Eleccións ao Parlamento de Galicia 2020

MultimediaVI Foro EAPN

EntidadesPublicacións


Posicionamentos

Novas destacadas

  • EAPN está a realizar un proceso de investigación e participación para afrontar a desigualdade territorial no acceso a dereitos como a vivenda e o emprego, así como para loitar de xeito eficaz contra a pobreza e a exclusión social. O 4 de decembro, nunha xornada participaron máis de 80 entidades ou persoas vinculadas ao medio rural, presentaronse os resultados da consulta previa sobre prioridades de actuación e boas experiencias nestes e outros eidos. Coas conclusións da consulta e a xornada estase a realizar un informe co diagnóstico da situación e posibles medidas a levar a cabo, que serán a base da estratexia de incidencia política na nova Axenda Social de Galicia, tanto cos departamentos implicados na Xunta de Galicia como cos concellos e deputacións a través da FEGAMP. Baixo o lema ‘Loitando contra a pobreza e a exclusión social dende o rural’, EAPN España e EAPN Galicia, en colaboración coa Federación Terra e Xente, organizaron, o 4 de decembro, unha xornada práctica sobre medidas para frear a pobreza, a exclusión e o abandono do medio rural. O obxectivo desta actividade foi o deseño de propostas para garantir a loita contra a pobreza e a exclusión así como o acceso á vivenda accesible e ao emprego inclusivo. Dende unha visión positiva e propositiva abordáronse estes eidos durante toda a xornada, iniciádose cun diálogo inicial moderado pola presidenta de COCEDER España, Tamara Balboa, xunto con representantes técnicos das Consellerías de Medio Rural e Política Social. A continuación, tivo lugar un panel de experiencias coa participación de CDR O Viso, Federacion Galega de Turismo Rural, Daqui Darredor, Milhulloa, COGAMI e Fundación Entretantos. Para finalizar, as persoas asistentes reunironse grupos de traballo, onde puideron validar as demandas xa prantexadas dende EAPN ás distintas forzas políticas, así como identificar novas propostas e medidas de actuación. As demandas, xunto coa consulta previa realizada, son a base para a elaboración dun informe co diagnóstico da situación e posibles medidas a levar a cabo, que se presentará en breve e que será a base da estratexia de incidencia política na nova Axenda Social de Galicia, tanto cos departamentos implicados na Xunta de Galicia como cos concellos e deputacións a través da FEGAMP. Algunhas das propostas resultado da xornada foron as seguintes: Contra a pobreza e a exclusión social Por en marcha medidas eficaces para posibilitar a repoboación do medio rural: acceso á terra, á vivenda, transporte, novas tecnoloxías, mantemento de servizos básicos, etc. Convocatoria específica de inclusión social no eido rural con cargo a fondos FEADER. Mobilizar os recursos infrautilizados Para unha vivenda digna e accesible Favorecer a renovación da vivenda rural e a súa mobilización, creando bolsas de alugueiro. En especial das de administracións públicas como Educación. Axudas para a rehabilitación ou mellora de vivenda en entorno rural baixo o enfoque da sustentabilidade, xunto á capacitación de profesionais como un novo sector profesional. Deben ser flexibles, sen excesivos límites ou requisitos que xeran que a xente non opte por rehabilitar. Establecer un diagnóstico no que se recolla a demanda de vivenda xunta á oferta existente no rural á par que se valoren os motivos do abandono. Implementar o ‘Programa de vivendas baleiras’ na contorna rural, motivando a adhesión de máis concellos. Para un emprego inclusivo e de calidade Fomentar na contratación pública o emprego local digno, por conta propia ou allea ou coa creación de cooperativas e empresas da economía social, e o consumo dos recursos do territorio: residencias, servizo axuda no fogar, comedores escolares, etcétera. Promover a diversificación dos sectores profesionais a través do fomento de cooperativas de produción local, así coma a compra e venda dos produtos dende as institucións. Impulso e apoio a Empresas de Inserción no ámbito rural. Hortos sociais e bancos de alimentos frescos e saudables. Fomentar os obradoiros de emprego, curso AFD (con obtención de certificado de profesionalidade) en nichos de mercado con alta empregabilidade, pero adaptando a formación á realidade social e territorial   Material da xornada Presentación inicial: ‘A loita contra a pobreza no rural en Galicia e España’ Vídeo completo: ‘Panel de experiencias: Aprendizaxes e propostas dende as boas prácticas’ Informe final ‘Loitando contra a pobreza e a exclusión social dende o rural’  

