ter esperanza de éxito. Amosada en principios como a garantía do interese superior do menor e o benestar infantil ou mesmo o de equidade obrigándose a dar unha “especial atención a aquelas familias con nenos e nenas en situación de vulnerabilidade pola súa situación de exclusión social ou pobreza económica” como se incidiu dende a Rede. Compre salientar a vontade de dialogo para mellorar os primeiros borradores. Froito deste intenso proceso de incidencia política, a Lei inclúe compromisos en materia de vivenda, educación ou emprego e varias das demandas específicas realizadas dende EAPN Galicia. En aspectos como a loita contra a pobreza en familias monoparentais ou a soidade non desexada, o acollemento de inmigrantes ou refuxiadas, o fomento do transporte adaptado no rural ou do consumo de produtos de proximidade ou mesmo a obrigada implicación das entidades do Terceiro Sector de Acción Social.   Tralas propostas realizas dende a Rede, acadáronse avances en cuestións como as seguintes: Especial atención ás familias con nenos e nenas en situación de vulnerabilidade. Con programas “que faciliten o acceso á vivenda da mocidade galega, das familias con fillas e fillos e persoas dependentes a cargo”. Plan de apoio ás familias monoparentais. Rexistro de Familias Monoparentais. Melloras de habitabilidade das vivendas así como a rehabilitación integral e a mellora da accesibilidade, tendo en conta os fogares nos que vivan persoas con dependencia, familias monoparentais, persoas con discapacidade ou con dificultades de mobilidade. Garantir a calidade e o carácter inclusivo dos recursos de educación infantil 0-3 anos e avanzar na súa universalización e gratuidade. Propiciar un saldo migratorio positivo e a acollida e inclusión das persoas que se asenten en Galicia, apoiando ás entidades que realizan labores de atención a persoas inmigrantes, refuxiadas ou solicitantes de protección internacional. Estratexia de prevención, atención e abordaxe integral da soidade non desexada. Rede de transportes e comunicacións que garanta a mobilidade e a conexión, preferentemente diaria. Liñas de transporte regular ou a demanda entre o medio rural e costeiro. Aumento do número e acceso a transportes adaptados. Promover o consumo de produtos de proximidade nos servizos de alimentación. Participación das organizacions do Terceiro Sector Social “nas accións de impulso demográfico para fortalecer o recoñecemento e o exercicio efectivo dos dereitos sociais, mellorar o coñecemento e a cobertura das necesidades da poboación máis vulnerable e avanzar nunha sociedade cohesionada e inclusiva” Asegurar a galegas e galegos o benestar durante toda a súa vida combatindo a pobreza A Lei de Impulso Demográfico recolle medidas importantes e necesarias para mellorar o benestar das persoas. Máis a filosofía e principios que presiden esta lei establecen o requisito imprescindible para combater o excepticismo sobre o seu posible éxito: asegurar a galegas e galegos o benestar durante todo o curso da vida implica garantir os dereitos e o benestar das persoas e familias que viven ou que queren vivir en Galicia, combatendo de xeito drástico a pobreza e a exclusión social. Ter un fillo ou unha filla é un factor de empobrecemento en Galicia. Se a taxa de risco de pobreza ou exclusión social en Galicia era do 20,3% no 2017 (IGE), a dos nenos e nenas galegos era dun 23,7% e a dos mozos e mozas dun 28,3%. E nas familias monoparentais esta taxa foi do 46,8% no 2019 (INE). O 80% dos seus descendentes están condenados a seguir na pobreza sen unha intervención pública radical e inmediata. Como se dixo na Comisión de Reactivación Económica, Social e Cultural no Parlamento de Galicia, combater con credibilidade o inverno demográfico implica por exemplo multiplicar o investimento en vivenda digna e accesible. Ou loitar contra a pobreza e a exclusión infantil e xuvenil, cunha lei específica que mellore o seu marco de protección e asegurando de inmediato as súas necesidades básicas e a das súas familias. Non se debería agardar á incerta posta en marcha do Ingreso Mínimo Vital para garantir a aquelas familias con nenos, nenas ou persoas dependentes uns ingresos incondicionados por encima do limiar de pobreza relativa, asegurando tamén o dereito á inclusión sociolaboral. Por outra banda dende EAPN Galicia considerase como requisito imprescindible o fomento do principio de empatía institucional na relación dende as distintas administracións coa cidadanía, o que permita garantir medidas que faciliten e axilicen a relación das persoas coas administracións e departamentos implicados, e que reduzan de xeito sistemático a burocracia administrativa.

