O escaso acceso á vivenda e ao emprego agravan a pobreza e a exclusión social en Galicia antes da pandemia

Comentarios desactivados en O escaso acceso á vivenda e ao emprego agravan a pobreza e a exclusión social en Galicia antes da pandemia 1181
Comparte!
O informe ‘Estado da pobreza en Galicia 2020’ revela que 655.000 persoas, o 24,3% da poboación galega estaban en situación de pobreza ou exclusión social (AROPE) no 2019, 32.698 máis que o ano anterior.
A recuperación económica nin o emprego decente chegou á maioría das persoas que se atopaban en pobreza ou exclusión. No último ano especiamente á poboación masculina, cuxa taxa AROPE aumentou do 22,1% ao 24,5% entre 2018 e 2019.
O 7,9% da poboación galega, 212.000 persoas, vivían en pobreza severa no 2019, é dicir, con ingresos inferiores a 500€/mes.
O crecemento dos gastos relacionados coa vivenda obriga a moitas familias a priorizalos sobre outros gastos imprevistos ou mesmo da calidade da alimentación. A emerxencia residencial ante a ausencia en Galicia de vivendas dignas e accesibles está a impedir de facto o éxito nos procesos e medidas de inclusión social e loita contra a pobreza.

A recuperación económica non chegou á maioría das persoas en risco de pobreza e/ou exclusión social (AROPE polas siglas en inglés). Esta é unha das conclusións do décimo informe ‘ O Estado da pobreza en Galicia 2020‘, feito público no marco do informe ‘El Estado de la Pobreza‘, presentado por EAPN España co seguimento exhaustivo do indicador de risco de pobreza e exclusión social en España en base a datos oficiais de Eurostat, Instituto Nacional de Estatística (INE) e Ministerio de Hacienda.

No 2019, 655.000 persoas estaban en risco de pobreza ou exclusión social, o 24,3% da poboación galega, 1,3 puntos mais que no ano anterior.

O indicador emporou especialmente na poboación masculina, aumentando do 22,1% ao 24,5% no último ano. En canto á situación das mulleres, o aumento con respecto ao ano pasado foi menor ca nos homes (do 23,9% ao 24,1%), pero sí observase unha situación máis estrutural de feminización da pobreza ao longo do período entre 2008 e 2019.

Galicia é unha das oito comunidades autónomas que ten conseguido reducir a súa taxa AROPE a cifras anteriores ás do comenzo da crise no 2008, do 25,1% no 2008 ao 24,3% no 2019.

Compoñentes da taxa AROPE

A taxa de risco de pobreza chega no 2019 ao 20,0% tras un incremento de algo máis dun punto porcentual: 540.729 persoas (31.623 máis que no ano anterior). Con todo, no conxunto do período entre 2008 e 2019 a taxa diminuiu 9 décimas, o que supuxo que 35.000 persoas saíran dunha situación de pobreza.

En canto á diferenza segundo sexo, as cifras iguálanse chegando a unha taxa do 20% tanto en homes coma en mulleres. Isto é debido ao aumento superior do 0,2% da taxa de homes en comparación ao 0,1% do aumento en mulleres con respecto ao ano anterior. En termos absolutos, hai 279.000 mulleres en risco de pobreza e 261.231 homes.

 

Galicia tiña no 2019 212.000 persoas en pobreza severa, 9.000 máis ca o ano anterior. Esto supón que o 7,9% da poboación galega tivo ingresos inferiores a 500€ ao mes nos fogares dunha persoa, 1.051€ ao mes nos fogares de dous adultos e dos menores de 14 anos ou menos de 951€ ao mes nun fogar monoparental nas que un adulto (no 80% dos casos unha muller) coida de tres menores.

Os datos do Ministerio de Hacienda confirman que a poboación con ingresos por unidade de consumo nos tramos máis baixos de renda aumentou do 17% ao 19,8% entre 2018 e 2019.

Como se verá a continuación, o deterioro da calidade de vida das persoas en peor situación, é unha conclusión que non so se obtén a partir do empeoramento da taxa de pobreza severa senón tamén doutros indicadores como o a privación material severa ou a porcentaxe de persoas que se sitúan nos deciles 1 e 2 de menores ingresos.

 

O 11,9% da poboación menor de 60 anos que reside en Galicia vive en fogares con baixa intensidade de emprego. A cifra incrementouse oito décimas e, por segundo ano consecutivo desde 2010, sitúase enriba da media nacional.

O acceso ao emprego debería ser a ferramenta determinante para a saída da pobreza, pero a Encuesta de Condiciones de Vida reflicte que as persoas accederon de xeito moi limitado ao emprego nos anos de recuperación económica anteriores ao confinamento, e se o atoparon foi de baixa calidade e en condicións de precariedade laboral. De feito, non conxunto do estado o 13,2% das persoas ocupadas están en situación de pobreza.

 

 

No 2019, o 3,6% da poboación de Galicia, vivía en condicións de Privación Material Severa, é dicir, non podía facer fronte polo menos a catro dos nove conceptos de consumo básico definidos a nivel europeo.

E imprescindible destacar o forte empeoramento deste indicador especialmente nas mulleres, confirmando que á baixa calidade do emprego ao que poideron acceder moitas persoas, sobre todo as mulleres, non significou de ningún modo unha mellora nas súas carencias materiais.

A situación de emerxencia residencial na que viven milleiros de familias galegas obsérvase no empeoramento dos conceptos que teñen relación coa vivenda.

O elevado gasto en vivenda non digna nin accesible que soportan está a actuar como un aspirador de rendas que restrinxe os seus ingresos prácticamente á metade, obriga a priorizar sobre gastos imprevistos ou mesmo da calidade da alimentación e impide de facto o éxito nos procesos e medidas de inclusión social e loita contra a pobreza.

E imprescindible que se consoliden medidas positivas de Política Social postas en marcha coma o Ingreso Mínimo Vital o reforzo da RISGA, a Tarxeta moedeiro Básica ou o esforzo orzamentario en apoiar procesos de inclusión social. Sen embargo, estas accións non serán suficientes se non se garante un acceso a unha vivenda e emprego dignos.

 

Informe ‘O Estado da Pobreza en Galicia 2020’

Descargar

 

Informe ‘Estado de la Pobreza’ EAPN España

Descargar

 

Similar articles

CONTACTO

Pza. Camilo Díaz Baliño, 17
(Centro de negocios ESMARTA)
Santiago de Compostela
15704 A Coruña
Teléfono: 698 12 71 10

Traducir

GalegoEspañol

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está dando o seu consentimento para a aceptación das devanditas cookies e a aceptación da nosa política de cookiespique no enlace para maior información.

ACEPTAR
Aviso de cookies