  • EAPN Galicia participa na Comisión de Reactivación Económica, Social e Cultural no Parlamento de Galicia incidindo en que o investimento en vivenda digna e accesible é a obra pública que debería ser prioritaria nos capítulos 6 e 7 dos vindeiros orzamentos en Xunta, concellos e deputacións. A COVID-19 trouxo un agravamento notable da situación das persoas máis afectadas e que apenas se beneficiaran da recuperación económica, en especial mulleres, mozas e mozos e nenas e nenos Loitar contra as causas da pobreza e a desigualdade esixe fuxir do asistencialismo e asegurar a satisfacción incondicional das necesidades básicas e o dereito, non a obriga, a unha inclusión social activa baseada na garantía de ingresos A presidenta de EAPN Galicia, Eloina Ingerto, participou na Comisión de Reactivación Económica, Social e Cultural tras o seu convite unánime dos grupos políticos con representación no Parlamento de Galicia para trasladar as demandas para combater a pobreza e a exclusión social que desde as 130 organizacións sociais membro da Rede lévanse reclamando durante a pandemia pola Covid-19 e perante a nova lexislatura. A intervención comezou lembrando e agradecendo aos grupos parlamentarios polo seu compromiso adquirido na Declaración Institucional contra a pobreza e a exclusión, onde se fixo fincapé no panorama actual onde “o deterioro da calidade de vida das persoas en peor situación é concluínte en todos os indicadores’. Desde a EAPN Galicia lembrouse como a Covid-19 trouxo un agravamento notable da situación das persoas máis afectadas e que apenas se beneficiaran da recuperación económica, en especial mulleres, mozas e mozos e nenas e nenos. ‘A pobreza non se acompaña, combátese. E como calquera outra política de estado, non se improvisa nin consiste nunha suma de medidas curtopracistas de escaso impacto e dubidoso éxito comunicativo: esixe constancia e un compromiso de estabilidade orzamentaria, planificación estratéxica a medio e longo prazo e transparencia no seguimento de indicadores e medidas’ refería Eloína Ingerto. No seu discurso tamén se referiu á necesidade de loitar contra as causas da pobreza e a desigualdade dende un enfoque de dereitos o que esixe fuxir do asistencialismo e asegurar non so a satisfacción incondicional das necesidades básicas senón tamén o dereito, non a obriga, a unha inclusión social activa. Neste senso valorou positivamente iniciativas como a Tarxeta moedeiro Básica e expresou “o noso profundo malestar cando ano tras ano temos que presenciar como moitos concellos seguen a evadir a súa responsabilidade promocionando campañas de recollida e reparto de alimentos en vez de asegurar a dignidade das persoas e a súa inclusión social” A vivenda como obra pública e o emprego digno para erradicar a pobreza e a exclusión social A presidenta de EAPN Galicia recoñeceu “a nosa frustración e ata impotencia por non estar sendo capaces de transmitir coa gravidade que merece a situación de emerxencia residencial na que viven milleiros de familias galegas” e en que “o elevado gasto en vivenda non digna nin accesible está a actuar como un aspirador de rendas que obriga as persoas en pobreza a priorizar gastos, incluso na calidade da alimentación, e impide de facto o éxito nos procesos e medidas de inclusión social’. Para combatir unha emerxencia residencial, que según o Informe FOESSA afectaba xa no 2018 ao 35% da poboación galega, recomendouse a creación dunha Comisión parlamentaria sobre vivenda e exclusión residencial e medidas específicas como a erradicación do chabolismo e a infravivenda ou a promoción da rehabilitación e o alugueiro social para promover o acceso á 40.000 vivendas dignas e accesibles no 2023. Reiterouse tamén a obriga de cumprir a lexislación vixente e asegurar a accesibilidade universal en infraestruturas e edificios públicos e privados, crendo imprescindible subordinar o investimento en obra pública da Xunta de Galicia a este obxectivo. No tocante ao emprego, a presidenta da Rede apuntou a unha das demandas das persoas en pobreza ou exclusión social: “menos cursos e mais emprego”. Deste xeito, ante os datos da última Enquisa de Condicións de Vida que reflicten un acceso moi limitado ao emprego e en condicións de precariedade nos anos anteriores ao confinamento, Eloína Ingerto sinalou que ‘non calquera emprego protexe da pobreza’ e que o dereito á inclusión sociolaboral implica un acompañamento estable, persoalizado e coordinado entre Servizos Sociais e Emprego, en especial na Xunta de Galicia entre as consellerías de Política Social e Emprego e Igualdade. Unha política social que non deixe a ninguén atrás. En especial á infancia e a mocidade Desde a EAPN Galicia tamén lembrou o compromiso do Pleno de Investidura en blindar o orzamento da Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA) asegurando a súa compatibilidade e subsidiariedade co Ingreso Mínimo Vital (IMV). Complementando ingresos ata o limiar de pobreza relativa, en especial naquelas familias con nenos, nenas ou persoas con dependencia, aumenando a cobertura do IMV naquelas persoas, non so unidades de convivencia, non beneficiarias do mesmo que vivan en Galicia ou con factores agravantes como violencia machista, etnia, idade ou discapacidade e asegurando o dereito á inclusión sociolaboral. Asemade, apuntouse na necesidade de apostar pola infancia a través da modificación da Lei de Inclusión, pero tamén coa implementación dunha ‘lei específica que mellore o seu marco de protección’. Igualmente, a presidenta da EAPN Galicia fixo referencia ao documento ‘As persoas primeiro’ onde se recollen demandas noutros eidos coma rural, violencia machista ou persoas en situación de dependencia. Nesta liña, incidiuse sobre a problemática que xera a burocracia: ‘proclamar que as persoas non son culpables da súa pobreza é papel mollado se non se afronta con decisión a loita contra a burocracia extrema. A nova lei anunciada polo presidente da Xunta sobre este tema so será efectiva se inclúe ás persoas en pobreza ou exclusión e as organizacións do Terceiro Sector” Por último, Eloína Ingerto sinalou a necesidade de continuar co diálogo civil coas organizacións non lucrativas do Terceiro Sector de Acción Social. Concretamente destacou que as entidades sociais ‘somos un sector produtivo máis, que crea valor económico e social como calquera outro e tamén parte e garante do Sistema Público de Servizos Sociais […]