  • O estudo xurde trala preocupación polas múltiples denuncias de todo tipo de abusos que expresan persoas en pobreza ou exclusión social. Identificar aquelas entidades bancarias que están aplicando comisións indebidas a persoas perceptoras de rendas minimas ou pensións e incumplindo a normativa contra a exclusión financieira ou analizar a perda de servizos nas zonas rurais son algunhas das claves da investigación. Durante todo o mes de febreiro dende as organizacións de acción social procurarase a participación do máximo número de persoas en vulnerabilidade posible a través dunha consulta online específica.   EAPN España pon en marcha o estudo: “Situación financieira das persoas atendidas por entidades sociais”. Este estudo, impulsado dende EAPN Galicia, xurde da preocupación nas organizacións de acción social polas múltiples denuncias de todo tipo de abusos na súa relación coas entidades bancarias que expresan persoas en pobreza ou exclusión social coas que están a traballar ou directamente nos encontros de participación. Quérese afondar, banco a banco, nas queixas relativas ao aumento indiscriminado de comisións bancarias ás persoas perceptoras de pensións, rendas mínimas ou todo tipo de prestacións sociais de escaso importe, o que implica de facto un incumprimento do Real Decreto 164/2019, polo que se establece un réxime gratuito de contas de pago básicas en beneficio de persoas en situación de vulnerabilidade ou con risco de exclusión financiera. Preténdese coñecer tamén a situación e dificultades financeiras dos fogares, a xestión dos recursos, o endebedamento, a fenda dixital no acceso á banca e os servizos bancarios, aspectos conflitivos relativos á xestión, ao exceso e contía das comisións e a falta de crédito, ademáis de problemas como a perda de servizos nas zonas rurais. O estudo comeza coa difusión desta consulta dirixida a persoas en vulnerabilidade atendidas por entidades sociais a fin de recoller de xeito exhaustivo as situacións que están atravesando en relación con estes problemas. Estará aberta ata o 29 de marzo. Dende EAPN pregamos a profesionais e voluntarias da administración pública e organizacións de acción social implicadas a axuda na difusión desta consulta e todo o apoio necesario para facilitar que sexa cuberta polo maior número de personas en situación ou risco de pobreza ou exclusión social posible.  

