Por un Pacto de Estado contra a Pobreza e a Desigualdade: 10 metas para votar o 28 de abril

Comentarios desactivados en Por un Pacto de Estado contra a Pobreza e a Desigualdade: 10 metas para votar o 28 de abril 81

Dende o 2009, a pobreza aumentou para toda a poboación española no seu conxunto, afectando esta especialmente ás mulleres (22,2% en 2017), as persoas novas entre 16 e 29 (28,5%), ós fogares monoparentais (40,6%), a poboación de orixe estranxeiro de países de fora da UE (52,1%), á poboación que está en paro (44,6%) e aqueles/as con educación primaria (26,5%). A pobreza, a desigualdade e a exclusión social en España constitúen problemas profundos e multidimensionais.

Coa convocatoria de eleccións xerais para o vindeiro 28 de abril, dende EAPN-España e as redes autonómicas como EAPN Galicia que formamos parte da mesma, quérese trasladar a tódolos partidos as propostas políticas e sociais contra a pobreza e a exclusión. Para iso preséntase o decálogo10 Metas para la próxima legislatura’ que inclúe unha serie de propostas sociais cun obxectivo claro e común: conseguir un Pacto entre os partidos políticos do arco parlamentario, ao fin de facer efectivo o dereito da poboación a unha vida digna, en paz e seguridade.

As medidas concretas que se demandan son as seguintes:

Reducir a pobreza, a exclusión social e a desigualdade

1. Reducir dende o 26,6% ao 15% a taxa de persoas que actualmente se atopan en situación de risco de pobreza e exclusión. (AROPE) (Fonte: Enquisa de Condicións de Vida). Dotar de ingresos aos case 600.000 fogares que actualmente carecen de eles (Fonte: Enquisa de Poboación Activa).

2. Reducir a taxa de risco de pobreza e exclusión infantil do 31% ó 15% (Fonte: Enquisa de Condicións de Vida).

3. Reducir a taxa de AROPE dos fogares monoparentais do 47,9% actual ó 25%. (Fonte: Enquisa de Condicións de Vida).

4. Reducir do 6,6 ó 5 (media da UE) o índice de desigualdade S80/S20. (Fonte: Enquisa de Condicións de Vida).

Inversión nas persoas e o desenvolvemento económico sostenible

5. Aumentar as taxas de emprego, especialmente feminina, das actuais (65,5% para a poboación total e 59,6% para as mulleres) ata a media europea da UE28 (72,2% e 66,5% respectivamente) (Fonte: Enquisa de Poboación Activa/Eurostat).

6. Reducir o desemprego xuvenil, do 38,6% ao 16,8%, a media da UE28 (Fonte: Enquisa de Poboación Activa/Eurostat).

7. Reducir a taxa de abandono educativo temperán da educación, dende o 18,3% actual ata o 11%, a media da UE28 (Fonte: Indicadores de educación da Estratexia Europa 2020. Ministerio de Educación, Cultura e Deporte/Eurostat).

Protección social como motor de crecimiento inclusivo

8. Recuperar e promover o parque público e social da vivienda en aluger. Fomentar a mellora da habitabilidade apostando pola rehabilitación do parque inmobiliario. Reducir o sobreesforzo do coste da vivenda e suministros á media europea do 30% da renda do fogar e eliminar a pobreza enerxética. Erradicar o sinfogarismo, o chabolismo, os asentamentos agrícolas e as infravivendas (Fonte: Enquisa de presupostos familiares, Enquisa sobre centros e servizos de atención a persoas sen fogar e Enquisa de condicións de vida, INE).

9. Garantir a universalidade da sanidade e o acceso de tódalas persoas, especialmente das que se atopan en procesos de vulnerabilidade e exclusión social, ao sistema sanitario. Mellorar a cobertura e alcance da lei de autonomía personal e atención á dependencia, eliminando a lista de agarda (270.000 persoas aproximadamente) (Fonte: Enquisa nacional de saúde, Barómetro Sanitario, Sistema de Autonomía e Atención á Dependencia SAAD/Eurostat).

10. Ampliar a cobertura dos Servizos Sociais, mellorando a coordinación territorial, a visión integral, a eficacia e a transparencia, incrementando a participación do Terceiro Sector de Acción Social, con financiación sostida e axeitada (Fonte: Índice DEC de Desenvolvemento dos Servizos Sociais e Informe da Plataforma do Terceiro Sector).

Máis información:

10 Metas para la próxima legislatura (Resume)

Medidas Prioritarias para luchar contra la Pobreza, la Exclusión Social y la Desigualdad (Detalle metas e medidas)

 

Similar articles

CONTACTO

Basquiños, 33
Santiago de Compostela,
15704 A Coruña
Teléfono: 881 95 72 84

Newsletter

Translation


Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está dando o seu consentimento para a aceptación das devanditas cookies e a aceptación da nosa política de cookiespique no enlace para maior información.

ACEPTAR
Aviso de cookies