  • Se es unha persoa relacionada co medio rural, precisamos a túa participación nesta consulta online. En especial se tes relación cos eidos de pobreza e exclusión social, vivenda e emprego Os resultados da mesma serán a base da estratexia de incidencia política cos departamentos implicados na Xunta de Galicia, así como en concellos e deputacións. A EAPN Galicia pon en marcha a consulta ‘Prioridades na loita contra a pobreza e a exclusión social no medio rural’, dirixida a calquera persoa ou entidade relacionada co rural. Preténdese debuxar o panorama actual de propostas e iniciativas para o cambio social no medio rural. Concretamente, procurarase indagar sobre os eidos de pobreza e exclusión social, vivenda e emprego. Cubrila sen engadir comentarios leva únicamente 1 minuto, pero agradecemos engadir algunha proposta ou comentario nas preguntas de campo aberto.     Esta consulta forma parte dun proceso máis amplo: o 4 de decembro celebrase unha xornada online, organizada pola EAPN (Rede Europea de Loita contra a Pobreza e a Exclusión) en España e Galicia, para afrontar a desigualdade territorial no acceso a dereitos básicos, coñecendo boas prácticas e sobre todo, para elaborar propostas políticas que sirvan para combatela de xeito eficaz. Os resultados servirán de base para o traballo nesta xornada, e para a elaboración dun informe de diagnóstico, medidas e boas experiencias que será a base da estratexia de incidencia política na nova Axenda Social de Galicia, tanto cos departamentos implicados na Xunta de Galicia como cos concellos e deputacións a través da FEGAMP   Demandas na loita contra a pobreza e a exclusión social no medio rural Desde a EAPN Galicia xa vimos reclamando unha serie de medidas, moitas delas cun compromiso por parte dos partidos políticos do Parlamento de Galicia para a súa implementación.   Pobreza e exclusión social Impulsar servizos sociais e sanitarios itinerantes entre concellos así como homologación de centros multiusos nos que se poda atender a varios colectivos e nos que as entidades de acción social podan levar a cabo intervencións. Facilitar un servizo de transporte que permita ás persoas o acceso aos servizos básicos nos concellos de xeito que garanta a atención continuada e formación en condución. Convocatoria específica de inclusión social no eido rural con cargo a fondos FEADER.   Emprego inclusivo Convocatoria plurianual de inserción sociolaboral no ámbito rural, dirixida a todas as persoas en situación de vulnerabilidade. Fomentar na contratación pública o emprego local digno, por conta propia ou allea ou coa creación de cooperativas e empresas da economía social, e o consumo dos recursos do territorio: residencias, servizo axuda no fogar, comedores escolares, etcétera.   Vivenda accesible Creación de beneficios fiscais para familias que se trasladan a vivendas do rural. Reocupación de vivendas desocupadas a través do aluguer social. Ingreso no mercado inmobiliario de vivendas baleiras no medio rural. Crear liña específica de rehabilitación e acondicionamento da vivenda para a súa mobilización como aluguer social. Favorecer a renovación da vivenda rural e a súa mobilización, creando bolsas de alugueiro. En especial das de administracións públicas como Educación.   Outras propostas Recuperar o valor da comunidade coidadora das persoas na atención a persoas maiores e non sacalas da súa contorna, e manter as súas relacións ata o final da súa vida. Impulso do Programa Acompaño, de voluntariado social de atención e acompañamento a persoas maiores, facendo especial fincapé na convivencia interxeracional entre a mocidade voluntaria e as persoas maiores en situación de soidade. Defensa dos servizos públicos de educación no medio rural, asegurando a primacía do dereito á educación das nenas e nenos e das súas familias, unha asignación optimizada de recursos educativos, unha educación que valorice os acenos identitarios do rural e coa variación nas ratios alumnado/profesorado e un fomento da estabilidade dos equipos docentes. Por en marcha medidas eficaces para posibilitar a repoboación do medio rural: acceso á terra, á vivenda, transporte, novas tecnoloxías, mantemento de servizos básicos, conexión a internet, etc.  