  • Difundimos as aclaracións proporcionadas pola Consellería de Política Social a EAPN Galicia, sobre a normativa vixente que rixe a actividade das entidades sociais, centros e servizos sociais, en canto ás medidas de prevención específicas como consecuencia da COVID-19. Na Orde do 26 de xaneiro de 2021 establécense medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. Varias das nosas entidades membro nos transmitiron que dita Orde non proporcionaba instrucións inequívocas sobre as medidas e protocolos polos que rexir a actividade de todo tipo de centros e entidades prestadoras de Servizos Sociais, o que podía ocasionar incertidume ou mesmo un empeoramento dos servizos prestados ou mesmo irregularidades por non cumprir coa normativa en vigor. Dende EAPN Galicia fíxose unha solicitude á Consellería de Política Social para aclarar estas dúbidas e a quen agradecemos a súa rápida e detallada resposta. Polo interese que pode ter para todas as organizacións de acción social implicadas, reproducimos de seguido a súa resposta. Descargar texto en PDF En resposta á consulta recibida, e para aclarar as dúbidas que poidan xurdir nas entidades prestadoras de servizos sociais por mor da entrada en vigor da Orde do 26 de xaneiro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19, indicamos o seguinte: A Orde do 26 de xaneiro establece no primeiro apartado do DISPOÑO que “En todo o non previsto nas ditas disposicións e nesta orde, e no que sexa compatible con ambas, aplicarase o disposto no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade, na súa redacción vixente.” Por este motivo, e en tanto a Orde do 26 xaneiro non establece ningunha medida específica respecto de centros, servizos e establecementos sanitarios e de servizos sociais, continúa vixente o apartado 4 da Orde do 12 xuño na súa versión consolidada (isto é, tendo en conta todas as modificacións introducidas posteriormente mediante resolucións ditadas pola Conselleira de Política Social) en todos aqueles aspectos que non contradín o establecido na Orde do 26 de xaneiro. Deste xeito, e a modo de resumo da citada normativa, indicámoslles que: 1. Continúan abertos os seguintes centros, servizos e establecementos de servizos sociais: Os servizos e centros de atención á infancia, como escolas infantís 0-3, puntos de atención á infancia, casas niño, espazos infantís e ludotecas. As residencias de tempo libre. Os espazos xoves. Cómpre destacar que nestes centros lévanse a cabo unha ampla variedade de actividades (de tempo libre, culturais, etc.) que quedan restrinxidas pola Orde do 26 de xaneiro, polo que neste momento están abertos unicamente para atención de consultas e trámites. Os albergues e campamentos xuvenís dependentes da Consellería de Política Social, nestes momentos sen actividade. As residencias xuvenís Os servizos de conciliación de carácter grupal complementarios de programas de inclusión social 2. Continúan tamén abertos coa seguinte limitación de capacidade ou ocupación: Os centros de atención social continuada, ata o setenta e cinco por cento da capacidade. Os comedores sociais, ata o setenta e cinco por cento da capacidade. As actividades formativas e demais actuacións grupais de inclusión, ata o setenta e cinco por cento da capacidade. As escolas de educación no tempo libre, reguladas no Decreto 50/2000, do 20 de xaneiro, polo que se refunde e se actualiza a normativa vixente en materia de xuventude. Neste caso, e tras as sucesivas ordes publicadas pola Consellería de Sanidade, as ETL, por seren centros privados de ensino non regrado, considéranse englobadas desde hai meses no apartado de: 3.9. Actividades en academias, autoescolas e centros privados de ensino non regrado e centros de formación, onde xa se establece unha redución do 50% do aforo máximo permitido. Pode verse actualizado na páxina web. 3. Os demais centros e servizos non citados expresamente nunca deixaron de ter actividade, polo que continuarán a aplicar no seu funcionamento as normas, protocolos e acordos aprobados polas autoridades autonómicas competentes. En concreto, e en canto aos centros de inclusión non mencionados especificamente na normativa, confírmase que continúan abertos os albergues e centros de acollida de inclusión social, así como os centros de día de inclusión social, neste último caso ata o setenta e cinco por cento da capacidade. 4. En relación cos servizos e recursos de protección á infancia e de reforma de menores infractores, infórmase así mesmo que con data 26 de xaneiro e en coherencia coas novas medidas sanitarias, remitiuse a todas as Xefaturas Territoriais da Consellería de Política Social para a súa difusión, a instrución xenérica de suspensión de permisos e saídas para os nenos, nenas e adolescentes en situación de acollemento familiar e residencial e para os que cumpran medidas xudiciais, coa excepción daqueles casos que, de acordo co criterio técnico, se considere preciso realizar estes contactos para non prexudicar os procesos de reintegración, vinculación ou avances terapéuticos. Así mesmo, respecto da actividade dos Puntos de Encontro Familiar, remitíronse instrucións sobre a importancia de manter a prestación do servizo presencial para permitir os intercambios ou visitas derivadas do mandato xudicial agás nos casos nos que houbera acordo entre as partes. Deste xeito, eliminouse – en concordancia co exposto anteriormente- toda a actividade destes puntos de encontro derivada do sistema de protección. En canto estimen oportuno, poden trasladar e darlle a difusión que consideren ás súas entidades. Sen outro particular, reciban un cordial saúdo, Secretaría da Conselleira de Política Social.