  • O informe ‘Estado da pobreza en Galicia 2020’ revela que 655.000 persoas, o 24,3% da poboación galega estaban en situación de pobreza ou exclusión social (AROPE) no 2019, 32.698 máis que o ano anterior. A recuperación económica nin o emprego decente chegou á maioría das persoas que se atopaban en pobreza ou exclusión. No último ano especiamente á poboación masculina, cuxa taxa AROPE aumentou do 22,1% ao 24,5% entre 2018 e 2019. O 7,9% da poboación galega, 212.000 persoas, vivían en pobreza severa no 2019, é dicir, con ingresos inferiores a 500€/mes. O crecemento dos gastos relacionados coa vivenda obriga a moitas familias a priorizalos sobre outros gastos imprevistos ou mesmo da calidade da alimentación. A emerxencia residencial ante a ausencia en Galicia de vivendas dignas e accesibles está a impedir de facto o éxito nos procesos e medidas de inclusión social e loita contra a pobreza. A recuperación económica non chegou á maioría das persoas en risco de pobreza e/ou exclusión social (AROPE polas siglas en inglés). Esta é unha das conclusións do décimo informe ‘ O Estado da pobreza en Galicia 2020‘, feito público no marco do informe ‘El Estado de la Pobreza‘, presentado por EAPN España co seguimento exhaustivo do indicador de risco de pobreza e exclusión social en España en base a datos oficiais de Eurostat, Instituto Nacional de Estatística (INE) e Ministerio de Hacienda. No 2019, 655.000 persoas estaban en risco de pobreza ou exclusión social, o 24,3% da poboación galega, 1,3 puntos mais que no ano anterior. O indicador emporou especialmente na poboación masculina, aumentando do 22,1% ao 24,5% no último ano. En canto á situación das mulleres, o aumento con respecto ao ano pasado foi menor ca nos homes (do 23,9% ao 24,1%), pero sí observase unha situación máis estrutural de feminización da pobreza ao longo do período entre 2008 e 2019. Galicia é unha das oito comunidades autónomas que ten conseguido reducir a súa taxa AROPE a cifras anteriores ás do comenzo da crise no 2008, do 25,1% no 2008 ao 24,3% no 2019. Compoñentes da taxa AROPE A taxa de risco de pobreza chega no 2019 ao 20,0% tras un incremento de algo máis dun punto porcentual: 540.729 persoas (31.623 máis que no ano anterior). Con todo, no conxunto do período entre 2008 e 2019 a taxa diminuiu 9 décimas, o que supuxo que 35.000 persoas saíran dunha situación de pobreza. En canto á diferenza segundo sexo, as cifras iguálanse chegando a unha taxa do 20% tanto en homes coma en mulleres. Isto é debido ao aumento superior do 0,2% da taxa de homes en comparación ao 0,1% do aumento en mulleres con respecto ao ano anterior. En termos absolutos, hai 279.000 mulleres en risco de pobreza e 261.231 homes.   Galicia tiña no 2019 212.000 persoas en pobreza severa, 9.000 máis ca o ano anterior. Esto supón que o 7,9% da poboación galega tivo ingresos inferiores a 500€ ao mes nos fogares dunha persoa, 1.051€ ao mes nos fogares de dous adultos e dos menores de 14 anos ou menos de 951€ ao mes nun fogar monoparental nas que un adulto (no 80% dos casos unha muller) coida de tres menores. Os datos do Ministerio de Hacienda confirman que a poboación con ingresos por unidade de consumo nos tramos máis baixos de renda aumentou do 17% ao 19,8% entre 2018 e 2019. Como se verá a continuación, o deterioro da calidade de vida das persoas en peor situación, é unha conclusión que non so se obtén a partir do empeoramento da taxa de pobreza severa senón tamén doutros indicadores como o a privación material severa ou a porcentaxe de persoas que se sitúan nos deciles 1 e 2 de menores ingresos.   O 11,9% da poboación menor de 60 anos que reside en Galicia vive en fogares con baixa intensidade de emprego. A cifra incrementouse oito décimas e, por segundo ano consecutivo desde 2010, sitúase enriba da media nacional. O acceso ao emprego debería ser a ferramenta determinante para a saída da pobreza, pero a Encuesta de Condiciones de Vida reflicte que as persoas accederon de xeito moi limitado ao emprego nos anos de recuperación económica anteriores ao confinamento, e se o atoparon foi de baixa calidade e en condicións de precariedade laboral. De feito, non conxunto do estado o 13,2% das persoas ocupadas están en situación de pobreza.     No 2019, o 3,6% da poboación de Galicia, vivía en condicións de Privación Material Severa, é dicir, non podía facer fronte polo menos a catro dos nove conceptos de consumo básico definidos a nivel europeo. E imprescindible destacar o forte empeoramento deste indicador especialmente nas mulleres, confirmando que á baixa calidade do emprego ao que poideron acceder moitas persoas, sobre todo as mulleres, non significou de ningún modo unha mellora nas súas carencias materiais. A situación de emerxencia residencial na que viven milleiros de familias galegas obsérvase no empeoramento dos conceptos que teñen relación coa vivenda. O elevado gasto en vivenda non digna nin accesible que soportan está a actuar como un aspirador de rendas que restrinxe os seus ingresos prácticamente á metade, obriga a priorizar sobre gastos imprevistos ou mesmo da calidade da alimentación e impide de facto o éxito nos procesos e medidas de inclusión social e loita contra a pobreza. E imprescindible que se consoliden medidas positivas de Política Social postas en marcha coma o Ingreso Mínimo Vital o reforzo da RISGA, a Tarxeta moedeiro Básica ou o esforzo orzamentario en apoiar procesos de inclusión social. Sen embargo, estas accións non serán suficientes se non se garante un acceso a unha vivenda e emprego dignos.   Informe ‘O Estado da Pobreza en Galicia 2020’   Informe ‘Estado de la Pobreza’ EAPN España  