  • EAPN está a realizar un proceso de investigación e participación para afrontar a desigualdade territorial no acceso a dereitos como a vivenda e o emprego, así como para loitar de xeito eficaz contra a pobreza e a exclusión social. O 4 de decembro, nunha xornada participaron máis de 80 entidades ou persoas vinculadas ao medio rural, presentaronse os resultados da consulta previa sobre prioridades de actuación e boas experiencias nestes e outros eidos. Coas conclusións da consulta e a xornada estase a realizar un informe co diagnóstico da situación e posibles medidas a levar a cabo, que serán a base da estratexia de incidencia política na nova Axenda Social de Galicia, tanto cos departamentos implicados na Xunta de Galicia como cos concellos e deputacións a través da FEGAMP. Baixo o lema ‘Loitando contra a pobreza e a exclusión social dende o rural’, EAPN España e EAPN Galicia, en colaboración coa Federación Terra e Xente, organizaron, o 4 de decembro, unha xornada práctica sobre medidas para frear a pobreza, a exclusión e o abandono do medio rural. O obxectivo desta actividade foi o deseño de propostas para garantir a loita contra a pobreza e a exclusión así como o acceso á vivenda accesible e ao emprego inclusivo. Dende unha visión positiva e propositiva abordáronse estes eidos durante toda a xornada, iniciádose cun diálogo inicial moderado pola presidenta de COCEDER España, Tamara Balboa, xunto con representantes técnicos das Consellerías de Medio Rural e Política Social. A continuación, tivo lugar un panel de experiencias coa participación de CDR O Viso, Federacion Galega de Turismo Rural, Daqui Darredor, Milhulloa, COGAMI e Fundación Entretantos. Para finalizar, as persoas asistentes reunironse grupos de traballo, onde puideron validar as demandas xa prantexadas dende EAPN ás distintas forzas políticas, así como identificar novas propostas e medidas de actuación. As demandas, xunto coa consulta previa realizada, son a base para a elaboración dun informe co diagnóstico da situación e posibles medidas a levar a cabo, que se presentará en breve e que será a base da estratexia de incidencia política na nova Axenda Social de Galicia, tanto cos departamentos implicados na Xunta de Galicia como cos concellos e deputacións a través da FEGAMP. Algunhas das propostas resultado da xornada foron as seguintes: Contra a pobreza e a exclusión social Por en marcha medidas eficaces para posibilitar a repoboación do medio rural: acceso á terra, á vivenda, transporte, novas tecnoloxías, mantemento de servizos básicos, etc. Convocatoria específica de inclusión social no eido rural con cargo a fondos FEADER. Mobilizar os recursos infrautilizados Para unha vivenda digna e accesible Favorecer a renovación da vivenda rural e a súa mobilización, creando bolsas de alugueiro. En especial das de administracións públicas como Educación. Axudas para a rehabilitación ou mellora de vivenda en entorno rural baixo o enfoque da sustentabilidade, xunto á capacitación de profesionais como un novo sector profesional. Deben ser flexibles, sen excesivos límites ou requisitos que xeran que a xente non opte por rehabilitar. Establecer un diagnóstico no que se recolla a demanda de vivenda xunta á oferta existente no rural á par que se valoren os motivos do abandono. Implementar o ‘Programa de vivendas baleiras’ na contorna rural, motivando a adhesión de máis concellos. Para un emprego inclusivo e de calidade Fomentar na contratación pública o emprego local digno, por conta propia ou allea ou coa creación de cooperativas e empresas da economía social, e o consumo dos recursos do territorio: residencias, servizo axuda no fogar, comedores escolares, etcétera. Promover a diversificación dos sectores profesionais a través do fomento de cooperativas de produción local, así coma a compra e venda dos produtos dende as institucións. Impulso e apoio a Empresas de Inserción no ámbito rural. Hortos sociais e bancos de alimentos frescos e saudables. Fomentar os obradoiros de emprego, curso AFD (con obtención de certificado de profesionalidade) en nichos de mercado con alta empregabilidade, pero adaptando a formación á realidade social e territorial   Material da xornada Presentación inicial: ‘A loita contra a pobreza no rural en Galicia e España’ Vídeo completo: ‘Panel de experiencias: Aprendizaxes e propostas dende as boas prácticas’ Informe final ‘Loitando contra a pobreza e a exclusión social dende o rural’  