  • Análise das propostas electorais das forzas políticas con representación no Parlamento de Galicia e o seu nivel de acordo coas demandas de EAPN Galicia PP, BNG e PSdeG teñen un alto nivel de consenso nos seus programas en medidas sociais chave para as persoas en situación ou risco de pobreza e/ou exclusión social   No marco dunha campaña electoral marcada pola crise derivada da COVID-19, desde EAPN Galicia e as súas entidades membro lanzouse a campaña ‘As persoas primeiro. Propostas EAPN Galicia contra a pobreza e a exclusión social perante as Eleccións ao Parlamento de Galicia 2020’. Coa etiqueta #PobrezaGalicia, reclamaronse 15 grandes propostas e 64 medidas para imprantar na nova lexislatura. A análise dos programas electorais das tres forzas políticas que acadaron representación, PP, BNG e PSdeG-PSOE, conclúe que hai un elevado grado de consenso en bastantes das súas propostas. Asemade, estes puntos en común conforman un bo comenzo para o acordo das medidas sociais para a reconstrución social tanto na administración autonómica como local, onde se poñan ás persoas en primeiro plano. O Partido Popular de Galicia asume, total ou parcialmente, estas propostas de EAPN: Rentas Mínimas Aumentar cobertura do Ingreso Mínimo Vital naquelas persoas non beneficiarias do mesmo que vivan en Galicia. En concreto, aseguran que “reorientaremos parte do orzamento da RISGA para complementalo [o Ingreso Mínimo Vital]”. Vivenda digna Loitar contra a exclusión residencial: financiando obras de rehabilitación e accesibilidade, facilitando o acceso en réxime de alugueiro social, penalizando as vivendas baleiras ou perseguindo a infravivenda de alugueiro. O PP comprométese a “fomentar o alugueiro das vivendas baleiras con novos incentivos a propietarios” e a “poñer en marcha a rehabilitación de preto de 3.000 vivendas”. Plena implantación do Plan de Atención ás Persoas sen Fogar en Galicia 2019-2023. Plan para a renovación de electrodomésticos en familias en pobreza. Infancia e mocidade Elaboración da Lei Galega da Infancia. Educación de 0 a 3 anos universal e gratuíta. Despregamento da Rede Galega de Atención Temperá ao 100% da poboación galega. Posta en marcha do Plan de Choque contra a pobreza en familias Monoparentais. Fortalecer os programas de apoio á autonomía persoal e emancipación da mocidade que abandona o sistema de protección e xustiza xuvenil. Establecemento de medidas de prevención da ludopatía e regulación dos centros de xogo. Coordinación institucional Impulso da Axenda Social de Galicia entre Xunta de Galicia, FEGAMP e Terceiro Sector Social. Creación dunha comisión mixta entre Administración Autonómica e FEGAMP para acordar competencias. Elaboración da Estratexia de Inclusión Social 2021-2027. Emprego digno Deseñar actuacións específicas para mocidade que abandonan ou ten dificultades para manterse no sistema educativo, ou de familias en situación de pobreza severa. Proponse medidas como “favorecer a inserción laboral da mocidade a través dun programa de prácticas remuneradas” ou a “apertura dunha Oficina Virtual de Orientación Xuvenil”. Fomento do emprego de calidade potenciando a creación de empresas e iniciativas de economía social e solidaria e a súa participación nos procesos de contratación pública. Accesibilidade Accesibilidade en infraestruturas e edificios públicos ou privados para asegurar a plena inclusión de todas as persoas. Erradicar “limbo da dependencia” mentres a Administración Xeral do Estado non cumpre coa súa responsabilidade, incrementando recursos e servizos. Medidas de accesibilidade cognitiva (lectura fácil, pictogramas,…). Medio Rural Defensa dos servizos públicos de educación no medio rural. Con medidas como un “Plan estratéxico de escola rural”, ou de fomento da “formación universitaria no rural galego” Fomentar na contratación pública o emprego local digno coa creación de cooperativas e empresas da economía social e o consumo dos recursos do territorio. Concretamente propón “compra pública responsable (…) mediante a activación de cláusulas contractuais que valoren criterios como o fomento do emprego local ou a proximidade do produto”. Violencia Machista Estratexia Galega contra a violencia machista, en especial a máis extrema (prostitución, trata, senfogarismo). Comprométese a elaborar o “Plan galego contra a trata e a explotación sexual” Aumento dos recursos residenciais existentes para mulleres que sofren violencia machista e outras situacións de exclusión. Plan galego contra a soedade non desexada Burocracia Posta en marcha do Concerto Social plurianual nos servizos sociais. Loita contra o odio Impulso ás Oficinas de Atención as Vítimas como mínimo nos 7 principais xulgados galegos. Actuacións de formación e implicación da cidadanía na loita contra calquera tipo de prexuízo ou discurso do odio.   O consenso como necesidade para a reconstrucción social   A necesidade dunha aposta clara polas persoas require dun traballo conxunto por parte das forzas políticas do Parlamento galego que debe tamén ser efectiva nos concellos e deputacións nos que gobernan e na FEGAMP. Nesta liña, trala análise dos programas electorais de PP, BNG e PSdeG-PSOE hai un elevado nivel de coincidencia en materias como: Aumentar importes cobertura do Ingreso Mínimo Vital. Loitar contra a exclusión residencial severa, financiando obras de rehabilitación e accesibilidade, facilitando o acceso ao alugueiro social e penalizando as vivendas baleiras. Elaboración da Lei Galega da Infancia. Educación de 0 a 3 anos universal e de balde. Despregamento da Rede Galega de Atención Temperá. Pacto Galego de Educación Inclusiva. Plan de Choque contra a pobreza en familias Monoparentais Loita contra a ludopatía e regulación dos centros de xogo. Comisión mixta entre Xunta e FEGAMP para acordar competencias. Estratexia de Inclusión Social 2021-2025. Deseño de actuacións específicas para mozos e mozas que abandonan ou teñen dificultades para manterse no sistema educativo, ou de familias en situación de pobreza severa. Fomento do emprego de calidade potenciando a creación de empresas e iniciativas de economía social e solidaria e a súa participación nos procesos de contratación pública. Accesibilidade universal en infraestruturas e edificios públicos ou privados. Defensa dos servizos públicos de educación no medio rural. Aumento recursos residenciais existentes para mulleres que sofren violencia machista. Loita contra a fenda dixital en persoas e ONG.   En menor medida, pero tamén hai posibilidades de acordo en medidas como:   Erradicación do chabolismo e a infravivenda en todo o territorio galego. Asegurar o dereito á inclusión sociolaboral e a un acompañamento estable dende os Servizos Sociais Comunitarios […]