  • EAPN Galicia participa na Comisión de Reactivación Económica, Social e Cultural no Parlamento de Galicia incidindo en que o investimento en vivenda digna e accesible é a obra pública que debería ser prioritaria nos capítulos 6 e 7 dos vindeiros orzamentos en Xunta, concellos e deputacións. A COVID-19 trouxo un agravamento notable da situación das persoas máis afectadas e que apenas se beneficiaran da recuperación económica, en especial mulleres, mozas e mozos e nenas e nenos Loitar contra as causas da pobreza e a desigualdade esixe fuxir do asistencialismo e asegurar a satisfacción incondicional das necesidades básicas e o dereito, non a obriga, a unha inclusión social activa baseada na garantía de ingresos A presidenta de EAPN Galicia, Eloina Ingerto, participou na Comisión de Reactivación Económica, Social e Cultural tras o seu convite unánime dos grupos políticos con representación no Parlamento de Galicia para trasladar as demandas para combater a pobreza e a exclusión social que desde as 130 organizacións sociais membro da Rede lévanse reclamando durante a pandemia pola Covid-19 e perante a nova lexislatura. A intervención comezou lembrando e agradecendo aos grupos parlamentarios polo seu compromiso adquirido na Declaración Institucional contra a pobreza e a exclusión, onde se fixo fincapé no panorama actual onde “o deterioro da calidade de vida das persoas en peor situación é concluínte en todos os indicadores’. Desde a EAPN Galicia lembrouse como a Covid-19 trouxo un agravamento notable da situación das persoas máis afectadas e que apenas se beneficiaran da recuperación económica, en especial mulleres, mozas e mozos e nenas e nenos. ‘A pobreza non se acompaña, combátese. E como calquera outra política de estado, non se improvisa nin consiste nunha suma de medidas curtopracistas de escaso impacto e dubidoso éxito comunicativo: esixe constancia e un compromiso de estabilidade orzamentaria, planificación estratéxica a medio e longo prazo e transparencia no seguimento de indicadores e medidas’ refería Eloína Ingerto. No seu discurso tamén se referiu á necesidade de loitar contra as causas da pobreza e a desigualdade dende un enfoque de dereitos o que esixe fuxir do asistencialismo e asegurar non so a satisfacción incondicional das necesidades básicas senón tamén o dereito, non a obriga, a unha inclusión social activa. Neste senso valorou positivamente iniciativas como a Tarxeta moedeiro Básica e expresou “o noso profundo malestar cando ano tras ano temos que presenciar como moitos concellos seguen a evadir a súa responsabilidade promocionando campañas de recollida e reparto de alimentos en vez de asegurar a dignidade das persoas e a súa inclusión social” A vivenda como obra pública e o emprego digno para erradicar a pobreza e a exclusión social A presidenta de EAPN Galicia recoñeceu “a nosa frustración e ata impotencia por non estar sendo capaces de transmitir coa gravidade que merece a situación de emerxencia residencial na que viven milleiros de familias galegas” e en que “o elevado gasto en vivenda non digna nin accesible está a actuar como un aspirador de rendas que obriga as persoas en pobreza a priorizar gastos, incluso na calidade da alimentación, e impide de facto o éxito nos procesos e medidas de inclusión social’. Para combatir unha emerxencia residencial, que según o Informe FOESSA afectaba xa no 2018 ao 35% da poboación galega, recomendouse a creación dunha Comisión parlamentaria sobre vivenda e exclusión residencial e medidas específicas como a erradicación do chabolismo e a infravivenda ou a promoción da rehabilitación e o alugueiro social para promover o acceso á 40.000 vivendas dignas e accesibles no 2023. Reiterouse tamén a obriga de cumprir a lexislación vixente e asegurar a accesibilidade universal en infraestruturas e edificios públicos e privados, crendo imprescindible subordinar o investimento en obra pública da Xunta de Galicia a este obxectivo. No tocante ao emprego, a presidenta da Rede apuntou a unha das demandas das persoas en pobreza ou exclusión social: “menos cursos e mais emprego”. Deste xeito, ante os datos da última Enquisa de Condicións de Vida que reflicten un acceso moi limitado ao emprego e en condicións de precariedade nos anos anteriores ao confinamento, Eloína Ingerto sinalou que ‘non calquera emprego protexe da pobreza’ e que o dereito á inclusión sociolaboral implica un acompañamento estable, persoalizado e coordinado entre Servizos Sociais e Emprego, en especial na Xunta de Galicia entre as consellerías de Política Social e Emprego e Igualdade. Unha política social que non deixe a ninguén atrás. En especial á infancia e a mocidade Desde a EAPN Galicia tamén lembrou o compromiso do Pleno de Investidura en blindar o orzamento da Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA) asegurando a súa compatibilidade e subsidiariedade co Ingreso Mínimo Vital (IMV). Complementando ingresos ata o limiar de pobreza relativa, en especial naquelas familias con nenos, nenas ou persoas con dependencia, aumenando a cobertura do IMV naquelas persoas, non so unidades de convivencia, non beneficiarias do mesmo que vivan en Galicia ou con factores agravantes como violencia machista, etnia, idade ou discapacidade e asegurando o dereito á inclusión sociolaboral. Asemade, apuntouse na necesidade de apostar pola infancia a través da modificación da Lei de Inclusión, pero tamén coa implementación dunha ‘lei específica que mellore o seu marco de protección’. Igualmente, a presidenta da EAPN Galicia fixo referencia ao documento ‘As persoas primeiro’ onde se recollen demandas noutros eidos coma rural, violencia machista ou persoas en situación de dependencia. Nesta liña, incidiuse sobre a problemática que xera a burocracia: ‘proclamar que as persoas non son culpables da súa pobreza é papel mollado se non se afronta con decisión a loita contra a burocracia extrema. A nova lei anunciada polo presidente da Xunta sobre este tema so será efectiva se inclúe ás persoas en pobreza ou exclusión e as organizacións do Terceiro Sector” Por último, Eloína Ingerto sinalou a necesidade de continuar co diálogo civil coas organizacións non lucrativas do Terceiro Sector de Acción Social. Concretamente destacou que as entidades sociais ‘somos un sector produtivo máis, que crea valor económico e social como calquera outro e tamén parte e garante do Sistema Público de Servizos Sociais […]

CONTACTO

Basquiños, 33
Santiago de Compostela,
15704 A Coruña
Teléfono: 881 95 72 84

Traducir

GalegoEspañol

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está dando o seu consentimento para a aceptación das devanditas cookies e a aceptación da nosa política de cookiespique no enlace para maior información.

ACEPTAR
Aviso de cookies