  • O 24,3% da poboación galega estaba en 2019 en risco de pobreza ou exclusión (AROPE), fronte ao 23% do 2018. 655.000 persoas, 33.000 maís que no ano anterior. Según a Encuesta de Condiciones de Vida 2019 do INE. No 2019, según o INE empioraron os tres componentes do AROPE: pobreza relativa (do 18,8% ao 20%), Carencia Material Severa (do 1,6% ao 3,6%) e especialmente Baixa Intensidade de Traballo (do 11,1% ao 11,8%) constatando o escaso impacto das políticas de fomento do emprego na poboación máis vulnerable. Galicia afrontou a pandemia en pior situación que no conxunto do estado, donde a taxa AROPE baixou do 26,1% no 2018 ao 25,3% no 2019. Aínda así, a taxa de risco de pobreza galega segue a ser un punto inferior á media estatal. A recén publicada Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) do 2019 publicada hoxe polo Instituto Nacional de Estatística (INE) deixan a Galicia con piores resultados con respecto ao 2018, aumentando o temor ao impacto que está a sofrer a poboación diante da crise económica e social provocada polo COVID-19. A porcentaxe de poboación en risco de pobreza ou exclusión (AROPE) aumentou do 23% no 2018 ao 24,3% no 2019. 655.000 persoas, 33.000 máis que no ano anterior. O empioramento do dato xeral mantense en cada un dos seus componentes: Pobreza relativa, Carencia ou Privación Material Severa e Baixa Intensidade de Traballo no Fogar, confirmando a febleza da recuperación económica de cara á saída definitiva de milleiros de galegos e galegas da súa situación de pobreza. A taxa de pobreza relativa aumenta do 18,8% ao 20%. 540.000 galegas e galegos atopábanse no 2019 por debaixo do limiar da pobreza (751€ ao mes -9009€/ano – para un fogar de unha persoa ou 1576€ ao mes -18919€/ano – para un fogar de dous adultos e dous menores) Pendentes de coñecer a taxa de pobreza severa (no ano anterior foi do 7,5% da poboacion, 203.296 galegas e galegos) o dato de pobreza relativa empiora a tendencia negativa xa apuntada nos datos do ano anterior. As persoas en Carencia Material Severa aumentan do 1,6% ao 3,6% da poboación, estando aínda un punto por debaixo do conxunto do estado. Cinco dos sete conceptos deste indicador empioran, en especial aqueles que supoñen poder satisfacer necesidades básicas. Esto fai que podamos constatar as graves circunstancias nas que se atoparon moitas persoas durante o confinamento nos fogares onde tiñan que recorrer aos aforros para a cobertura destas necesidades. Ou mesmo o aumento brutal da fenda dixital provocado polo COVID19 pero que xa se percibía no 2019 ante o aumento do 2,5% ao 3,6% das persoas que non podían permitirse dispor dun ordeador persoal. Mención expresa merece o sorprendente pero contrastado aumento do 1,3% ao 8,9% das persoas que non poden permitirse unha comida de carne, polo ou peixe ao menos cada dous días. O aumento dos prezos da vivenda e as dificultades de acceso a un emprego decente están detrás das decisións de priorización de gasto de moitas persoas e pobreza severa.   As persoas vivindo en fogares con baixa intensidade laboral (traballando menos do 20% da xornada semanal) aumentaron do 11,1% ao 11,9%. Un dato moi superior á media do conxunto do estado en donde a taxa apenas variou (do 10,7% ao 10,8%) Este é o dato máis preocupante do informe: o acceso ao emprego debería ser a ferramenta determinante para a saída da pobreza, pero a ECV reflicte que as persoas accederon de xeito moi limitado ao emprego nos anos de recuperación economica anteriores ao confinamento, e se o atoparon foi de baixa calidade e en condicións de precariedade laboral. Unha sociedade mais vulnerable ante a pandemia do COVID19 Con todo, os preocupantes datos da pobreza e exclusión de Galicia no 2019 que reflicte a Encuesta de Condiciones de Vida deben ser considerados como un mínimo ao que aspirar diante da crise social provocada polo COVID19 que os está a incrementar notablemente. As medidas de choque sociais tomadas durante a pandemia (orzamento da RISGA, Tarxeta Básica, etc.) van no camiño pero quedaranse cortas ante a extrema gravidade da situación previa e posterior ao confinamento. Como se reclamou durante a pasada campaña electoral é imprescindible blindar o orzamento da RISGA e a súa compatibilidade co Ingreso Mínimo Vital e implantar medidas inmediatas para reducir drasticamente a pobreza e a exclusión infantil e xuvenil (ó unico tramo de idade no que aumentou en toda España). Pero aínda así, reafirmamos que as accións de política social están condeadas á irrelevancia se non se reformulan completa e de xeito urxente as políticas e medidas que garantan o dereito a unha vivenda digna, axeitada e accesible ou un emprego digno e inclusivo, asegurando o acompañamento estable e profesionalizado ás persoas con maiores dificultades de empregabilidade ou precariedade laboral. Máis información: Análisis EAPN España Encuesta de Condiciones de Vida 2020 9,7 millones de personas están en riesgo de pobreza en España según una encuesta anterior a la crisis de la COVID

  • O informe “Fenda dixital: o exercicio dos nosos dereitos en tempo de confinamento” impulsado dende EAPN Galicia conclúe que a fenda dixital tornouse nunha das barreiras tecnolóxicas e dixitais no acceso aos dereitos das persoas en pobreza e/ou exclusión durante a pandemia e o confinamento. O 94% do persoal técnico das organizacións de acción social membro de EAPN Galicia teñen detectado un aumento nas dificultades de acceso dixital a recursos públicos na etapa de confinamento. A universalización do acceso a internet e a alfabetización dixital da poboación máis vulnerable deben ser considerados como unha necesidade básica máis.   Durante a situación de crise sanitaria e estado de alarma, a gran maioría das actividades das entidades sociais, incluíndo a atención individualizada, reformuláronse para realizarse en espazos virtuais (videoconferencias, webinars, formación online…), e o mesmo ocorreu nas Administracións Públicas. Neste proceso hai unha dificultade engadida, que xa o era antes, pero agora se pon de máis relevancia: a fenda dixital. O acceso a dereitos e servizos, polo tanto, veuse gravemente afectado durante o confinamento, especialmente para as persoas en situación de maior vulnerabilidade. Antes do estado de alarma os requisitos de acceso a servizos e prestacións públicas, aínda que cada vez máis dixitalizados, incluían tamén a modalidade presencial ou polo menos o apoio para a xestión de determinados trámites e axudas a través das entidades do Terceiro Sector de Acción Social, Servizos Sociais Comunitarios ou mesmo a rede social da persoa. Esto xa non é así. O 94% do persoal técnico das organizacións de acción social membro de EAPN Galicia teñen detectado un aumento notable nas dificultades de acceso dixital a recursos públicos na etapa de confinamento, impedindo de facto a garántía de acceso a dereitos e a autonomía das persoas en situación máis vulnerable. O acceso a internet e a ferramentas dixitais, así como competencias para o uso das mesmas tense convertido nunha necesidade básica. É por isto que dende o Grupo de Participación de EAPN Galicia impulsouse un proceso de consulta que culmina coa presentación do informe “Fenda dixital: o exercicio dos nosos dereitos en tempo de confinamento”. Neste proceso se fixo unha análise dos problemas detectados ante o aumento da fenda dixital, e especialmente de formulación de propostas de mellora, dirixidas tanto a entidades sociais como ás institucións públicas, que permitan facilitar o acceso aos dereitos máis esenciais da poboación en situación de pobreza e exclusión. Deste xeito, o 26 de xuño, levouse a cabo unha xornada online técnica de reflexión e formulación de propostas. Paralelamente realizouse unha consulta online coa que se quixo coñecer como está a afectar a fenda dixital ás persoas en pobreza ou exclusión a raíz da COVID-19. Na xornada participaron persoal técnico de entidades sociais galegas, e como expertas Patricia Agrelo, do Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos de Telecomunicacións de Galicia; Jesús Arvelo, Sociólogo en EAPN Canarias; Anabel Pérez, responsable da área socioeducativa e e-inclusión da Fundación Esplai e Xosé Alberte Cea, orientador laboral no concello de Vigo. 5 estratexias para mellorar o acceso dixital e online a recursos das Administracións Públicas O informe categoriza as 27 propostas fináis para abordar a fenda dixital en función de cinco estratexias: ⇒ Axudas económicas para o acceso a internet e ferramentas dixitais. Destacan neste punto propostas como a universalización do acceso a internet e unha liña de subvencións a entidades para realizar formación e acompañamento no acceso ás tecnoloxías. ⇒ Formación e iniciativas de apoio á alfabetización dixital. Deseño dun plan de inclusión e alfabetización dixital, con obxectivos claros e con plena rentabilidade e aproveitamento de recursos infrautilizados, ou plan locais de reciclaxe de dispositivos, entre outras medidas. ⇒ Dirixidas á búsqueda ou á facilitación de alternativas de acceso. É necesario seguir mantendo a atención presencial, para asesoramento e apoio, xa que non todas as accións se poden facer en liña. ⇒ Reforzar os apoios e acompañamento a aquelas persoas con dificultades de acceso de cualquera índole. Por exemplo, dispoñer de espacios dixitalizados públicos e de persoal de apoio que permita favorecer a transición a esta nova vía de comunicación en liña para a poboación vulnerable. ⇒ Simplificación dos trámites actuais, das ferramentas dispoñibles, etc. É unha proposta clave mellorar a rede para evitar colapsos, simplificar as solicitudes e a petición de datos e documentación, así como promover dende as Administracións plataformas de uso fácil, seguras e gratuítas. Para máis información, sobre os resultados da consulta online e o desenvolvemento e conclusións finais da xornada técnica, pódese consultar o documento completo aquí:  

  • A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Política Social, ven de poñer en funcionamento o Programa extraordinario de axudas económicas para a cobertura de necesidades básicas á poboación en situación de vulnerabilidade ocasionada pola COVID-19. Implantada a través de Cruz Vermella Galicia, trátase dunha axuda económica que permitirá, cunha tarxeta-moedeiro, a adquisición de produtos de alimentación, hixiene e farmacia. Aínda a pesares da súa limitada duración, desde EAPN Galicia valórase positivamente a posta en marcha dunha medida reclamada dende hai anos como un primeiro paso imprescindible na aposta pola dignidade das persoas, o afastamento do asistencialismo e a estigmatización, e a inxección económica que suporá para os comercios de proximidade donde as persoas poderán adquirir os artigos como o resto da cidadanía Máxime nun contexto de emerxencia social como a que estamos a vivir. Asemade, celebramos a diminución notable da burocracia nos Servizos Sociais Comunitarios para que calquera persoa que viva en Galicia poida acceder rápidamente á tarxeta . A configuración como unha prescripción facultativa é tamén un recoñecemento das profesionais non so dos concellos, senón tamen dous outros dous axentes que constitúen o sistema público de servizos sociais. No futuro seguiremos a demandar non so que esta iniciativa sexa permanente, senón sobre todo para que as persoas ou familias que a perciben pasen canto antes a un sistema de garantía de ingresos a partires de IMV e RISGA. Demandaremos tamén a creación dun protocolo específico de colaboración coas entidades do Terceiro Sector de Acción Social para que se recoñeza o seu papel e o das profesionais das mesmas nos procesos de inclusión social e que poidan participar neste proceso, reducindo ademáis a necesidade de documentación extraordinaria. O obxectivo inmediato é que esta tarxeta chegue o antes posible ás persoas e familias que a precisan, coa mínima burocracia posible e evitando pescozos de botella sobre todo nos servizos sociais dos concellos. Deixase de seguido tanto a Nota informativa da Consellería como un informe no que se tentan resolver as dúbidas xurdidas no seminario técnico organizado por EAPN Galicia e no que participaron case cen profesionais. A tarxeta solicítase coa traballadora social de referencia do concello. Ademáis, para calquera dúbida ou incidencia que poida afectar á plena implantación desta medida podese contactar coa Dirección Xeral de Inclusión Social a través do correo tarxetamoedeiro@xunta.gal.  

CONTACTO

Basquiños, 33
Santiago de Compostela,
15704 A Coruña
Teléfono: 881 95 72 84

Traducir

GalegoEspañol

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está dando o seu consentimento para a aceptación das devanditas cookies e a aceptación da nosa política de cookiespique no enlace para maior información.

ACEPTAR
Aviso de cookies